Lucrările Conferinței Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”

Înființat la Iași în urmă cu 76 de ani, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” (http://adxenopol.academiaromana-is.ro/) a organizat frecvent diverse tipuri de manifestări științifice, care au oferit posibilitatea propriilor cercetători, dar și celor din alte instituții ieșene, din centre din România și din străinătate să-și prezinte rezultatele investigațiilor, să intre în dialog unii cu alții. Ținând cont pe de o parte de tradiția instituțională, iar pe de altă parte de nevoia de valorificare a oportunităților de dezbatere și de diseminare a rezultatelor obținute în urma activităților în biblioteci, arhive și „pe teren”, comunitatea noastră academică organizează Conferința Anuală a Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași.
Pornind de la opinia că temele tradiționale au un loc aparent consolidat în disciplina noastră, iar cele novatoare trebuie încurajate, apoi că studiile istorice îi preocupă nu doar pe istorici, ci și pe filologi, literați, geografi, sociologi, antropologi, economiști, juriști ș.a.m.d., avem convingerea că orice subiect de cercetare istoriografică este legitim.
Materialele susținute la conferințe vor fi publicate într-un volum din seria Lucrările Conferinței Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”.


ISSN 2971 – 8279
ISSN-L 2971 – 8279


» Editori:
Marius Chelcu, Dorin Dobrincu

» Adresa redacției:
Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" (Academia Română, Filiala Iași), Strada Codrescu 6, Pavilion C, 700479 − Iaşi, România, OP 6, CP 1313.
e-mail: institut_xenopol@yahoo.com



»Lucrările Conferinței Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” (sumare)

» Ediția I, 2019, Frământările modernității: discursuri, oameni, instituții

    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi