Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol
Anuarul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol" (AIIX) este principala revistă ştiinţifică editată de Institut, ce se publică sub egida Academiei Române. Apărută încă din anul 1964, cu titlul: "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol" (AIIAI) şi devenită între timp una din cele mai prestigioase reviste de specialitate din România, ea îşi datorează actualul nume reorganizării instituţionale survenite în anul 1990. Revista găzduieşte în paginile sale studii ştiinţifice de o mare diversitate tematică, ce se întind cronologic din evul mediu şi până în contemporaneitate, la care se adaugă dezbateri de teoria istoriei sau de ştiinţe auxiliare, precum şi recenziile şi notele bibliografice, menite să surprindă fenomenul istoriografic contemporan (cu prezentarea cuprinsului din 1990)

Anuarul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol" (The "A. D. Xenopol" Institute of History Yearbook), formerly Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol" ("The A. D. Xenopol Institute of History and Archeology Yearbook") was founded in 1964 by the members of the "A. D. Xenopol" Institute of History and Archeology in Iaşi. It appeared under the first name until 1989 and received the present name in 1990. It is published in one volume a year, consisting in a total average number of pages yearly of 400. Anuarul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol" publishes original papers, preferably written in Romanian, in any area of the historical research. Particularly, the topics cover the history of the Moldavian Land from the ancient times to the present. In addition to presenting research papers, the yearbook published the proceeding of conferences held in Iaşi, survey articles and book reviews. All manuscripts are strictly refereed and only papers of high quality are accepted for publication. The yearbook is addressed to all researchers in history and to other scholarly public interested in the history of the Moldavian Land and the historiographic debates. The journal has a number of subscriptions and exchanges are made with scholarly publications of repute from all over the world.

AIIX print: ISSN 1221-3705
AIIX online: ISSN 2457-614X

AIIX. Supliment: ISSN 1454-6434; ISSN-L 1454-6434

Evaluare CNCS:
» Categoria B
http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2021/01/categorii.Reviste.CNCS_.2020.2.pdf (nr.crt.101)

Indexare în baze de date internaţionale:
» CEEOL
(http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=517)

Indexare în cataloage internaţionale:
» Index Copernicus International
(http://journals.indexcopernicus.com/Anuarul+Institutului+de+Istorie+AD+Xenopol,p10619,3.html)
» Genamics JournalSeek
(http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=0074-039X)

» Colegiul Ştiinţific:
GHEORGHE CLIVETI, MIHAI COJOCARIU, DENNIS DELETANT (Marea Britanie), DEMIR DRAGNEV (Republica Moldova), CATHERINE DURANDIN (Franţa), ȘTEFAN LEMNY (Franța), HANS-CHRISTIAN MANER (Germania), PAUL MICHELSON (S.U.A.), ALEXANDRU-FLORIN PLATON, DUMITRU VITCU, acad. ALEXANDRU ZUB (preşedinte)

» Colegiul de Redacţie:
» ANDI MIHALACHE (redactor-şef),
» MARIUS CHELCU (redactor-şef adjunct),
» SORIN GRIGORUȚĂ (secretar de redacţie),
» ALEXANDRU-SIMION GAVRIȘ (secretar-adjunct de redacţie),
» DORIN DOBRINCU, CATALIN TURLIUC, PETRONEL ZAHARIUC

» Trimiterea manuscriselor: materialele se primesc la redacţie până la data 1 iulie a.c.: studii (circa 30 p.), articole (până la 20 p.), recenzii (circa 5 p.), note bibliografice (1-2 p.) şi dări de seamă referitoare la viaţa ştiinţifică internă şi internaţională, respectând Normele minimale privind prezentarea manuscriselor acceptate de Editura Academiei Române (http://www.ear.ro/files/Normemweb.pdf), precum şi a unor norme de editare impuse de Comitetul de redacţie (accesaţi aici).

Urmând recomandările conţinute în referatele unor specialişti, Colegiul de redacţie va respinge materialele care nu corespund cerinţelor sau va solicita autorilor revizuirea lor. De asemenea, redacţia îşi rezervă dreptul de a planifica apariţia textelor în raport cu propriile exigenţe. Totodată, cerem colaboratorilor să anunţe cu promptitudine o eventuală retragere a textului sau intenţia de a-i aduce completări, modificări, corecturi.
Informaţii suplimentare puteţi afla scriindu-ne pe adresa email: institut_xenopol@yahoo.com


» Arhiva Anuarului Institutului de Istorie A. D. Xenopol (sumare şi rezumate)

» Tomul LVIII, 2021
» Tomul LVII, 2020
» Tomul LVI, 2019
» Tomul LVI, 2019, Supliment “L’etude historique des relations internationales les conceptions”
» Tomul LV, 2018
» Tomul LIV, 2017
» Tomul LIII, 2016
» Tomul LII, 2015, Supliment “Istoriografia în secolul XXI: noi generații, alte abordări”
» Tomul LII, 2015
» Tomul LI, 2014, Supliment "Români şi cehi în Monarhia de Habsburg / Romanians and Czechs in the Habsburg Monarchy"
» Tomul LI, 2014, Supliment "Inovație și interdisciplinaritate în cercetarea arheologică și istorică: teorii, metode, surse"
» Tomul LI, 2014, Supliment "Istoriografia românească actuală: vechi întrebări, noi răspunsuri"
» Tomul LI, 2014
» Tomul L, 2013
» Tomul XLIX, 2012, Supliment
» Tomul XLIX, 2012
» Tomul XLVIII, 2011
» Tomul XLVII, 2010
» Tomul XLVI, 2009
» Tomul XLV, 2008
» Tomul XLIII-XLIV, 2006-2007
» Tomul XLII, 2005
» Tomul XLI, 2004
» Tomul XXXIX-XL, 2002-2003
» Tomul XXXVIII, 2001
» Tomul XXXVII, 2000
» Tomul XXXVI, 1999
» Tomul XXXV, 1998
» Tomul XXXIV, 1997
» Tomul XXXIII, 1996
» Tomul XXXII, 1995
» Tomul XXXI, 1994
» Tomul XXX, 1993
» Tomul XXIX, 1992
» Tomul XXVIII, 1991
» Tomul XXVII, 1990
    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi