Biblioteca Fundaţiei Academice "A. D. Xenopol"
(coord. acad. Alexandru Zub)

» Relaţii româno-americane în timpurile moderne, volum îngrijit de Gheorghe I. Florescu, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 1993, 400 p.
» Studii istorice româno-ungare, volum editat de Lucian Năstase, Editura Fundaţiei Academice "A. D. Xenopol", Iaşi, 1994, 404 p.
» Romanian and polish peoples in East-Central Europe (17th-20th Centuries), volum editat de Veniamin Ciobanu, Editura Junimea, Iaşi, 2003, 248 p.
» Sovietization in Romania and Czechoslovakia. History, analogies, consequences, vol. îngrijit de Alexandru Zub şi Flavius Solomon, Editura Polirom, Iaşi, 2003, 231 p.
» Franţa, model cultural şi politic, volum editat de Alexandru Zub şi Dumitru Ivănescu, Iaşi, Editura Juminea, 2003, 291 p.
» Interferenţe româno-elene (secolele XV-XX), vol. Editat de Leonidas Rados, Iaşi, Editura Panfilius, 2004, 286 p.
» Itinerarii istorico-culturale, vol. Editat de Stela Mărieş, Iaşi, Editura Juminea, 2004, 185 p.
» Sűdosteuropa im 20. Jahrhundert. Ethnostrukturen, Identitäten, Komflikte, Hgg, Flavius Solomon, Alexander Rubel, Alexandru Zub, Iaşi, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Hartung - Gorre Verlag Konstanz, 2004, 254 p.
» East-Central Europe and great power politics (19th-20th Centuries), vol. Editat de Veniamin Ciobanu, Iaşi, Editura Juminea, 2004.
» Statele nordice şi problema orientală (1792-1814), volum editat de Veniamin, Iaşi, Editura Juminea, 2005.
» Evoluţii politice în Europa Centrală şi de Est (1774-1814), Veniamin Ciobanu, Editura "Junimea", Iaşi, 2007.
» Problema orientală (1856-1923), volum editat de Veniamin Ciobanu, Iaşi, Editura Junimea, 2009.
    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi