Tomul XLIX, 2012» Basarabia – 200 (ALEXANDRU ZUB), p. 1-2

STUDII ŞI ARTICOLE

MEDIEVALIA
» IOAN SCRIPCARIUC, Structuri administrative din Ţara Moldovei. De la ”marca” lui Dragoş voievod la ţinutul Sucevei, p. 3-14
» ALEXANDRU SIMON, Valahii şi cruciada la mijlocul anilor 1460, p. 15-34
» EMANUEL CONSTANTIN ANTOCHE, Quelques considérations en marge de l’expédition du roi Jean Ier Albert en Moldavie (août-octobre 1497), p. 35-54
» MARIUS DIACONESCU, Peţitorii nepoatei lui Ştefan cel Mare în 1517. Despre căsătoria lui Alexandru cu fiica lui Bartolomeu Drágfi, p. 55-70
» MARIUS CHELCU, Uliţe şi mahalale: sensuri urbanistice (secolele XVII şi XVIII), p. 71-78

MODERNITATEA
» SORIN GRIGORUŢĂ, Doctorul Eustathius Athanasius Rolla şi activitatea sa în Moldova începutului de secol XIX, p. 79-90
» MIHAI COJOCARIU, Un candidat la tronul Moldovei, spre 1859: Lascăr Cantacuzino Paşcanu,
p. 91-103

» COSMIN MIHUŢ, Recunoaşterea internaţională a secularizării averilor mănăstireşti – chestiunea despăgubirilor, p. 105-121
» DANIEL PAVĂL, Pauperitatea urbană în România modernă. Cauze şi consecinţe, p. 123-136

SECOLUL XX
» MIHAI CHIOVEANU, The Generation of Modern Armageddon. Premises of the birth of European fascism, p. 137-144
» OVIDIU BURUIANĂ, ”Georgismul”. Înfiinţarea Partidului Naţional Liberal Gheorghe Brătianu (iunie 1930), p. 145-160
» MIHAELA TEODOR, ASTRA, Fundaţiile Culturale Regale şi constituirea Consiliului Naţional al Lichidării Neştiinţei de Carte (iunie 1946). Implicaţii politice, p. 161-167
» ANDREI FLORIN SORA, Organizarea administrativ-teritorială a Republicii Populare Române: înfiinţarea raioanelor şi regiunilor, p. 169-187
» GABRIEL ASANDULUI, Învăţământul de partid în România comunistă. De la Universitatea muncitorească la Şcoala Superioară de partid ”Ştefan Gheorghiu” (1945-1989), p. 189-204
» SORIN D. IVĂNESCU, Reţeaua informativă a Securităţii în România democrat-populară,
p. 205-223


ISTORIA CULTURII
» LAURA STANCIU, Pionierii Blajului sau despre prima generaţie a şcolii ardelene,
p. 225-242

» DANIEL NAZARE, Ioan Bogdan – profesor la Universitatea din Bucureşti, p. 243-264
» ALEXANDRU ISTRATE, Dreptul la recurs. Posteritatea lui Constantin Stere în literatura memorialistică, p. 265-274
» CĂTĂLINA MIHALACHE, „Nota 10 la purtare”: şcoala românească din Basarabia, în primii ani după Marea Unire (I), p. 275-294
» VERONICA TURCUŞ, Paul Nicorescu şi şcoala română din Roma, p. 295-314
» CĂTĂLIN BOTOŞINEANU, „Ordinea juriştilor” la Universitatea din Iaşi. Recrutarea profesorilor Facultăţii de Drept în primii ani interbelici, p. 315-339

RELAȚII INTERNAȚIONALE
» BOGDAN-ALEXANDRU SCHIPOR, Repatrierea germanilor din ţările baltice şi teritoriile româneşti, 1939-1941, p. 341-347
» PAUL NISTOR, Politica externă a României comuniste în anii ’50. O abordare istoriografică,
p. 349-362


DEZBATERI ISTORIOGRAFICE
» GEORGE BODI, Notă asupra ”inocenţei” arheologiei româneşti. O abordare pragmatică,
p. 363-368

» MIRCEA ANGHELINU, Empirismul a murit, trăiască empirismul: câteva consideraţii privind actuala criză de identitate a arheologiei româneşti, p. 369-374

NUMISMATICĂ
» VIOREL M. BUTNARIU, Cu privire la problema editării unui "Lexicon Numismatic pentru Moldova (1359-1859)" (III), p. 375-408

DOCUMENTE
» MIHAI MÎRZA, Averea lui beizadea Ioniţă Cantemir după un catastif din 1755, p. 409-437
» ARCADIE M. BODALE, Trei documente inedite din 1826 privitoare la bisericile parohiale din protopopiatele Ceremuş, Putila, Nistru şi Siret (Bucovina), păstrate la arhivele din Viena,
p. 439-444

» SILVIU VĂCARU, Noi informaţii referitoare la supuşii francezi din Moldova (1832), p. 445-466
»ADRIAN-BOGDAN CEOBANU, Câteva documente ruseşti privitoare la proclamarea Regatului României, p. 467-474

» VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Activitatea Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” în anul 2011 (Bogdan-Alexandru Schipor, Cătălina Elena Chelcu), p. 475-488

» IN MEMORIAM
D. Ivănescu, în amintire (Alexandru Zub), p. 489-490

» Sommaire

    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi