Acta et Testimonia
(coord. dr. Dumitru Ivănescu)

» Identitate etnică şi minorităţi în Republica Moldova. O bibliografie, volum editat de Flavius Solomon, Editura Fundaţiei "A. D. Xenopol", iaşi, 2001, 200 p.
» Mihai Costăchescu. Corespondenţă, volum editat de Dumitru Ivănescu, Virginia Isac, Sorin D. Ivănescu, Editura "Junimea", Iaşi, 2004, 700 p.
» Proba infernului. Personalul de cult în sistemul carceral din România potrivit documentelor Securităţii, 1959-1962, volum editat de Dorin Dobrincu, Editura "Scriptorium", Bucureşti, 2004.
» Regulamentul Organic al Moldovei, volum editat de Gabriel Bădărău şi Dumitru Vitcu, Editura "Junimea", Iaşi, 2005.
    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi