Evenimente

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

și
Comunitatea Rușilor Lipoveni din România

vă invită la 

Rușii lipoveni: noi mărturii

comunicări și o dezbatere pe marginea unui proiect 

Vă așteptăm joi, 12 decembrie 2019, ora 15, în Sala de Conferințe a Institutului de Istorie "A. D. Xenopol".
Afis

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

vă invită la workshop-ul 

Înfruntând un „inamic” invizibil.
Politici administrative, practici medicale și comportamente sociale în Țările Române în context epidemic
(secolele XVIII-XIX)

organizat în cadrul proiectului: Epidemiile de ciumă din Țările Române la începutul secolului al XIX-lea. Cauze, reacții, consecințe (UEFISCDI PN-III-P1-1.1-PD-2016-0497).
Vă așteptăm vineri, 4 octombrie 2019, ora 8.45, în Sala de Conferințe a Institutului de Istorie "A. D. Xenopol."
Afis

PROGRAMUL
WORKSHOP-ului

Academia Română — Filiala Iași
Bulevardul Carol I nr. 8
Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"

scoate la concurs un post vacant de execuție

REFERENT DE SPECIALITATE gradul IA(S)
cu normă întreagă, pe durată nedeterminată,
în cadrul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol"

Dosarele de concurs se primesc la Biroul Resurse Umane, Salarizare al Academiei Române Filiala Iași, până la data de 25.09.2019.
Concursul se va desfășura începând cu data de 3.10.2019, ora 10, la sediul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol".


Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

vă invită la


CEREMONIA DE DECERNARE A TITLULUI DE MEMBRU DE ONOARE AL INSTITUTULUI

DOMNULUI DR. ȘTEFAN LEMNY

(Biblioteca Națională a Franței)Miercuri, 5 iunie 2019, ora 12
Sala de Conferințe
a Institutului de Istorie "A. D. Xenopol"
Str. Codrescu 6, Pavilion C
Anunt conferinta anuala

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

vă invită la

CONFERINȚA ANUALĂ
A INSTITUTULUI DE ISTORIE
“A. D. XENOPOL DIN IAȘI”

ediția I

în zilele de 5-8 iunie 2019

Cu sprijinul Primăriei Iași și finanțată prin FIE.
Anunt conferinta anuala

PROGRAMUL
CONFERINȚEI

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

organizează

CONFERINȚA ANUALĂ
A INSTITUTULUI DE ISTORIE
“A. D. XENOPOL DIN IAȘI”

ediția I

în zilele de 5-8 iunie 2019

Temele tradiționale au un loc aparent consolidat în disciplina noastră, iar temele novatoare trebuie încurajate. Studiile istorice îi preocupă nu doar pe istorici, ci și pe filologi, literați, geografi, sociologi, antropologi, economiști, juriști ș.a.m.d., de aceea reafirmăm că orice subiect de cercetare istoriografică este legitim. Luând în considerare faptul că valoarea produselor istoriografice depinde de exigențele comunității epistemice, comitetul de organizare își asumă responsabilitatea selectării propunerilor primite din partea cercetătorilor.

Cei interesați sunt rugați să trimită până la 10 aprilie 2019 prenumele și numele, funcţia şi instituţia/ organizaţia din care fac parte, titlul lucrării și un rezumat al acesteia (300 de cuvinte) la adresa de e-mail: institut_xenopol@yahoo.com. Până la data de 25 aprilie 2019, persoanele ale căror propuneri vor fi selectate vor primi o invitație cu programul provizoriu al conferinței. Precizăm că prezentările nu trebuie să depășească 25 de minute. Avem în vedere publicarea materialelor prezentate la această conferință fie într-un volum, fie în cadrul unor secțiuni ale Anuarului Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”.

Anunt conferinta anuala
Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi
al Academiei Române

organizează

în data de 10 decembrie 2018, ora 9,00,
la sediul Institutului,

concurs pentru ocuparea postului de

asistent cercetare științifică, domeniul Istorie,
departamentul Istorie Modernă

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

vă invită la masa rotundă

ROMÂNIA ÎNTREGITĂ
Premise, evoluții, perspective

Moderatori:

Dr. Mihai-Ștefan Ceaușu
Dr. Cătălin Turliuc

Evenimentul va avea loc marți, 23 octombrie 2018,
ora 11, Sala Mică a Academiei Române Filiala Iași,
Bd Carol I nr. 8.

Afis
Academia Română — Filiala Iași
Bulevardul Carol I nr. 8

organizează

în data de 5 noiembrie 2018, ora 11,00,
la sediul Institutului de Istorie “A. D. Xenopol”

concurs pentru ocuparea postului de execuție
de cercetător științific gradul I
în domeniul Istoria Culturii, specializarea Istorie Educației (secolele XIX-XX), departamentul Istoria Culturii, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Institutului de Istorie “A.D. Xenopol” .

Dosarele de concurs se primesc la Secretariatul Institutului în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului.
Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”
Departamentul de Istorie a Relațiilor Internaționale
Proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116 - MIRO

vă invită la conferința

Naționalism, mobilizare socială
și violență de stat la periferiile occidentale ale Imperiului rus în timpul Primului Război Mondial

susținută de

Dr. ANDREI CUȘCO

Evenimentul va avea loc miercuri, 20 iunie 2018,
ora 11, Sala Mică a Academiei Române Filiala Iași,
Bd Carol I nr. 8.

Afis
Institutul de Istorie “A. D. Xenopol” al Academiei Române Filiala Iași
Societatea de Studii Istorice din România (SSIR)

vă invită la conferința

Tuğra domnească: un studiu de caz privind procesul otomanizării în Moldova secolului al XVII-lea

susținută de

Dr. MICHAŁ WASIUCIONEK

(New Europe College, Bucuresti/LuxFaSS)

Evenimentul va avea loc vineri, 8 iunie 2018,
ora 11, Sala Mică a Academiei Române Filiala Iași,
Bd Carol I nr. 8.

Afis
Institutul de Istorie “A. D. Xenopol” al Academiei Române Filiala Iași
Centrul de Istorie a Secolului XX
Societatea de Studii Istorice din România

vă invită la dezbaterea

CUM S-AR PUTEA SCRIE O ISTORIE
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN?

Invitat:

HANS-CHRISTIAN MANER

(Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz, Germania)

Evenimentul va avea loc vineri, 25 mai 2018, ora 11, Corpul H, sala H1.

Afis
Academia Română — Secția de Științe Istorice și Arheologie

anunță scoaterea la concurs a unui post de conducere

director institut de cercetare,
la Institutul de Istorie “A. D. Xenopol” (1/2 normă)

în data de 21 iunie 2018, ora 10,00,
la sediul Academiei Române, Calea Victoriei nr. 125, sector 1, București

Dosarele de concurs se vor depune la Registratura Academiei Române din Calea Victoriei nr. 125, sector 1, București, până la data de 10 iunie 2018, ora 15,00.

» Proces-verbal referitor la selectia dosarelor de concurs
» Anunt rezultat concurs

Academia Română — Filiala Iași
Bulevardul Carol I nr. 8

organizează

în data de 21 mai 2018, ora 9,00,
la sediul Filialei Iași a Academiei Române

concurs pentru ocuparea a două posturi de cercetător științific în cadrul proiectului Migrație și identitate în spațiul cultural românesc. Abordare multidisciplinară, contract de finanțare PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de
18 mai 2018, ora 15.
Institutul de Istorie “A. D. Xenopol” al Academiei Române Filiala Iași
Leibniz-Institut fur Ost- und Sudost- Europaforschung
Societatea de Studii Istorice din România

vă invită la conferința

PROVOCĂRILE UNIRII. BASARABENI ȘI EMIGRANȚI RUȘI LA PARIS ȘI
ÎN ALTE CAPITALE EUROPENE, 1919-1920

susținută de

Dr. SVETLANA SUVEICĂ

Cercetător la Institutul-Leibniz de Studii Est și Sud-Est Europene (IOS), Regensburg, conferențiar la Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău

Luni, 19 martie 2018, ora 17

Sala Mică a Academiei Române Filiala Iași
Bd Carol I nr. 8

Afis
Facultatea de Istorie a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași

în colaborare cu

Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” din București
Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova
Facultatea de Istorie a Universității din București
Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Institutul de Istorie “A. D. Xenopol” din Iași
Institutul de Istorie din Chișinău
Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova

organizează

Conferința Internațională

MAREA UNIRE A ROMÂNILOR (1918). ISTORIE ȘI ACTUALITATE

Iași, 22-24 martie 2018

Proiect desfășurat în cadrul Programului Centenar al Primăriei Municipiului Iași (2017-2020).

Afis

PROGRAMUL
SIMPOZIONULUI

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi
al Academiei Române

organizează

în data de 5 februarie 2018, ora 9,00,
la sediul Institutului,

concurs pentru ocuparea postului de

asistent cercetare științifică, domeniul Istorie,
departamentul Istorie Contemporană

Academia Română — Filiala Iași

scoate la concurs un post de execuție
în cadrul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol"

îngrijitor, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată

Concursul se va desfășura începând cu data de
20 decembrie 2017, ora 9.00, la sediul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” și va consta într-o probă practică și interviu.

Dosarele de concurs  se primesc la Biroul Resurse Umane, Salarizare al Filialei din Iaşi a Academiei Române, până la data de 13 decembrie 2017, ora 12, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor. Persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs este dl Mihai-Cristian Amăriuței, ACS, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, telefon 0332/106172.

Academia de Științe a Moldovei, Academia Română, Institutul Cultural Român “Mihai Eminescu” la Chișinău, Institutul de Istorie al AȘM, Institutul “A. D. Xenopol” – Filiala Iași a Academiei Române, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău şi alte instituții partenere

organizează

în data de 21 noiembrie 2017, ora 9,
la Sala de festivități a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din CHIȘINĂU, str. A. Mateevici, 111

Conferința Științifică Internațională

CENTENAR SFATUL ȚĂRII

Vor participa savanţi în domeniul cercetării istoriei din România, Republica Moldova, Rusia, Ucraina, Letonia.

Afis
Concurs public privind susținerea
tezei de abilitare

Vineri, 10 noiembrie 2017, ora 12:00,
în Biblioteca Institutului de Arheologie din Iași
al Academiei Române
(str. Codrescu nr. 6, Pavilion H),

va avea loc susținerea publică a tezei de abilitare

Metamorfoze ale modernității.
Națiune, naționalism și relații internaționale
în Europa de Est în secolele XIX-XX

de către domnul dr. Flavius-Viaceslav SOLOMON
Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi
al Academiei Române

organizează

în data de 17 iulie 2017, ora 8,30,
la sediul Institutului,

concurs pentru ocuparea postului de

asistent cercetare științifică, domeniul Istorie,
departamentul Istorie a Relațiilor Internaționale

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi
al Academiei Române

organizează

în data de 17 iulie 2017, ora 8,30,
la sediul Institutului,

concurs pentru ocuparea postului de

asistent cercetare științifică, domeniul Istorie,
departamentul Istorie modernă

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi
al Academiei Române

organizează

în data de 17 iulie 2017, ora 8,30,
la sediul Institutului,

concurs pentru ocuparea postului de

asistent cercetare științifică, domeniul Istorie,
departamentul Istorie contemporană

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi
al Academiei Române

organizează

în data de 29 mai 2017, ora 9,00,
la sediul Institutului,
concurs pentru ocuparea postului de

cercetător științific, domeniul Istorie,
departamentul Istorie modernă

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi
al Academiei Române

organizează

în data de 15 martie 2017, ora 11,00,
la sediul Institutului,
concurs pentru ocuparea postului de

cercetător științific gradul II, domeniul Istorie,
departamentul Istorie modernă

Candidat dr. Mihai Cezar CHIPER


Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi
al Academiei Române

organizează

în data de 14 martie 2017, ora 9,00,
la sediul Institutului,
concurs pentru ocuparea postului de

cercetător științific gradul III, domeniul Istorie,
departamentul Istorie medievală

Candidat dr. Sorin GRIGORUȚĂ


Academia Română — Filiala Iași

scoate la concurs un post de execuție
în cadrul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol"

muncitor calificat gradul I, cu atribuții de fochist, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată

Concursul se va desfășura începând cu data de
15 decembrie 2016, ora 9.00 la sediul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” și va consta într-o probă scrisă și interviu.

Dosarele de concurs  se primesc la Biroul Resurse Umane, Salarizare al Filialei din Iaşi a Academiei Române, până la data de 5 decembrie 2016, ora 12, când expiră termenul limită de depunere a dosarelor. Persoana care asigura secretariatul comisiei de concurs este Sava Alice Andreea, referent de specialitate gr. II, telefon 0332 101 115.


Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
Academia Română
Primăria Iași
Asociația "Noua Junimea"
Asociația "Est-Democrația"
Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural-Național Iași
Facultatea de Istorie


Vă invită la simpozionul

150 de ani de la instaurarea monarhiei
în România:
istorie, cultură, patrimoniu

21-22 octombrie 2016
Iași, Muzeul Unirii, str. Al. Lăpușneanu nr. 14

 

Afis

 

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi
al Academiei Române

organizează

în data de 1 septembrie 2016, ora 11,00,
la sediul Institutului,
concurs pentru ocuparea postului de

cercetător științific gradul II, domeniul Istorie,
departamentul Istorie medievală

Candidat dr. Marius Constantin CHELCUAcademia Română
Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
Institutul de Istorie "Nicolae Iorga"

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"
Muzeul Universității
Facultatea de Istorie


Vă invită la simpozionul

Copiii și copilăria românească
în timpul Primului Război Mondial

Va avea loc si lansarea volumului

Cătălina Mihalache
Copilărie, familie, școală:
politici educaționale și receptări sociale

(Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2016)

Luni, 30 mai 2016, orele 9,30-18
Muzeul Universității "Alexandru Ioan Cuza"
str. Titu Maiorescu nr. 12, Iași

 

Afis

 

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi
al Academiei Române

organizează

în data de 8 iunie 2016, ora 11,00,
la sediul Institutului,
concurs pentru ocuparea postului de

cercetător științific gradul II, domeniul Istorie,
departamentul Istoria culturii

Candidat dr. Cătălina MIHALACHE


Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

vă invită la masa rotundă

Colaborarea dintre
istoricii germani și români.
Note de bilanț și perspective

Invitat special:

Prof. dr. KRISTA ZACH
(München)
membru de onoare
al Institutului de Istorie ”A. D. Xenopol”

Miercuri, 13 aprilie 2016, ora 11
Sala Mică a Academiei Române — Filiala Iași

 

Afis

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

vă invită la

• comunicarea

„Pericolul de război general”
în anii 1887-1888
și vaga „aderență” a României
la Tripla Alianță

susținută de

Prof. univ. dr. GHEORGHE CLIVETI

• prezentarea cărții

MIHAI CHIPER
Memorie şi uitare în România
celei de-a doua jumătăţi a secolului XIX

făcută de

Dr. ANDI EMANUEL MIHALACHE

Miercuri, 30 martie 2016, ora 11
Sala Mică a Academiei Române - Filiala Iași

 

Afis

ACADEMIA ROMÂNĂ — Filiala Iași
Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
Institutul de Arheologie

UNIVERSITATEA ”AL. I. CUZA” din Iași
Facultatea de Istorie

vă invită la simpozionul

Clasic și modern în studiul istoriei

consacrat împlinirii a
75 de ani de la înființarea Institutului de Istorie din Iași
și a
150 de ani de la întemeierea Academiei Române

Vor lua cuvântul:
• Prof. univ. dr. ing. Mihail VOICU, m.c.
• Acad. Alexandru ZUB
• Acad. Victor SPINEI
• Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI
• Dr. Alexandru RUBEL
• Prof. univ. dr. Dumitru VITCU
• Prof. univ. dr. Petronel ZAHARIUC

Vineri, 26 februarie 2016, ora 10
Aula Academiei Române - Filiala Iași

 

Afis

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi
al Academiei Române

organizează

în data de 14 ianuarie 2016, ora 10,00,
la sediul Institutului,
concurs pentru ocuparea postului de

asistent cercetare științifică, domeniul Istorie,
departamentul Istorie modernă


Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi
al Academiei Române

organizează

în data de 23 decembrie 2015, ora 10,00,
la sediul Institutului,
concurs pentru ocuparea postului de

cercetător științific gradul II, domeniul Istorie,
departamentul Istorie contemporană

Candidat dr. Bogdan-Alexandru SCHIPOR


Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi
al Academiei Române

organizează

în data de 18 noiembrie 2015, ora 10,00,
la sediul Institutului,
concurs pentru ocuparea postului de

cercetător științific gradul II, domeniul Istorie,
departamentul Istorie modernă

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași


vă invită la simpozionul

Istoria Basarabiei:
o dezbatere pe marginea
surselor documentare

17 octombrie 2015, ora 9
Sala Mică a Filialei Iași a Academiei Române

 

Afis

 

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași


Facultatea de Istorie
a Universității "Al. I. Cuza" din Iași

vă invită la conferința

Românii în prima conflagraţie mondială. Tentaţii, opinii şi acţiuni în perioada neutralităţii României

cu o secțiune specială

Rusia şi România în anii 1914-1916.
Viziuni, percepţii, interpretări

8-9 octombrie 2015
Sala Mică a Filialei Iași a Academiei Române

 

Afis

 

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi
al Academiei Române

organizează

în data de 27 octombrie 2015, ora 9,00,
la sediul Institutului,
concurs pentru ocuparea postului de

cercetător științific, domeniul Istorie,
specializarea Istorie medievală

Candidat dr. Sorin GRIGORUȚĂ


Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

vă invită la conferința

SOCIETATEA DE STUDII ROMÂNEȘTI, 1973-2015

susținută de

prof. univ. dr. PAUL MICHELSON
de la Huntington University, Indiana/SUA

Joi, 11 iunie 2015, ora 11
Aula Filialei Iași a Academiei Române

 

Afis

 

Societatea de Studii Istorice din România
Institutul de Istorie "A.D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași
și TVR Iași

vă invită la dezbaterea

Identități fracturate.
Reflecții privind deportările din Basarabia în Kazahstan, 1941-1951

cu vizionarea filmului

Expedițiile Memoriei

Joi, 4 iunie 2015, ora 11
Sala Mică a Filialei Iași a Academiei Române
Bdul Carol I nr. 8

 

 

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi
al Academiei Române

organizează

în data de 26 mai 2015, ora 9,00,
la sediul Institutului,
concurs pentru ocuparea postului de

cercetător științific gradul III, domeniul Istorie,
specializarea Istoria culturii

Candidat dr. Mihai Cezar CHIPER


Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române
- Filiala Iași

vă invită la comunicările

» Dr. PETRONEL ZAHARIUC, Bacșișuri, mătăsuri și argintării. Călătoria boierilor moldoveni la Constantinopol în 1822
» Dr. MARIUS CHELCU, Organizarea spațiului urban la Tecuci. Reconstituire după o catagrafie din 1828
» Dr. MIHAI-ŞTEFAN CEAUŞU, Prezentarea apariţiei editoriale „Documenta Romaniae Historica”, seria A. Moldova, vol. IX (1593-1598)

Joi, 12 martie 2015, ora 11
Sala Mică a Academiei Române - Filiala Iași

 

 

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi
al Academiei Române

organizează

în data de 17 martie 2015, ora 10,00,
la sediul Institutului,
concurs pentru ocuparea postului de

cercetător științific gradul I, domeniul Istorie,
specializarea Istoria culturii

» Arhiva Evenimente

    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi