Tomul XLV, 2008


IAŞI-600
» Iaşi: o capitală a culturii (Alexandru Zub), p. VII-VIII
» Despre începuturile oraşului Iaşi. Dovezi vechi şi interpretări mai noi (Petronel Zahariuc),
p. IX-XIV
» Observaţii privitoare la formula "forum Philistenorum" (Liviu Pilat), p. XV-XVIII

STUDII ŞI ARTICOLE

PERIPLU MEDIEVAL
» ARCADIE M. BODALE, Domeniul mănăstirii Humor (1415-1591), p. 1-27
» DANIEL MIREA, Domnul Ţării Rumâneşti în anul 1525 (I), p. 29-46
» LAURENŢIU RĂDVAN, Consideraţii privitoare la evoluţia oraşelor din Polonia medievală,
p. 47-63


MODERNITATEA ŞI IPOSTAZELE EI
» DRAGOŞ PALADE, Alexandru Ipsilanti şi "testamentul politic" al tatălui său, Constantin Ipsilanti, p. 65-75
» MIHAI CHIPER, Repere ale memoriei paşoptiste: 11 iunie în calendarele româneşti, p. 77-94
» LIVIU BRĂTESCU, Confruntări politice în România anilor 1870-1871, p. 95-111
» ALEXANDRU GAVRIŞ, Manolache Costache Epureanu şi începutul marii coalizări conservatoare (1870-1872), p. 113-121

ISTORIE RECENTĂ
» SORIN D. IVĂNESCU, Arestările şi percheziţiile operate de poliţia politică în România "democrat-populară", p. 123-140
» GABRIEL CATALAN, Reacţii şi atitudini româneşti la moartea lui Stalin, p. 141-156
» FLAVIUS SOLOMON, Comunism şi minorităţi etnice în România după cel de-al doilea război mondial, p. 157-167

RELAŢII INTERNAŢIONALE
» PETRICĂ DUMITRACHE, Reflectarea statutului juridic al Principatelor Române în "opinia publică" europeană şi în viziunea Porţii otomane (sfârşitul secolului XVII - jumătatea secolului XVIII), p. 169-184
» VENIAMIN CIOBANU, Mutaţii în configuraţia politică a Europei Centrale şi de Est între anii 1740 şi 1774, p. 185-207
» BOGDAN ALEXANDRU SCHIPOR, Eşecul negocierilor tripartite din vara anului 1939. Problema "agresiunii indirecte", p. 209-218
» ADRIAN VIŢALARU, Nicolae Petrescu-Comnen - ministru plenipotenţiar al României la Vatican, 1930-1932, p. 219-227
» PAUL NISTOR, Politica fidelităţii comuniste. Prima participare a României la lucrările Adunării Generale a ONU (1956), p. 229-241
» CEZAR STANCIU, Contribuţii la istoria relaţiilor postbelice româno-britanice (1947-1954),
p. 243-259

ISTORIE ŞI MEMORIE
» CARMEN-FLORENTINA OLTEANU, Evreii în viaţa economică a Braşovului reflectată în presa românească braşoveană interbelică, p. 261-273
» DORIN DOBRINCU, Istoriografie şi memorii concurente. Perspective asupra pogromului de la Iaşi (28-30 iunie 1941), p. 275-285
» CRISTINA SPINEI, Historie als Literatur - Literatur als Historie: schreiben über Auschwitz,
p. 287-304


EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ
» MARIUS PETRARU, Învăţământul polonez din Bucovina în perioada ocupaţiei austriece (1774-1918), p. 305-344
» ANDI MIHALACHE, Politică şi patrimoniu. Documente privitoare la aducerea osemintelor lui Dimitrie Cantemir la Iaşi (iunie-august 1935), p. 345-364
» CĂTĂLINA MIHALACHE, Reforma şcolară din 1948, un succes al propagandei comuniste,
p. 365-388


DEZBATERI
» CRISTIAN SANDACHE, Principiile wilsoniene între realism şi utopie, p. 389-392
» LADIS K. D. KRISTOF, The Impact of Globalization on Frontiers and Boundaries, p. 393-401

DOCUMENTE
» CĂTĂLINA VELCULESCU, HANS PETER BOJAR, Ştiri despre români într-un raport geologic austriac, p. 403-407
» DUMITRU IVĂNESCU, Memoriile lui Petru Poni (I), p. 409-419
» MIHAI-ŞTEFAN CEAUŞU, Raimund Friedrich Kaindl, von der Czernowitzer zur Grazer Universität, p. 421-430
» DAN PRODAN, Inventarele inedite ale Bibliotecii Institutului de Turcologie de la Iaşi, 1940-1945 (II), p. 431-446

» Recenzii, Note bibliografice, Revista revistelor, Viaţa ştiinţifică, Aniversări

» Sommaire
    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi