Granturi

» PN II, Program idei, proiect ID_1646/2009-2011, cu titlul: Dilemele convieţuirii în procesul modernizării societăţii româneşti. Identităţi multietnice şi mutaţii demografice la est de Carpaţi în secolele XIX-XX (2009-2011), conducător de proiect dr. Cătălin Turliuc, c.s. I; membri: dr. Mihai-Ştefan Ceauşu, c.s. I; dr. Dumitru Ivănescu, c.s. I; dr. Sorin Ivănescu, c.s. III; dr. Bogdan Schipor, c.s. III; prof. univ. dr. Dumitru Vitcu
     vezi Raportări proiecte

» PN II, Program idei, proiect ID_816/2009-2011, cu titlul: Discurs istoric şi diplomaţie: românii din Transilvania şi Basarabia în politica externă a României (1877-1947), conducător de proiect dr. Flavius Solomon, c.s. I; membri: dr. Liviu Brătescu, c.s. III, dr. Paul Nistor, c.s. III, dr. Lucian Nastasă, c.s. I (Cluj), Madly Lajos-Lorand, c.s. (Cluj), Andrei Cuşco (Chişinău)
     vezi Raportări proiecte

» PN-II-RU-PD, Resurse umane, Proiecte de cercetare postdoctorală, proiect PD_546/2010-2012, cu titlul: O societate în căutarea onoarei. Duel şi masculinitate în sfera publică din România (1859-1918), director de proiect dr. Mihai Chiper
     vezi Raportări proiecte

» PN-II-RU-TE, Resurse umane, Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente/2012-2014, cu titlul: Asociații și societăți studențești la Universitatea din Iași în perioada modernă (1860-1918), director de proiect dr. Leonidas Rados

» PN-II-RU-PD-2012-3-0241, Resurse umane, Burse postdoctorale, cu titlul: Evolution of the legal terminology in German and Romanian in Bukovina (1775-1918), director de proiect dr. Iulia Elena Zup, mentor dr. Mihai-Ştefan Ceauşu
     vezi Raportări proiecte

» 2018-2020. Proiect component nr. 1: Ipostaze istorice ale migrațiilor. Între reconstituirea trecutului și discursul identitar românesc, coordonator Proiect 1: Flavius Solomon; membri Proiect 1: Leonidas Rados, Dorin Dobrincu, Andrei Cușco, Philippe Henri Blasen. În cadrul proiectului de consorțiu PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116, Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară, acronim MIRO, director: Acad. Victor Spinei; instituție coordonatoare: Academia Română, Filiala Iași.

    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi