Tomul LI, 2014, Supliment

Români şi cehi în Monarhia de Habsburg /
Romanians and Czechs in the Habsburg Monarchy

editori: Alexandru ZUB & Bogdan-Alexandru SCHIPOR» Prefață (ALEXANDRU ZUB), p. 1

» ALEXANDRU ZUB, Figuri de cehi în memorialistica lui N. Iorga, p. 3-9
» † DUMITRU IVĂNESCU, Le projet d’une Université Roumaine à Sibiu en 1864, p. 11-17
» MIROSLAV TEJCHMAN, Tschechen und Rumänen 1848-1918, p. 19-24
» CONSTANTIN IORDAN, Les Roumains vus par Konstantin Jireček, p. 25-52
» RADU MÂRZA, Bartolomeus Kopitar and Josef Dobrovský on the Romanians, p. 53-68
» MILAN HLAVAČKA, Warum ist das Habsburgerreich zerfallen: von Prag ausgesehen, p. 69-80
» CĂTĂLIN TURLIUC, Minorities’ Situation during the Habsburgs Monarchy and Romania at the End of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century, p. 81-94
» MIHAI-ŞTEFAN CEAUŞU, Reprezentare şi participare politică. Românii în Consiliul Imperial din Viena (1861-1873), p. 95-110
» JUDIT PÁL, Centralism sau autonomie? Situaţia Transilvaniei în jurul compromisului de la 1867, p. 111-118
» JAN RYCHLÍK, Die österreichische und ungarische Konzeption der Lösung der Nationalitätenfrage, p. 119-138

» Sumar / Contents

    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi