Tomul XLVIII, 2011» Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" septuagenar. Marginalia (ALEXANDRU ZUB), p. 1-3

STUDII ŞI ARTICOLE

EVUL MEDIU
» ALEXANDRU SIMON, Soţiile ungare ale lui Vlad III Ţepeş: rolul, impactul şi receptarea unor alianţe şi rivalităţi medievale, p. 5-12
» DANIEL MIREA, Cronologia documentelor lui Vlad vv. Înecatul, p. 13-33
» LIVIU CÎMPEANU, Consideraţii administrativ-juridice asupra celor Două Scaune (Mediaş şi Şeica Mare) în Evul Mediu, p. 35-40
» CĂTĂLINA CHELCU, Justiţie şi fiscalitate în cazul mănăstirilor închinate din Moldova (sfârşitul secolului XVI – secolul XVII), p. 41-61

DE BELLO
» EMANUEL CONSTANTIN ANTOCHE, L’Éxpédition polonaise de 1450 en Moldavie et la bataille de la petite rivière de Crasna (Izvorul Crasnei, 6 septembre 1450), p. 63-80
» IULIAN MIHAI DAMIAN, Cruciada şi românii într-un proiect de la mijlocul secolului XV, p. 81-90
» FLORIN ARDELEAN, Frontiera apuseană a Principatului Transilvan ca zonă de conflict în anii 1570, p. 91-99
» CONSTANTIN ARDELEANU, A British Military Mission to the Near East, Russia and the Danubian Principalities (1835-1836), p. 101-116

MODERNITATEA
» CRISTIAN PLOSCARU, Boierimea din Moldova sub ocupaţie rusă (1807-1812). Reacţii şi iniţiative politice, p. 117-130
» GH. CLIVETI, Restaurarea "domniilor pământene" în Principatele Române, la 1822. Implicaţii europene (I), p. 131-162
» VENIAMIN CIOBANU, Noi informaţii documentare privind unificarea Principatelor Române (1859-1861), p. 163-191
» DANIEL PAVĂL, Filantropie şi asistenţă publică în lumea urbană românească 1864-1914),
p. 193-206

» LAURENŢIU STAMATIN, Implicarea înalţilor ierarhi ai B.O.R. în evenimentele politico-militare din anii 1877-1878, p. 207-222

ISTORIA CULTURII
» MARIUS CHELCU, CĂTĂLINA CHELCU, Mănăstirea Golia: reper al organizării spaţiului urban,
p. 223-239

» SIMONA IVAŞCĂ, Nicolae Istrati, un cărturar moldovean adversar al Unirii Principatelor,
p. 241-264

» LIGIA-MARIA FODOR, Din istoria învăţământului privat în Bucovina sub austrieci. Gimnaziul evreiesc din Storojineţ (1906-1918), p. 265-271
» DAN PRODAN, The Turkologists from three Generations in Romania (1900-1945). Nicolae Iorga – Franz Babinger – Mihail Guboglu. Similitudes – Collaborations – Results, p. 273-282

SECOLUL XX
» OVIDIU BURUIANĂ, Cercul de studii al Partidului Naţional Liberal: practici politice şi mize simbolice în perioada interbelică, p. 283-292
» BOGDAN-ALEXANDRU SCHIPOR, Blocul Balcanic al Neutrilor în 1939. O iniţiativă britanică, un proiect al tuturor, p. 293-304
» IONUŢ NISTOR, Literatura românească de propagandă şi reconfigurarea Balcanilor
(1940-1944), p. 305-313

» OTTMAR TRAŞCĂ, Constituirea Grupului Etnic German din România şi relaţiile cu Biserica evanghelică din Transilvania în primii ani ai "erei" Andreas Schmidt. 1940-1942, p. 315-327
» PAUL NISTOR, Relaţiile României cu O.N.U. (1954), p. 329-344
» DIMITRIS MICHALOPOULOS, Peasants and banks under communism: some early soviet experiments according to the Greek Diplomatic Service, p. 345-350

NUMISMATICĂ
» VIOREL M. BUTNARIU, Cu privire la problema editării unui "Lexicon Numismatic pentru Moldova (1359-1859)" (I), p. 351-389

DOCUMENTE
» DAN DUMITRU IACOB, Catagrafia clădirilor din Bacău la 1850, p. 391-420
» DUMITRU IVĂNESCU, Răscoala din 1907 în memorialistică, scrisori oficiale şi jurnale de front, p. 421-445

» RECENZII

» NOTE BIBLIOGRAFICE

» REVISTA REVISTELOR

» VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Activitatea Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” în anul 2010 (Bogdan-Alexandru Schipor),
p. 467-480

» IN MEMORIAM
Recviem pentru un mare istoric: Leonid Boicu (Dumitru Vitcu), p. 481-490

» Sommaire

    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi