Structura Departamentelor

» Departamentul de Istorie medievală:
Cercetător Ştiinţific I, Prof. univ. dr. Petronel Zahariuc, şef de departament (½ normă)
Cercetător Ştiinţific I dr. Silviu Văcaru
Cercetător Ştiinţific II dr. Marius Chelcu
Cercetător Ştiinţific II dr. Cătălina Chelcu
Cercetător Ştiinţific III dr. Sorin Grigoruţă
Asistent cercetare știinţifică Mihail Ciobanu

» Departamentul de Istorie modernă:
Cercetător Ştiinţific II dr. Liviu Brătescu, şef de departament
Cercetător Ştiinţific II dr. Simion-Alexandru Gavriş
Cercetător Ştiinţific dr. Mihai Amăriuţei
Asistent cercetare științifică dr. Remus Tanasă

» Departamentul de Istorie contemporană:
Cercetător Ştiinţific I dr. Cătălin Turliuc, şef de departament
Cercetător Ştiinţific III dr. Dorin Dobrincu
Cercetător Ştiinţific III dr. Sorin Ivănescu
Cercetător Ştiinţific II dr. Bogdan Schipor
Cercetător Ştiinţific dr. Marian-Ionuţ Hariuc

» Departamentul de Istorie a culturii:
Cercetător Ştiinţific II dr. Mihai Chiper, şef de departament
Academician Alexandru Zub
Cercetător Ştiinţific I dr. Leonidas Rados
Cercetător Ştiinţific I dr. Andi Mihalache
Cercetător Ştiinţific I dr. Cătălina Mihalache
Cercetător Ştiinţific III dr. Alexandru Istrate
Cercetător Ştiinţific III drd. Adrian Cioflâncă

» Departamentul de Istorie a relaţiilor internaţionale:
Cercetător Ştiinţific I dr. Flavius Viaceslav Solomon, şef de departament
Cercetător Ştiinţific II dr. Paul Nistor
Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti, director al Institutului
Cercetător Ştiinţific dr. Andrei Cuşco
Cercetător Ştiinţific dr. Alexandru D. Aioanei

» Personal secretariat şi auxiliar cercetării:
Ludvig-Francisc Horjinec, referent (secretariat)
Mihaela Răducă, documentarist
Dr. Valentin-Ştefan Piftor, bibliotecar


» Membri de onoare ai Institutului:
Prof. dr. Gottfried Schram (din 28 februarie 1991)
Prof. dr. Paul Michelson (din 8 martie 1991)
Prof. dr. Neagu Djuvara (din 8 martie 1991)
Prof. dr. Katherine Verdery (din 10 martie 1991)
Prof. dr. Dennis Deletant (din 7 aprilie 1991)
Prof. dr. Catherine Durandin (din 9 aprilie 1991)
Dr. Constantin Sporea(post-mortem)(din 16 aprilie 1991)
Prof. dr. Frederick Kellog (din 22 mai 1991)
Prof. dr. Elsa Lűder (din 3 octombrie 1991)
Prof. dr. Paul Miron (din 3 octombrie 1991)
Prof. dr. Dionisie Ghermani (din 6 noiembrie 1991)
Prof. dr. Ladis Kristof (din 2 decembrie 1991)
Prof. dr. Dimitri Năstase (din 9 iulie 1993)
Prof. dr. Klaus Heitman (din 10 ianuarie 1994)
Prof. dr. Harald Heppner (din 10 ianuarie 1997)
Prof. dr. Lothar Maier (din 10 ianuarie 1997)
Prof. dr. Krista Zach (din 5 octombrie 2004)
Prof. dr. Keith Hitchins (din 23 octombrie 2008)
Mihai Dimitrie Sturdza (din 28 noiembrie 2013)
Prof. dr. Hans-Christian Maner (din 9 aprilie 2014)
Prof. univ. dr. Carol Iancu (din 29 noiembrie 2014)
Dr. Ștefan Lemny (din 5 iunie 2019)

» Membri asociați ai Institutului:
Dr. Beate Welter (din 26 februarie 1991)
Dr. Maria Krempels (din 26 februarie 1991)
Prof. dr. Albert P. Van Goudover (din 5 aprilie 1991)
Dr. Andronikos Falangas (din 12 august 1993)
Dr. Anneli Ute Gabanyi (din 10 ianuarie 1997)
Dr. Gabriel Bădărău (din 23 mai 1997)
Dr. Ecaterina Negruţi (din 23 mai 1997)
Dr. Stela Mărieş
Dr. Corneliu Istrate
Dr. Adrian Macovei
Dr. N. Ciocan
Dr. Şt. Lemny
Dr. Vasile Docea
Dr. Lucian Nastasă
Dr. Sorin Antohi (din 31 iulie 2003)
Dr. Dumitru Vitcu
Dr. Viorel Butnariu
Dr. Mihai-Ştefan Ceauşu

    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi