Raportări proiecte


Cod proiect: ID_1646
Titlul proiectului: Dilemele convieţuirii în procesul modernizării societăţii româneşti. Identităţi multietnice şi mutaţii demografice la Est de Carpaţi în secolele XIX-XX
Director de proiect: dr. Cătălin Turliuc

» Proces verbal de avizare interna a rezultatelor 2009
» Sinteza lucrării pe anul 2009


Cod proiect: ID_816
Titlul proiectului: Discurs istoric şi diplomaţie: românii din Transilvania şi Basarabia în politica externă a României (1877-1947)
Director de proiect: dr. Flavius-Viaceslav Solomon

» Proces verbal de avizare internă a rezultatelor 2009
» Sinteza lucrării pe anul 2009


» Impactul rezultatelor obţinute în anul 2010
» Publicaţii 2010
» Rapoarte individuale de activitate 2010


Cod proiect: PD_546
Titlul proiectului: O societate în căutarea onoarei. Duel şi masculinitate în sfera publică din România (1859-1918)
Director de proiect: dr. Mihai Chiper

» Proces verbal de avizare internă a rezultatelor 2010
» Sinteza lucrării pe anul 2010


» Proces verbal de avizare internă a rezultatelor 2011
» Sinteza lucrării pe anul 2011


» Proces verbal de avizare internă a rezultatelor 2012
» Sinteza lucrării pe anul 2012


Cod proiect: WE 2011_037
Titlul proiectului: Old vs New Diplomacy. Debates about the Romanian and European Diplomacy (XIX-XX Centuries)
Director de proiect: dr. Gh. Cliveti

» Programul workshop-ului


Cod proiect: PN-II-RU-PD-2012-3-0241
Titlul proiectului: Evolution of the legal terminology in German and Romanian in Bukovina
(1775-1918)

Director de proiect: dr. Iulia Elena Zup
Mentor: dr. Mihai-Ștefan Ceaușu

» Descrierea proiectului
» Raport științific sintetic intermediar (01.05-30.09.2013)

Alte informatii la adresa http://bucovina.ucoz.ro/


» Date privind structura şi activitatea Institutului pentru perioada 2005-2010

    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi