Şcoala Doctorală

Conducător de doctorate în cadrul Institutului:

» Dr. Mihai-Ştefan Ceauşu, c.s. I
     vezi Doctoranzi

» Dr. Cătălina Chelcu, c.s. II

Cursuri școala doctorală/Courses doctoral school

» BASMA BOGDAN (Planul studiilor universitare de doctorat/Annex to the Contract of doctoral studies)
» DĂSCĂLESCU (VIERU) ADRIANA (Planul studiilor universitare de doctorat/Annex to the Contract of doctoral studies)
» HUȚU DĂNUȚ (Planul studiilor universitare de doctorat/Annex to the Contract of doctoral studies)Conducători de doctorate în alte instituţii:

» Acad. Alexandru Zub
» Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti (Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași)
» Dr. Petronel Zahariuc, CSI (Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași)
» Dr. Flavius Viaceslav Solomon, CSI
» Dr. Leonidas Rados, CSI (Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași)
Școala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR)

» Regulamentul de organizare a studiilor universitare de doctorat in cadrul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române
» Cod al drepturilor și obligațiilor studentului doctorand (Decizia nr. 4567/31.10.2022)
METODOLOGII SCOSAAR (https://acad.ro/scosaar/metodologii.html)

» Ghid de redactare a tezei de doctorat (Anexe)
» Metodologie susținere teza de doctorat (Anexe)
» Metodologie privind situațiile de prelungire sau încetare a calității de student-doctorand (Anexe)
» Metodologie privind acordarea burselor (Anexe)
» Metodologie privind acordarea și revocarea calității de conducător de doctorat în cadrul SCOSAAR (Anexe)
» Mecanisme de recunoaștere a calității de conducător de doctorat
» Metodologia de evaluare a conducătorilor de doctorat (Anexe)
» Metodologie pentru analiza și aprobarea tematicilor programelor de studii universitare
» Metodologie privind doctoratele în cotutelă (Anexe)
» Metodologie privind mobilitatea academică a studenților-doctoranzi (Anexa)
» Metodologie privind schimbarea conducătorilor de doctorat
» Metodologie privind transferul rezultatelor formative între programe de studii» Contractul de studii doctorale
» Programele de pregătire
» Ariile de cercetare ale conducătorului de doctorat
» Standarde minimale de elaborare a tezei de doctorat» Contract for University Doctoral Studies without Scholarship
» Contract of University Doctoral Studies with Scholarship
» University Doctoral Studies Plan (Annex to the Contract for doctoral studies)


» Cerere susținere examen
» Proces-verbal susținere examen
» Cerere susținere proiect de cercetare
» Proces-verbal susținere proiect de cercetare
» Cerere susținere raport de cercetare
» Proces-verbal susținere raport de cercetare
» Catalog examen


Admitere 2022

» Tematica și bibliografie

În conformitate cu prevederile „Regulamentului privind organizarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii de Studii Avansate a Academiei Române” și a aprobării Prezidiului Academiei Române din 09.09.2022, referitoare la organizarea și desfășurarea admiterii la doctorat în anul universitar 2022-2023, comisia de admitere la doctorat formată din: dr. Mihai-Ștefan Ceaușu c.s. I, președinte, și prof. univ. dr. Dumitru Vitcu, dr. Cătălin Turliuc c.s. I, membri, în urma desfășurării, în data de 12.10.2022, a concursului de admitere a declarat admis la forma cu frecvenţă pe următorul candidat:

» BASMA Bogdan


Admitere 2019

În conformitate cu prevederile „Regulamentului privind organizarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Școlii de Studii Avansate a Academiei Române” și a aprobării Prezidiului Academiei Române din 29.05.2019, referitoare la organizarea și desfășurarea admiterii la doctorat în anul universitar 2019-2020, comisia de admitere la doctorat formată din: dr. Mihai-Ștefan Ceaușu c.s. I, președinte, și prof. univ. dr. Dumitru Vitcu, prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, membri, în urma desfășurării, în data de 22.09.2019, a concursului de admitere a declarat admis la forma cu frecvenţă pe următorul candidat:

» HUȚU Dănuț

Admitere 2018

Înscrierile pentru concursul de admitere se fac între 10 și 21 septembrie. Data examenului va fi stabilită ulterior, în intervalul 1-12 octombrie 2018.
Examenul va fi oral și va consta din chestionarea referințelor bibliografice studiate și întrebări adresate candidaților în legătură cu tema de cercetare pe care doresc să o abordeze. Totodată, candidații vor prezenta oral comisiei proiectul preliminar, completat după formularul existent, privind tema de cercetare aleasă.

» Tematica și bibliografie

În conformitate cu prevederile „Regulamentului privind organizarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române”, comisia de admitere la doctorat, formată din dr. Mihai-Ştefan Ceauşu c.s. I, preşedinte, şi dr. Cătălin Turliuc, c.s. I, prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti și prof. univ. dr. Dumitru Vitcu, membri, în urma desfăşurării concursului de admitere la doctorat, în data de 12.10.2018, a declarat admis cu frecvenţă candidatul:

» DĂSCĂLESCU Adriana


Admitere 2017

» Calendar

» Numărul de locuri

» Cerere de înscriere (formular)

» Documente necesare pentru înscriere (formular)

» Fișă personală (formular)

» Propunere temă teză (formular)

» Tematica și bibliografie

Înscrierile pentru concursul de admitere se fac între 11 și 22 septembrie. Data examenului va fi stabilită ulterior, în intervalul 2-13 octombrie 2017.
Examenul va fi oral și va consta din chestionarea referițelor bibliografice studiate și întrebări adresate candidaților în legătură cu tema de cercetare pe care doresc să o abordeze. Totodată candidații vor prezenta oral comisiei proiectul prelimiar, completat după formularul existent, privind tema de cercetare aleasă.

În conformitate cu prevederile „Regulamentului privind organizarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române”, comisia de admitere la doctorat, formată din dr. Mihai-Ştefan Ceauşu c.s. I, preşedinte, şi dr. Cătălin Turliuc, c.s. I, dr. Andi Mihalache, c.s. I, membri, în urma desfăşurării, în data de 11.10.2017, a concursului de admitere la doctorat, a declarat admis cu frecvenţă candidatul:

» VITCU Andrei-Octavian


Admitere 2016

» Calendar

» Numărul de locuri

» Cerere de înscriere (formular)

» Documente necesare pentru înscriere (formular)

» Fișă personală (formular)

» Propunere temă teză (formular)

» Tematica și bibliografie

Înscrierile pentru concursul de admitere se fac între 14-25 septembrie. Data examenului va fi stabilită ulterior, în intervalul 5-15 octombrie 2016.
Examenul va fi oral și va consta din chestionarea referințelor bibliografice studiate și întrebări adresate candidaților în legătură cu tema de cercetare pe care doresc să o abordeze. Totodată, candidații vor prezenta oral comisiei un scurt proiect preliminar privind tema de cercetare aleasă.

În conformitate cu prevederile „Regulamentului privind organizarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române”, comisia de admitere la doctorat, formată din dr. Mihai-Ştefan Ceauşu c.s. I, preşedinte, şi prof. univ. dr. Dumitru Vitcu, prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, membri, în urma desfăşurării, în data de 12.10.2016, a concursului de admitere la doctorat, a declarat admisă cu frecvenţă candidata:

» UNGUREANU (Cazacu) Ștefănița-Mihaela


Admitere 2015

» Calendar

» Regulament

» Numărul de locuri

» Cerere de înscriere (formular)

» Documente necesare pentru înscriere (formular)

» Fișă personală (formular)

» Propunere temă teză (formular)

» Tematica și bibliografie

Înscrierile pentru concursul de admitere se fac între 14 și 25 septembrie 2015. Data examenului va fi stabilită ulterior, în intervalul 5-15 octombrie. Examenul va fi oral și va consta din chestionarea referițelor bibliografice studiate și întrebări adresate candidaților în legătură cu tema de cercetare pe care doresc să o abordeze. Totodată candidații vor prezenta oral comisiei un scurt proiect prelimiar privind tema de cercetare aleasă.

În conformitate cu prevederile „Regulamentului privind organizarea studiilor universitare de doctorat în cadrul Şcolii de Studii Avansate a Academiei Române”, comisia de admitere la doctorat numită prin decizia nr. 281 din 08.10.2015, formată din dr. Mihai-Ştefan Ceauşu c.s. I, preşedinte, şi prof. univ. dr. Dumitru Vitcu, prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, membri, în urma desfăşurării, în data de 11.10.2015, a concursului de admitere la doctorat, a declarat admişi cu frecvenţă următorii candidaţi:

» BALAN Maria-Daniela
» STERIAN Ana

 

 

    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi