Ultima actualizare: 28.06.2010   BurseInvesteşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013
Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului:MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și postdoctorală.
Contract:POSDRU 159/1.5/S/137832
Beneficiar: Filiala Iaşi a Academiei Române – Partener 1


» Concurs pentru o bursă doctorală în cadrul proiectului POSDRU 159/1.5/S/137832
Evaluarea dosarelor va avea loc la data de 22 octombrie 2014, ora 10, în Sala Mică de ședințe a Filialei Iași a Academiei Române. Rezultatele parțiale vor fi afișate pe data de 24 octombrie, iar cele finale pe 28 octombrie 2014.

La concursul pentru o bursă doctorală de 11 luni s-a prezentat numai un candidat, Irimia Maria Mădălina, activitatea comisiei desfășurându-se în două etape: verificarea dosarului și evaluarea proiectului. Comisia a constatat că dosarul candidatei respectă prevederile regulamentului de concurs, este complet şi întrunește condiţiile minimale impuse. De asemenea, comisia a constatat că proiectul depus se ridică la nivelul standardelor ştiinţifice internaţionale, dovedind totodată capacitatea concurentei de a se racorda temei de cercetare propuse de Partenerul 1, Academia Română − Filiala Iaşi. Proiectul a fost analizat și notat de fiecare membru al comisiei, potrivit criteriilor din Regulamentul general şi din Regulamentul specific Partenerului 1, primind 77,36 puncte. Decizia finală va fi anunțată până la data de 28 octombrie 2014.

Fişiere ataşate:
» Anunt concurs bursa doctorală

» Comisia de concurs

» Raport asupra concursului de bursă doctorală


Adevărul lucrurilor este construit de-a lungul secolelor, fiind, după unii, "experienţa cea mai istorică" dintre toate. Distanţarea lui de fals e un sistem de excludere la fel de istoric, modificabil, instituţionalizat, concurențial. Voinţa de adevăr se schimbă, de la un ev la altul, prin modul de funcţionare al cunoaşterii, prin felul în care aceasta este valorizată şi atribuită, cu titlu simbolic, unor școli, curente sau regimuri politice anume. Cum cercetarea lor nu poate fi realizată decât într-un cadru european, ideologic şi comparativ, ne propunem să căutăm similitudini funcţionale, dar şi discrepanţe morfologice ori decalaje temporale ivite din receptarea tardivă a unor inovaţii intelectuale occidentale.

Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” și Institutul de Arheologie din cadrul Filialei Iași a Academiei Române, Partener nr. 1 în proiectul POSDRU ID 137832 MinervaCooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și postdoctorală, anunță concurs pentru burse doctorale și postdoctorale, cu tema Inovație și interdisciplinaritate în cercetarea arheologică și istorică: teorii, metode, surse.

10 burse doctorale și 3 postdoctorale vor fi acordate tinerilor care demonstrează reale abilități în domeniu și se racordează cu ușurință la exigențele cercetării interdisciplinare din zilele noastre.

Dosarele vor fi trimise prin poștă, pe adresa: Institutul de Arheologie Iași, Strada Codrescu nr. 6, Pavilion H, 700479 Iaşi (în atenția Anca Munteanu). Aceleași dosare, în format electronic, vor fi expediate pe adresa de email indicată în regulament.

Interviul va avea loc în data de 5 mai 2014, ora 10, la sediul Institutului de Arheologie Iași.

Expert științific Partener 1, Dr. Andi Mihalache


Fişiere ataşate:

» Regulament general pentru selecția doctoranzilor

» Regulament general pentru selecția post-doctoranzilor

» Regulament specific Partener 1

» Call Minerva Partener 1

» Condiții eliminatorii

» Template dosar concurs doctoranzi

» Template dosar concurs post-doctoranzi


» Rezultate faza intâi concurs post-doctoranzi

» Rezultate faza a doua concurs post-doctoranzi

» Rezultate faza întâi concurs doctoranzi


» Rezultate finale concurs post-doctoranzi

» Rezultate finale concurs doctoranzi

 

 

» POSDRU 89/1.5/S/61104

 

    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi