Bibliotheca Historiae Universalis
(coord. acad. Alexandru Zub)

» Istoria ca lectură a lumii. Profesorului Alexandru Zub la împlinirea vârstei de 60 ani, volum coordonat de Gabriel Bădărău, Leonid Boicu şi Lucian Năstase, Iaşi, 1994;
» Itinerarii istoriografice. Profesorului Leonid Boicu la împlinirea vârstei de 65 ani, volum coordonat de Gabriel Bădărău, Iaşi, 1996;
» Ecaterina Negruţi, Structura demografică a oraşelor şi târgurilor din Moldova 1800-1859, Ed. Fundaţiei Academice "A.D. Xenopol", Iaşi, 1997, 216 p.+27 anexe.
» Mihai Ştefan Ceauşu, Bucovina Habsburgică de la anexare la Congresul de la Viena. Iosefinism şi postiosefinism (1774-1815), Ed. Fundaţiei Academice "A. D. Xenopol", Iaşi, 1998, 260 p.;
» Vârstele Unirii. De la conştiinţa etnică la unitatea naţională, volum editat de Dumitru Ivănescu, Cătălin Turliuc, Florin Cântec, Ed. Fundaţiei Academice "A D. Xenopol", Iaşi, 2001, 232 p.
» Basarabia dilemele identităţii, volum editat de Alexandru Zub şi Flavius Solomon, Editura Fundaţiei Academice "A. D. Xenopol", Iaşi, 2001, 322p.;
» Populism, demagogie, realism politic, volum editat de Alexandru Zub şi Cătălin Turliuc, Editura Fundaţiei Academice "A. D. Xenopol", Iaşi, 2001, 193 p.;
» Moldova şi economia de schimb europeană. Secolele XIV-XVIII, volum editat de Viorel M. Butnariu, Editura Fundaţiei Academice "A. D. Xenopol", Iaşi, 2002, 149 p.;
» Memorie şi uitare în cultura română. Cazul lui Vasile Conta, volum editat de Florin Cântec, Iaşi, 2003.;
» Condiţia femeii în societatea modernă, volum editat de Cătălin Turliuc şi Nicoleta M. Turliuc, Editura "Performantica", Iaşi, 2004, 220p.
»Ştefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa, volum editat de Petronel Zahariuc şi Silviu Văcaru, Editura "Alfa", Iaşi, 2003, 456 p.
    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi