Publicaţii
» Publicaţii periodice

» Anuarul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol"
» East European Journal of Diplomatic History
» Lucrările Conferinței Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”
» Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academice "A. D. Xenopol" din Iaşi
» Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae (SAHIR)

Lucrări ştiinţifice

» Serii tematice

» Biblioteca Fundaţiei Academice "A. D. Xenopol"
» Bibliotheca Historiae Universalis
» Restitutio Historiographica
» Acta et Testimonia

» Volume de autor, colective, ediţii de documente şi ştiinţifice, colaborări la volume colective editate în străinătate
    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi