Evenimente

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

vă invită la

CONFERINȚA ANUALĂ
A INSTITUTULUI DE ISTORIE
“A. D. XENOPOL” DIN IAȘI

Ediția a IV-a

în zilele de 8-10 iunie 2023

Aula Academiei Române — Filiala Iași

Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”
Sala Cupolă a Palatului Braunstein


Proiect finanțat de Primăria Iași, în parteneriat cu Universitatea “Al. I. Cuza” — Facultatea de Istorie; Muzeul Municipal “Regina Maria” Iași; Asociația — Societatea de Științe Istorice “A. D. Xenopol”.
afis

PROGRAMUL
CONFERINȚEIafis

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

vă invită la atelierul


Reformele şcolii româneşti.
Momente, scenarii, resurse şi actori

18-19 mai 2023

Sala de Conferințe
a Institutului de Istorie "A. D. Xenopol"
Str. Codrescu 6, Pavilion C

PROGRAMUL

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

organizează

CONFERINȚA ANUALĂ
A INSTITUTULUI DE ISTORIE
“A. D. XENOPOL DIN IAȘI

ediția a IV-a

în zilele de 8-10 iunie 2023

(cu desfășurare fizic și on-line)

Conferințele științifice reprezintă o excelentă oportunitate prin care mediul academic își reevaluează potențialul epistemic, se interconectează, testează și validează noi direcții de cercetare, deschizându-se în același timp spre societate.

Plecând de la această premisă, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași își propune ca, printr-o manifestare publică de impact, confirmată de edițiile precedente, să coaguleze specialiștii în domeniul istoriei și să ofere expertiză științifică pe teme de interes local, regional, național și universal, precum: patrimoniu, regimuri și ideologii politice, proiecții ale istoriei relațiilor inter­naționale, migrație și identitate, istoria Bisericii, abordări de istorie culturală, istoriografie și imaginar. Caracterizate prin spirit critic, suport teoretic adecvat și un nivel ridicat de interpretare, comunicările vor creiona perspective veridice asupra trecutului, utilizând, firește, surse variate și inedite.

Gândită în paneluri tematice, conferința dorește să aducă în prim-planul dezbaterii isto­riografice, cercetări recente ale specialiștilor din diferite centre academice din România și din străinătate. Organizatorii sugerează câteva unități tematice, cu mențiunea că acestea pot fi completate în funcție de propunerile participanților:

• Dimitrie Cantemir: domn și cărturar;

• Ctitori și ctitorii în Țările Române (secolele XV-XIX);

• Provocările modernizării. Viziuni, proiecte politice, prefaceri sociale și instituționale în secolul XIX;

• Construcția modernității românești. Abordări de istorie culturală;

• Democrație și dictatură în România secolului XX;

• Istorie și teorie în studiul relațiilor internaționale .

Cei interesați sunt rugați să trimită, până în ziua de 15 aprilie 2023, prenumele și numele, funcţia şi instituţia/organizaţia din care fac parte, titlul lucrării și un rezumat al acesteia (300 de cuvinte) la adresa de e-mail: institut_xenopol@yahoo.com. Până la data de 1 mai 2023, persoanele ale căror propuneri vor fi selectate vor primi o invitație cu programul provizoriu al conferinței.
Anunt conferinta anuala

Societatea de Studii Istorice din România (SSIR) & Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

organizează

masa rotundă

Documentele Secretului:
Memoria istorică, libertatea de cercetare și politicile cu privire la arhivele publice în România

joi, 30 iunie 2022,
orele 11:00–13:00,

în format mixt (fizic şi on-line)

Consacrată unei teme de mare actualitate academică și politică, masa rotundă va fi moderată de Florea Ioncioaia și îi va avea printre participanți pe Cătălin Botoșineanu, Adrian Cioflâncă, Mihai Demetriade, Dorin Dobrincu, Elena Dragomir, Dumitru Lăcătușu, Flavius Solomon.

Locul de desfășurare: Sala de Conferințe a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” (Iași, Strada Codrescu 6, Pavilion C).

Co-organizatori: Centrul Cultural German Iași, Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”; Clubul Humboldt Iași.

Parteneri media: Ziarul de Iași, TVR Iași, Radio România Iași.

Evenimentul va fi transmis în direct pe pagina de Facebook a Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”

https://www.facebook.com/A.D.Xenopol/

afis

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

organizează

CONFERINȚA ANUALĂ
A INSTITUTULUI DE ISTORIE
“A. D. XENOPOL DIN IAȘI

ediția a III-a

în zilele de 2-4 iunie 2022

(cu desfășurare fizic și on-line)

Conferințele științifice reprezintă una dintre cele mai bune oportunități prin care mediul academic își reevaluează potențialul epistemic, testează noi direcții de cercetare, deschizându-se în același timp spre societate.

Plecând de la această premiză, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași își propune ca printr-o manifestare publică de impact, confirmată de edițiile precedente, să ofere expertiză științifică pe teme de interes local, regional, național și universal, precum: patrimoniu, regimuri și ideologii politice, proiecții ale istoriei relațiilor internaționale, migrație și identitate în spațiul cultural românesc, istoria bisericii, spațiul românesc în secolele XIX-XX: perspective istoriografice, imaginarul românesc. Ne referim la informații inedite, nivel ridicat de interpretare și perspective veridice asupra trecutului.

Gândită în paneluri tematice, conferința își propune să aducă în prim-planul dezbaterilor cercetările recente ale specialiștilor din diferite centre academice, atât din România, cât și din străinătate. Organizatorii propun câteva paneluri:

1) Ctitori și ctitorii în Moldova și Țara Românească (secolele XV-XIX);

2) Provocările modernizării. Viziuni, proiecte politice, prefaceri sociale și instituționale în secolul XIX;

3) Democrație și dictatură în România secolului XX;

4) Construcția modernității românești. Abordări de istorie culturală;

5) Istorie și teorie în studiul relațiilor internaționale ;

lăsând libertatea participanților de a propune alte perspective tematice.

Cei interesați sunt rugați să trimită, până la data de 20 aprilie 2022, prenumele și numele, funcţia şi instituţia/organizaţia din care fac parte, titlul lucrării și un rezumat al acesteia (300 de cuvinte) la adresa de e-mail: institut_xenopol@yahoo.com. Până la data de 6 mai 2022, persoanele ale căror propuneri vor fi selectate vor primi o invitație cu programul provizoriu al conferinței. Precizăm că prezentările nu trebuie să depășească 25 de minute. Avem în vedere publicarea studiilor într-un volum din seria deschisă de prima ediție a conferinței (2019).
Anunt conferinta anuala

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

organizează

CONFERINȚA ANUALĂ
A INSTITUTULUI DE ISTORIE
“A. D. XENOPOL” DIN IAȘI

ediția a II-a

în zilele de 4-6 iunie 2021

(cu desfășurare fizic și on-line)

Pornind de la opinia că temele tradiționale au un loc aparent consolidat în disciplina noastră, iar cele novatoare trebuie încurajate, apoi că studiile istorice îi preocupă nu doar pe istorici, ci și pe filologi, literați, geografi, sociologi, antropologi, economiști, juriști ș.a.m.d., avem convingerea că orice subiect de cercetare istoriografică este legitim. Luând în considerare faptul că valoarea produselor istoriografice depinde de exigențele comunității epistemice, comitetul de organizare își asumă responsabilitatea selectării propunerilor primite din partea cercetătorilor.

Cei interesați sunt rugați să trimită, până la data de 20 aprilie 2021, prenumele și numele, funcţia şi instituţia/organizaţia din care fac parte, titlul lucrării și un rezumat al acesteia (300 de cuvinte) la adresa de e-mail: institut_xenopol@yahoo.com. Până la data de 1 mai 2021, persoanele ale căror propuneri vor fi selectate vor primi o invitație cu programul provizoriu al conferinței. Precizăm că prezentările nu trebuie să depășească 25 de minute. Avem în vedere publicarea materialelor susținute la această conferință într-un volum în seria deschisă de conferința din anul 2019.

Afis
Anunt conferinta anuala

PROGRAMUL
CONFERINȚEI ANUALE

Membrii Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași deplâng săvârșirea din viața pământească a distinsului istoric KEITH HITCHINS, membru de onoare al Academiei Române, mult binefăcător relevării unor adevăruri de primă însemnătate ale Istoriei Românilor. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Hitchins_foto
Membrii Institutului de Istorie ”A. D. Xenopol” deplâng săvârșirea din viața omenească a Principelui MIHAI DIMITRIE STURDZA, distins cărturar și generos binefăcător. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Sturdza_foto

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

INVITAȚIE

Academia Română și-a asumat ca proiect fundamental de cercetare în perioada următoare publicarea unei noi Enciclopedii a istoriografiei românești. Dorința Academiei Române și a Secției de Științe Istorice și Arheologie este ca lucrarea să-i cuprindă pe istoricii reprezentativi din universități, din institutele și centrele de cercetare ale Academiei Române, din muzee, arhive, direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniu, învăță­mântul preuniversitar, centrele de cercetare ale instituțiilor eclesiastice sau din alte instituții specializate în cercetarea istoriei românești și universale, precum și pe cercetătorii independenți.

Facem apel la Dumneavoastră pentru a ne ajuta cu CV-urile și listele de lucrări ale tuturor colaboratorilor aflați în activitate, dar și a celor trecuți în veșnicie. Lista lucrărilor va cuprinde selectiv, după caz, cărți de autor sau volume în colaborare, ediții critice de izvoare istorice, volume editate sau coordonate, studii publicate în reviste sau volume colective, referințe biobibliografice. De asemenea, suntem interesați de cooptarea unor autori și colaboratori la redactarea unor voci ale Enciclopediei. Metodologia întocmirii vocilor Enciclopediei vă va fi comunicată în timp util.

Documentele respective și întreaga corespondență vă rugăm să ni le trimiteți în format electronic pe adresa Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”: secretar_xenopol@yahoo.com, sau pe adresele domnilor: Mihai-Ștefan Ceaușu (msceau@yahoo.com), Petronel Zahariuc (pzahariuc@gmail.com) și Alexandru Istrate (istratex@yahoo.com).

Primiți, vă rugăm, mulțumirile și recunoștința noastră pentru colaborare.
Invitatie

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

organizează

CONFERINȚA ANUALĂ
A INSTITUTULUI DE ISTORIE
“A. D. XENOPOL DIN IAȘI”

ediția a II-a

în zilele de 4-6 iunie 2020

Pornind de la opinia că temele tradiționale au un loc aparent consolidat în disciplina noastră, iar cele novatoare trebuie încurajate, apoi că studiile istorice îi preocupă nu doar pe istorici, ci și pe filologi, literați, geografi, sociologi, antropologi, economiști, juriști ș.a.m.d., avem convingerea că orice subiect de cercetare istoriografică este legitim. Luând în considerare faptul că valoarea produselor istoriografice depinde de exigențele comunității epistemice, comitetul de organizare își asumă responsabilitatea selectării propunerilor primite din partea cercetătorilor.

Cei interesați sunt rugați să trimită, până la data de 20 martie 2020, prenumele și numele, funcţia şi instituţia/organizaţia din care fac parte, titlul lucrării și un rezumat al acesteia (300 de cuvinte) la adresa de e-mail: institut_xenopol@yahoo.com. Până la 15 aprilie 2020, persoanele ale căror propuneri vor fi selectate vor primi o invitație cu programul provizoriu al conferinței. Precizăm că prezentările nu trebuie să depășească 25 de minute. Avem în vedere publicarea materialelor susținute la această conferință fie într-un volum, fie în cadrul unor secțiuni ale Anuarului Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”.

Anunt conferinta anuala

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

vă invită la 

• comunicarea

Problema evreiască
la sfârșitul secolului XIX.
Provocările modernizării și limitele ei

susținută de dr. LIVIU BRĂTESCU, CSII

• prezentarea cărților

Florin Marinescu, Familia Moruzi din Trapezunt: scurt studiu genealogic,
București, Corint Books, 2019

Mark Mazower, Balcanii:
de la sfârșitul Bizanțului până azi,

București, Humanitas, 2019

făcută de dr. SIMION-ALEXANDRU GAVRIȘ, CS

Vă așteptăm vineri, 21 februarie 2020, ora 11, în Sala de Conferințe a Institutului de Istorie "A. D. Xenopol".
Afis

Societatea de Studii Istorice Istorice din România

vă invită la dezbaterea

Archiva Moldaviae la bilanț:
un deceniu de cercetări independente

Cu această ocazie va fi lansat
volumul XI/2019 al revistei.

Vă așteptăm luni, 17 februarie 2020, ora 17, în Sala de Conferințe a Institutului de Istorie "A. D. Xenopol".
Afis

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

și
Comunitatea Rușilor Lipoveni din România

vă invită la 

Rușii lipoveni: noi mărturii

comunicări și o dezbatere pe marginea unui proiect 

Vă așteptăm joi, 12 decembrie 2019, ora 15, în Sala de Conferințe a Institutului de Istorie "A. D. Xenopol".
Afis

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

vă invită la workshop-ul 

Înfruntând un „inamic” invizibil.
Politici administrative, practici medicale și comportamente sociale în Țările Române în context epidemic
(secolele XVIII-XIX)

organizat în cadrul proiectului: Epidemiile de ciumă din Țările Române la începutul secolului al XIX-lea. Cauze, reacții, consecințe (UEFISCDI PN-III-P1-1.1-PD-2016-0497).
Vă așteptăm vineri, 4 octombrie 2019, ora 8.45, în Sala de Conferințe a Institutului de Istorie "A. D. Xenopol."
Afis

PROGRAMUL
WORKSHOP-ului

Academia Română — Filiala Iași
Bulevardul Carol I nr. 8
Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"

scoate la concurs un post vacant de execuție

REFERENT DE SPECIALITATE gradul IA(S)
cu normă întreagă, pe durată nedeterminată,
în cadrul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol"

Dosarele de concurs se primesc la Biroul Resurse Umane, Salarizare al Academiei Române Filiala Iași, până la data de 25.09.2019.
Concursul se va desfășura începând cu data de 3.10.2019, ora 10, la sediul Institutului de Istorie "A.D. Xenopol".


Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

vă invită la


CEREMONIA DE DECERNARE A TITLULUI DE MEMBRU DE ONOARE AL INSTITUTULUI

DOMNULUI DR. ȘTEFAN LEMNY

(Biblioteca Națională a Franței)Miercuri, 5 iunie 2019, ora 12
Sala de Conferințe
a Institutului de Istorie "A. D. Xenopol"
Str. Codrescu 6, Pavilion C
Anunt conferinta anuala

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

vă invită la

CONFERINȚA ANUALĂ
A INSTITUTULUI DE ISTORIE
“A. D. XENOPOL DIN IAȘI”

ediția I

în zilele de 5-8 iunie 2019

Cu sprijinul Primăriei Iași și finanțată prin FIE.
Anunt conferinta anuala

PROGRAMUL
CONFERINȚEI

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
al Academiei Române - Filiala Iași

organizează

CONFERINȚA ANUALĂ
A INSTITUTULUI DE ISTORIE
“A. D. XENOPOL DIN IAȘI”

ediția I

în zilele de 5-8 iunie 2019

Temele tradiționale au un loc aparent consolidat în disciplina noastră, iar temele novatoare trebuie încurajate. Studiile istorice îi preocupă nu doar pe istorici, ci și pe filologi, literați, geografi, sociologi, antropologi, economiști, juriști ș.a.m.d., de aceea reafirmăm că orice subiect de cercetare istoriografică este legitim. Luând în considerare faptul că valoarea produselor istoriografice depinde de exigențele comunității epistemice, comitetul de organizare își asumă responsabilitatea selectării propunerilor primite din partea cercetătorilor.

Cei interesați sunt rugați să trimită până la 10 aprilie 2019 prenumele și numele, funcţia şi instituţia/ organizaţia din care fac parte, titlul lucrării și un rezumat al acesteia (300 de cuvinte) la adresa de e-mail: institut_xenopol@yahoo.com. Până la data de 25 aprilie 2019, persoanele ale căror propuneri vor fi selectate vor primi o invitație cu programul provizoriu al conferinței. Precizăm că prezentările nu trebuie să depășească 25 de minute. Avem în vedere publicarea materialelor prezentate la această conferință fie într-un volum, fie în cadrul unor secțiuni ale Anuarului Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”.

Anunt conferinta anuala

» Arhiva Evenimente

    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi