Tomul XLVII, 2010


STUDII ŞI ARTICOLE

ISTORIA CULTURII
» CLAUDE GILBERT-DUBOIS, Mythes, fêtes et rites. De la déraison dans la Rome antique,
p. 1-16

» OLIMPIA MITRIC, O însemnare necunoscută a Mitropolitului Petru Movilă, din anul 1629, în biblioteca Mănăstirii Putna, p. 17-21
» CĂTĂLINA VELCULESCU, Diaconstvele de la Alba Iulia şi liturghierul lui Antim Ivireanul,
p. 23-31

» SORIN GRIGORUŢĂ, Un doctor ieşean din a doua jumătate a veacului XVIII: Dracache Depasta, p. 33-47
» LEONIDAS RADOS, Primele studente ale Facultăţii de Litere de la Universitatea din Iaşi,
p. 49-72

» DUMITRU IVĂNESCU, Proiectul unei universităţi româneşti la Sibiu în 1864, p. 73-76
» ALEXANDRU ZUB, Nicolae Iorga şi istoriologia umană, p. 77-80
» DAN PRODAN, Gheorghe I. Brătianu şi Franz Babinger. Convergenţe, p. 81-96
» MIHAELA TEODOR, „Studii şi Cercetări Istorice” în perioada 1945-1948 în noi documente de arhivă, p. 97-106
» GABRIEL CATALAN, Despre sovietizarea arhitecturii româneşti (1947-1955), p. 107-118
» MIHAI CHIPER, Memoria culturală – istoria şi implicaţiile unui concept, p. 119-142

RELAŢII INTERNAŢIONALE
» ALEXANDRU SIMON, Populaţie şi cruciadă în Moldova: primăvara anului 1475, p. 143-148
» CĂTĂLINA CHELCU, „Fiindu atunci (…) legaţi cu prieteşugu”: note de terminologie medievală, p. 149-157
» VENIAMIN CIOBANU, Tentative de „integrare” a Europei Orientale în „structurile” Europei Occidentale în primul sfert al secolului XVIII, p. 159-180
» ADRIAN-BOGDAN CEOBANU, Ruşi şi români: diplomaţie şi relaţii matrimoniale în a doua jumătate a secolului XIX, p. 181-192
» HADRIAN G. GORUN, Regatul României între Aliaţi şi Puterile Centrale la începutul anului 1918, p. 193-204
» BOGDAN-ALEXANDRU SCHIPOR, Marea Britanie, Franţa şi problema „cordonului sanitar”,
p. 205-213

» OANA GABRIELA LĂCULICEANU, Securitatea colectivă în strategia micilor puteri. Consideraţii pe marginea cazului românesc şi a celui danez, p. 215-237
» FLORIN ANGHEL, Locuri ale memoriei în disputele diplomatice. Domeniul regal de la Balcic în negocierile româno-bulgare din vara anului 1940, p. 239-252
» PAUL NISTOR, Diplomaţii României comuniste în America. Proiecte de propagandă şi informare (1950), p. 253-262

ECONOMIE ŞI SOCIETATE
» MARIUS CONSTANTIN CHELCU, O scrisoare din târgul Piatra de acum două veacuri: contribuţii la istoria oraşului, p. 263-282
» ANDREI FLORIN SORA, Vers une «communauté» des fonctionnaires publics: l’associationnisme des agents de l’État dans la Grande Roumanie, p. 283-299
» DUMITRU ŞANDRU, Viaţa economică din Delta Dunării în perioada interbelică, p. 301-320

NUMISMATICĂ
» LILIA DERGACIOVA, ANDREI CRIVENCO, Monede medievale moldoveneşti din colecţii particulare din Republica Moldova (IV), p. 321-326
» VIOREL M. BUTNARIU, Grossus argenteus triplex în Moldova (I), p. 327-352

DOCUMENTE
» PETRONEL ZAHARIUC, „Nu am trecut cu vederea”. Câteva hrisoave de danie ale domnilor Moldovei pentru mănăstirea Xenofon de la Muntele Athos, p. 353-362
» MIHAI-ŞTEFAN CEAUŞU, Noi contribuţii documentare privitoare la anul revoluţionar 1848 în Moldova, p. 363-376
» DUMITRU VITCU, Valoarea istorică a unui document statistic din anul 1858, p. 377-406
» CĂTĂLIN TURLIUC, Tineretul „României democrat-populare”: Rezistenţă şi conformism social, p. 407-416

» RECENZII

» NOTE BIBLIOGRAFICE

» REVISTA REVISTELOR

» Sommaire

    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi