Textul: Manuscrisele vor fi predate redacţiei atât imprimate, cât şi pe suport electronic, în fişiere *.doc sau *.rtf. În ambele variante textele trebuie să coincidă în totalitate. Textele manuscriselor vor fi redactate în programul Word/Microsoft Office (sau în alte programe care salvează fişiere compatibile cu Word), cu fonturi Times New Roman (excepţie caracterele speciale – chirilice, greceşti etc.), obligatoriu cu semne diacritice. Dacă aţi folosit alt font, acesta trebuie copiat pe suportul electronic împreună cu textul. Notele vor fi dispuse în subsolul paginii (footnote), obligatoriu cu numerotare automată (auto number).

Rezumatul, cuvintele cheie şi referinţele despre autori: Indiferent de limba în care sunt redactate (inclusiv engleză), manuscrisele vor fi însoţite de un rezumat doar în limba engleză. Tot în limba engleză se vor traduce titlul lucrării, 5-10 cuvinte-cheie referitoare la subiectul lucrării şi câteva referinţe despre autor (titlul ştiinţific, profesia, instituţia unde activează, adresa acesteia, numărul de telefon şi o adresă de e-mail). Rezumatul poate varia ca întindere, de la 150-300 de cuvinte (o jumătate de pagină), în cazul articolelor de până la 20 de pagini, şi până la 1000 de cuvinte în cazul studiilor.
    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi