Volume de autor, colective, ediţii de documente şi ştiinţifice,
colaborări la volume colective editate în străinătate


2022
» Academia Română, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Regulamentul Organic al Moldovei, editori Dumitru Vitcu, Gabriel Bădărău, Corneliu Istrati, Iași, Editura Junimea, 2022, 620 p.;
» CLIVETI, Gheorghe, La Roumanie, la crise orientale et le concert européen 1875-1878, Istanbul (Centre d’Histoire Diplomatique Ottomane), The ISIS Press, 2022, 314 p.;
» AMĂRIUȚEI, Mihai-Cristian, GAVRIȘ, Simion-Alexandru (ed.), Funcționarii din Principatul Moldovei în epoca Regulamentului Organic (1832-1858). Documente, vol. I, Registrele generale ale Ministerului de Interne și Comitetului Sănătății (1834), Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2022, 212 p.;
» CHELCU, Marius, DOBRINCU, Dorin (ed.), Frământările modernităţii: discursuri, oameni, instituţii. Lucrările Conferinţei Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, ediţia I, 2019, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2022, 514 p.;
» CHIPER, Mihai (redactor-șef), Dorin DOBRINCU (redactor), „Archiva Moldaviae” [Iaşi], vol. XIV, 2022, 450 p.;
» HARIUC, Marian, Andrei Oțetea. Un spirit al Sorbonei în România secolului XX, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2022, 630 p.;
» ISTRATE, Alexandru, Eroicul și memorabilul. Cultura istorică din Țările Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2022, 768 p.;
» RADOS, Leonidas et al. (ed.), „Historia Universitatis Iassiensis”, nr. XII/2021, 270 p.;
» SOLOMON, Flavius, BLASEN, Philippe Henri, CRISTESCU, Sorin, CUȘCO, Andrei (eds.), Rapoarte consulare și diplomatice austro-ungare din România (1877-1881) / Berichte österreichisch-ungarischer Konsuln und Diplomaten aus Rumänien (1877-1881) (Documente privind istoria românilor. Colecția Eudoxiu Hurmuzaki, seria a 3-a, volumul VII), București/Brăila, Editura Academiei Române/Editura Istros, 2022;
» TURLIUC, Cătălin, MUNTEANU, Mircea, RUFANDA, Alexandru, Istoria ilustrată a Francmasoneriei din Moldova istorică, vol. I , Iași, Editura Junimea, 2022, 736 p., ;
» TURLIUC, Cătălin, MUNTEANU, Mircea, RUFANDA, Alexandru, Istoria ilustrată a Francmasoneriei din Moldova istorică, vol. II, Iași, Editura Junimea, 2022, 252 p.;
» TURLIUC, Cătălin, MUNTEANU, Mircea, RUFANDA, Alexandru, Istoria ilustrată a Francmasoneriei din Moldova istorică, vol. III, Iași, Editura Junimea, 2022, 372 p., ;
» TURLIUC, Cătălin, Petre P. Carp. Un destin, o vocație, Iași, Editura Junimea, 2022, 154 p.;
» ZAHARIUC, Petronel, RĂDVAN, Laurențiu, PILAT, Liviu (ed.), Istoria ca pasiune. Studii oferite profesorului Alexandru-Florin Platon la împlinirea a 65 de ani, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2022, 912 p.;

2021
» BLASEN, Philippe Henri, Ein Konsulat für die Tiroler Untertanen. Die österreichische Gemeinschaft in Esch/Alzette und die konsularische Vertretung Österreich-Ungarns in Luxemburg (1880-1919), Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2021, 222 p.;
» CHELCU, Marius, Monografia comunităţii ruşilor lipoveni din Târgu Frumos, Editura Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România, Bucureşti, 2020, 574 p. [capitolul IV, Lipovenii de la Târgu Frumos în documente juridice, statistice şi de stare civilă. De la prima atestare la începutul secolului al XX-lea, p. 105-180];
» CHIPER, Mihai (redactor-șef), Dorin DOBRINCU (redactor), „Archiva Moldaviae” [Iaşi], vol. XIII, 2021, 482 p.;
» CUȘCO, Andrei, SOLOMON, Flavius, CLEWING, Konrad (eds.), Migration and Population Politics during War(time) and Peace(time): Central and Eastern Europe from the Dawn of Modernity to the Twentieth Century, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2021, 412 p.;
» RADOS, Leonidas et al. (ed.), „Historia Universitatis Iassiensis”, nr. XI/2020, 246 p.;
» VĂCARU, Silviu et al., Rotunda. Devenirea unei communități catolice, Iași, Editura Sapientia, 2021, 404 p.;
» ZAHARIUC, Petronel, ISAI, Daniel (ed.), Istoria Catedralei și a ansamblului mitropolitan din Iași, Editura Doxologia, Iași, 2021, 988 p.;
» ZAHARIUC, Petronel (ed.), Românii și Creștinătatea Răsăriteană (secolele XIV-XX), Iași, Editura Doxologia, 2021, 696 p.;

2020
» CLIVETI, Gheorghe, România și puterile garante. 1856-1878, ediția a II-a, revizuită și mult adăugită, Iași, Editura Junimea, 2020, 674 p;
» CLIVETI, Gheorghe, La révolution de 1821 et la restauration des règnes autochtones dans les Principautés Roumaines; une „pierre de touche” pour la diplomatie européenne dans la question d’Orient, The ISIS Press, Istanbul, 2020, 188 p;
» CHIPER, Mihai (redactor), „Archiva Moldaviae” [Iaşi], vol. XII, 2020, 420 p;
» GRIGORUȚĂ, Sorin, Epidemiile de ciumă în Moldova la începutul secolului al XIX-lea. Studiu și documente, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2020, 346 p.;
» MIHALACHE, Andi, Codificări culturale, inflexiuni sociale, Cluj-Napoca, Editura Argonaut/ Editura Mega, 2020, 272 p.;
» MIHALACHE, Cătălina, ROMAN, Nicoleta (coord.), Copilării trecute prin război. Povești de viață, politici sociale și reprezentări culturale în România anilor 1913-1923, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2020, 336 p.;
» RADOS, Leonidas, Un cărturar de altădată: Constantin Erbiceanu (1838-1913), București, Editura Academiei Române, 2020, 476 p;
» SOLOMON, Flavius (editor coordonator), CUȘCO, Andrei, ȘKUNDIN, Grigorii, STÂKALIN, Alexandr (editori), Rapoarte diplomatice ruse din România (1899–1905) / Дипломатические документы российских представителей в Румынии (1899–1905), București, Editura Academiei Române, 2020, 635 p. (= Documente privind istoria românilor, Colecția Eudoxiu Hurmuzaki, seria 3, vol. IV; seria Documenta Diplomatica, vol. 2 (coordonator Flavius Solomon);
» TURLIUC, Cătălin, ”Toți în Unu”. Alexandru Ioan I și Epoca Sa (”All in one” Alexandru Ioan I and his epoch), ediție revăzută și adaugită, Editura Junimea, Iași, 2020;
» VĂCARU, Silviu, George Juvara – Constantin Turcu. Dialog epistolar (1934-1980), introducere, note și indice de Silviu Văcaru, Editura „StudIs”, Iași, 2020, 680 p.;
» ZAHARIUC, Petronel, CEOBANU, Adrian-Bogdan (ed.), 160 de ani de la Unirea Principatelor. Oameni, fapte și idei din domnia lui Alexandru Ioan Cuza, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2020, 650 p. ;
» ZUB, Alexandru, Opresiune şi rezistenţă sub regimul comunist. Fragmentarium istorico-memorial, București, Editura Fundației Academia Civică, 2020, 666 p. ;

2019
» AIOANEI, Alexandru D., Moldova pe coordonatele economiei planificate. Industrializare, urbanizare, inginerii sociale (1944-1965), Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2019;
» BUTNARIU, Viorel, ARCUȘ-JANTOVAN, Elena, TABUICĂ, Raisa, TĂTARU, Cristiana (ed.), Repertoriu tezaure , seria MONETA TERRAE MOLDAVIAE - II, Iași, Ștef, 2019;
» CHIPER, Mihai (ed.), „Archiva Moldaviae”, XI, 2019;
» CLIVETI, Gheorghe, L’étude historique des relations internationals. Les conceptions (A l’occcasion du XXIIIe Congrés International des Sciences Historiques, Poznan, 2020), Supliment al Anuarului Institutului de Istorie ”A.D. Xenopol”, București, Editura Academiei Române, tomul LVI, 2019;
» DOBRINCU, Dorin (redactor), „Archiva Moldaviae” [Iaşi], vol. XI, 2019, 540 p;
» LEMNY, Ștefan, ISTRATE, Alexandru (ediție îngrijită de), A.D. Xenopol, Epoca fanariotă. Istoria românilor din Dacia Traiană, volumul V, Istoria modernă, Partea a II-a, după manuscrisul de la Arad, ediția a IV-a, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2019;
» ISTRATE, Alexandru, TOPOR, Claudiu Lucian (ediție îngrijită și studiu introductiv de), Kostaki Lupu, Memoriile unui trădător. 1850-1919, București, Editura Humanitas, 2019;
» MIHALACHE, Andi, Istoria eului cursiv: mărturii, identități, patrimonii, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2019;
» MIHALACHE, Andi, Confesiuni, vestigii, temporalități , Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2019;
» MIHALACHE Cătălina, ROMAN, Nicoleta (coord.), Copilării trecute prin război. Povești de viață, politici sociale și reprezentări culturale în România anilor 1913-1923, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2019;
» SOLOMON, Flavius, COHAL, Alexandru, RADOS, Leonidas (editori), Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și european (coordonator Victor Spinei), vol. I, Ipostaze istorice ale mișcărilor de populație și modele identitare etnolingvistice actuale, București, Editura Academiei Române, 2019;
» TURLIUC, Cătălin (ediție coordonată, studiu introductiv, note, cronologie), Take Ionescu Amintiri. Originile războiului. Depoziția unui martor, Editura Junimea, Iași, 2019;
» Valeriu MUTRUC, În aşteptarea reformelor: viaţa agrară a Basarabiei în primele decenii ale stăpânirii imperiale ruse, ed. îngrij. şi pref. de Flavius SOLOMON, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2019.
» VĂCARU, Silviu, CHELCU, Cătălina (ed.), Departamentul Criminalicesc în Moldova (1799-1828). Condici de sentinţe, volumul II (1805-1821), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2019, 460 p;
» ZAHARIUC, Petronel, LAZĂR, Gheorghe, PEEV, Dimiter, BILIARSKY, Ivan (ed.), Documente româneşti din arhiva mănăstirii Zograf de la Muntele Athos, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2019, 642 p.
» ZUB, Alexandru, Scrieri istorice, vol. 1, Sinteza istoriografică, ed. îngrijită de prof. dr. Gheorghe CLIVETI, cu o schiță de portret de acad. Ioan-Aurel POP, București, Editura Academiei Române, 2019.
» ZUB, Alexandru, Scrieri istorice, vol. 2, Istorici și teme istoriografice, ed. îngrijită de prof. dr. Gheorghe CLIVETI, București, Editura Academiei Române, 2019.

2018
» BUTNARIU, Viorel, TABUICĂ, Raisa, TĂTARU, Cristiana (éd.), Monnaies et parures du Musée Nationale d’Etnographie et d’Histoire Naturelle de Chișinău, seria CORPUS NUMMORUM MOLDAVIAE, vol. 2, Chișinău, Lexon Plus, 2018;
» CHELCU, Marius, BOGHIAN, Dumitru, ENEA, Sergiu-Constantin, MINEA, Ionuţ, Monografia oraşului Târgu Frumos, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2018;
» CLIVETI, Gheorghe, România și „apogeul Europei”, 1815-1914, București, Editura Academiei Române, 2018;
» CLIVETI, Gheorghe, COJOCARU, Gheorghe (coord.), Istoricul și istoria. Alexandru Boldur — 130 de ani de la naștere, Leonid Boicu — 85 de ani de la naștere, Iaşi, Editura Junimea, 2018;
» DOBRINCU, Dorin, MĂNĂSTIREANU, Dănuț (coordonatori), Omul evanghelic. O explorare a comunităților protestante românești, Iași, Editura Polirom, 2018;
» DOBRINCU, Dorin, CHIPER, Mihai (editori), „Archiva Moldaviae”, X, 2018;
» MIHALACHE, Andi, Proiecte muzeale în La Belle Epoque, Iași, Editura Universității ”Al. I. Cuza”, 2018;
» RADOS, Leonidas, IONCIOAIA, Florea (coordonatori), Fragmente de pe un câmp de luptă: studii în istoria universității, Iași, Editura Universității ”Al. I. Cuza”, 2018;
» TURLIUC, Cătălin, MUNTEANU, Mircea, Francmasonii români și înfăptuirea Marii Uniri. Mică Enciclopedie (Romanian Freemasons and the achievement of the Great Union. Encyclopaedia), București, 2018;
» VĂCARU, Silviu, Augustin Şandru. Scrisori de pe frontul din Siberia (1916-1920), Iaşi, Editura „StudIs”, 2018;
» ZAHARIUC, Petronel, CEOBANU, Adrian-Bogdan, VIȚALARU, Adrian (editori), Marea Unire a Românilor (1918). Istorie și actualitate, („Analele Ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza»”, Iaşi, număr special), s. n., istorie, LXIV, 2018;
» ZUB, Alexandru, Impasul reîntregirii, ed. a V-a, Iași, Editura Timpul, 2018.

2017
» AMĂRIUȚEI, Mihai-Cristian, Grigore al III-lea Alexandru Ghica. Cronica unui principe din secolul al XVIII-lea, Iaşi, Editura Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, 2017;
» BUTNARIU, Viorel, Bibliografie numismatică, Iaşi, Editura Stef, 2017;
» CEAUȘU, Mihai-Ștefan, BRĂTESCU, Liviu, GAVRIȘ, Simion-Alexandru (coord.), Regalitatea română. Perspective istoriografice, Iaşi, Editura Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, 2017;
» DOBRINCU, Dorin (editor-in-chief), CHIPER, Mihai (ed.), „Archiva Moldaviae” [Iaşi], vol. IX, 2017;
» DOBRINCU, Dorin, IORDACHI, Constantin (coordonatori), Edificarea orânduirii socialiste. Violența politică și lupta de clasă în colectivizarea agriculturii din România, 1949-1962, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017;
» DOBRINCU, Dorin (coordonator), AIOANEI, Alexandru-Dumitru, LISNIC, Dumitru și LĂCĂTUȘU, Dumitru (editori), Colectivizarea agriculturii din România: inginerie socială, violență politică, reacția țărănimii. Documente, vol. I, 1949-1950, Iaşi, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017;
» DOBRINCU, Dorin (coordonator), AIOANEI, Alexandru-Dumitru, LISNIC, Dumitru și LĂCĂTUȘU, Dumitru (editori), Colectivizarea agriculturii din România: inginerie socială, violență politică, reacția țărănimii. Documente, vol. II, 1951-1962, Iaşi, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017;
» GRIGORUȚĂ, Sorin, Boli, epidemii și asistență medicală în Moldova (1700-1831), Iaşi, Editura Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, 2017;
» MIHALACHE, Andi, Timpul, obiectul, povestirea. Decoruri interioare în literatura autobiografică, Iaşi, Editura Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, 2017;
» MIHALACHE, Andi, Trecutul ca text: idei, tendințe, controverse, Iaşi, Editura Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, 2017;
» RADOS, Leonidas, FLOREA, Ioncioaia et al., (ed.), „Historia Universitatis Iassiensis”, VII/2016, VIII/2017, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”;
» VĂCARU, Silviu, CHELCU, Cătălina (ed.), Departamentul Criminalicesc în Moldova (1799-1828). Condici de sentinţe, volumul I (1799-1804), Iaşi, Editura Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, 2017;
» ZAHARIUC, Petronel (ed.), Relaţiile românilor cu Muntele Athos şi cu alte Locuri Sfinte (sec. XIV-XX). In honorem Florin Marinescu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2017;
» ZUB, Alexandru, M. Kogălniceanu. Studii și note istoriografice, București, Editura Academiei Române, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2017;
» ZUB, Alexandru, Mihail Kogălniceanu, un arhitect al României moderne, ediția a IV-a, Iași, Editura Junimea, 2017;
» ZUB, Alexandru, Penser l’Europe en historien. Quelle Europe, quel discours historique?, prefață de Eugen Simion, București, FNSA, 2017.

2016
» BUTNARIU, Viorel M. (ed.), CORPUS NUMMORUM MOLDAVIAE – VI.1., Découvertes monétaires du Complexe muséal «Iulian Antonescu» de Bacău, Magic Print, Oneşti, 2016;
» CHELCU, Marius, Istoria oraşelor din Moldova de la jumătatea secolului al XVI-lea până la jumătatea secolului al XVIII-lea. Studii şi documente, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2016;
» CHIPER, Mihai, Pe câmpul de onoare. O istorie a duelului la români, Editura Humanitas, București, 2016;
» CLIVETI, Gheorghe, COJOCARU, Gheorghe (coord.), Constantin Stere. Prozator, publicist, jurist și om politic. 150 de ani de la naștere, Editura Vasiliana, Iaşi, 2016;
» DOBRINCU, Dorin (editor-in-chief), „Archiva Moldaviae” [Iaşi], vol. VIII, 2016;
» DOBRINCU, Dorin, BERINDEI, Mihnea, GOȘU, Armand (ed.), Istoria comunismului din România, volumul III, Documente Nicolae Ceauşescu (1972-1975), Iași, Editura Polirom, 2016;
» MIHALACHE, Cătălina, Copilărie, familie, şcoală: politici educaţionale şi receptări sociale, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2016;
» SOLOMON, Flavius, CUȘCO, Andrei, CEAUȘU, Mihai-Ștefan (editori), România și statele vecine la începutul Primului Război Mondial. Viziuni, percepții, interpretări, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2016;
» TURLIUC, Cătălin, „Toți în Unu”. Alexandru Ioan I și epoca sa, Editura Performantica, Iași, 2016;
» ZAHARIUC, Petronel (ed.), în colab. cu Florin MARINESCU și Dumitru NASTASE, Documente româneşti din arhiva mănăstirii Simonopetra de la Muntele Athos, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2016;
» ZUB, Alexandru, Eminescu, glose istorico-culturale, ediția a II-a întregită, Editura Junimea, Iași, 2016;
» ZUB, Alexandru, La sfârșit de ciclu. Despre impactul Revoluţiei franceze, ed. II, seria Opere, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2016;
» ZUB, Alexandru, În orizontul istoriei, ed. II, seria Opere, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2016;
» ZUB, Alexandru, Biruit-au gândul. Note despre istorismul românesc, ed. III, seria Opere, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2016.

Volume editate în străinătate:
» ISTRATE, Alexandru; TOPOR, Claudiu Lucian; CAIN, Daniel (eds.), Through the Diplomats' Eyes: Romanian Social Life in the Late 19th and Early 20th Century, Parthenon Verlag Kaiserslautern und Mehlingen, 2016;


2015
» BRĂTESCU, Liviu, Liberali versus conservatori. Monumente publice şi memorii concurente în România modernă (1866-1914), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015;
» CHELCU, Cătălina, Pedeapsa în Moldova între normă şi practică. Studii şi documente, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015;
» CHELCU, Marius, Oraşul Tecuci. Stăpânirea şi organizarea teritoriului urban până la Regulamentul Organic, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015;
» CHIPER, Mihai, 1848: Memorie şi uitare în România celei de-a doua jumătăţi a secolului XIX, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015;
» CLIVETI, Gheorghe, România şi „alianţele germane” (1879-1914), Editura Junimea, Iaşi, 2015;
» DOBRINCU, Dorin (editor-in-chief), „Archiva Moldaviae” [Iaşi], vol. VII, 2015;
» ISTRATE, Alexandru, De la gustul pentru trecut la cercetarea istoriei: vestigii, călătorii şi colecţionari în România celei de-a doua jumătăţi a secolului XIX, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015;
» ISTRATE, Alexandru; TOPOR, Claudiu Lucian; CAIN, Daniel (coordonatori), Diplomaţi, societate şi mondenităţi. Sfârşit de „Belle Époque” în lumea românească, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015;
» MIHALACHE, Cătălina; RADOS, Leonidas (coordonatori), Educaţia publică şi condiţionările sale (secolelele XIX-XX), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015;
» SCHIPOR, Bogdan-Alexandru; ANTE, Kristīne, MILOIU, Silviu; PLĒTIENS, Edgar; ŠČERBINSKIS, Valters, Istoria Letoniei, Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2015;
» VĂCARU, Silviu, Cepleniţa – studiu istorico-social, Editura StudIs, Iaşi, 2015;
» ZUB, Alexandru, Chemarea istoriei. Un an de răspântie în România postcomunistă, ed. II, Editura Junimea, Iaşi, 2015;
» ZUB, Alexandru, Efigii istorice. Mihail Kogălniceanu, A. D. Xenopol, Vasile Pârvan, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015;
» ZUB, Alexandru, Istorie şi istorici în România interbelică, ed. III, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015;
» ZUB, Alexandru, Vasile Pârvan. Efigia cărturarului, ed. III, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2015;

2014
» BRĂTESCU, Liviu, România la răscruce. Anul 1866, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014;
» BUTNARIU, Viorel M. (ed.), CORPUS NUMMORUM MOLDAVIAE – V.1., Monnaies et parures du Musée National d'Ethnographie et d'Histoire Naturelle de Chișinău, Editura Bons Offices, Chișinău, 2014;
» CLIVETI, Gheorghe, PLATON, Gheorghe, BERINDEI, Dan, IACOB, Gheorghe (coord.), Istoria Românilor (tratat), vol. VII, tom II, De la Independenţă la Marea Unire (1878-1918), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2014;
» CLIVETI, Gheorghe, COJOCARU, Gheorghe (coord.), Basarabia − 1812. Problemă naţională şi implicaţii internaţionale, Editura Academiei Române, București, 2014;
» CLIVETI, Gheorghe (coord.), Clio în oglindiri de sine, Academicianului Alexandru Zub. Omagiu, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014;
» CLIVETI, Gheorghe (ed.), Frumoasă înălţare de cuvinte, Academicianului Alexandru Zub, Editura Pim, Iaşi, 2014;
» CIUBOTARU Mircea, GRIGORUŢĂ, Sorin şi VĂCARU, Silviu (editori), Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845), vol. VII, Ţinutul Botoşani, partea 1 (1820), Casa Editorială Demiurg Plus, Iaşi, 2014;
» DOBRINCU, Dorin (editor-in-chief), „Archiva Moldaviae” [Iaşi], vol. V, 2013;
» DOBRINCU, Dorin (editor-in-chief), „Archiva Moldaviae” [Iaşi], vol. VI, 2014;
» DOBRINCU, Dorin (editor-in-chief), „Archiva Moldaviae”, Supliment I, Studii de istorie socială. Noi perspective (coordonatori: Constantin Iordachi, Alin Ciupală), [Iaşi], 2014;
» MIHALACHE Andi, Contribuţii la istoria ideii de patrimoniu. Surse, evoluţii, interpretări, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014;
» NISTOR, Paul, Admiterea României în ONU. Între negocieri diplomatice şi discreditare simbolică, Institutul European, Iaşi, 2014;
» RADOS, Leonidas, ediţie îngrijită, studiu introductiv, tabel cronologic, note şi glosar de ~, V. A. Urechia, Din tainele vieţei. Amintiri contimporane (1838-1882), Editura Polirom, Iaşi, 2014;
» SOLOMON, Flavius, CEOBANU, Adrian-Bogdan, CUŞCO, Andrei, ŞKUNDIN Grigorii (ed.), Rapoarte diplomatice ruse din România (1888-1898), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014;
» VĂCARU, Silviu, Din istoria comunităţilor catolice din Moldova, Editura „Sapienţia”, Iaşi, 2014;
» ZAHARIUC, Petronel, Μαρινέσκου, Φλορίν, Άννα Στεφάνάτου, Ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Όρους. Αρχείο Ίερας Μονης Ξηροποτάμου, τόμος δεύτερος, Άθήνα, 2014;
» ZAHARIUC, Petronel; VĂCARU, Silviu; CHELCU, Marius; CHELCU, Cătălina; GRIGORUȚĂ, Sorin (întocmit de ~), Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, vol. IX (1593-1598), Editura Academiei, Bucureşti, 2014;
» ZAHARIUC, Petronel, LEFTER, Lucian (volum întocmit de ~), Documentele familiei Miclescu. Colecţia Emil S. Miclescu, Cuvânt înainte de Sandu Miclescu, Institutul Român de Genealogie şi Heraldică „Sever Zotta”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014;
» ZUB, Alexandru, Cantemiriana. Studii, eseuri, note de lectură, Ed. Istros, Muzeul Brăilei, 2014;
» ZUB, Alexandru, A scrie şi a face istorie. Istoriografia română postpaşoptistă, ed. II, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014;
» ZUB, Alexandru, De la istoria critică la criticism. Istoriografia română sub semnul modernităţii, ed. III, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014;
» ZUB, Alexandru, Junimea, implicaţii istoriografice, 1864-1885, ed. II, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014.

2013
» BRĂTESCU, Liviu, I.C. Brătianu si politica externă a României (1866-1888), Editura Universității ”Al. I. Cuza”, Iași, 2013;
» BRĂTESCU, Liviu, BURUIANĂ, Ovidiu (editori), Liberalismul românesc. Tendințe, structuri, personalități, Editura Universității ”Al. I. Cuza”, Iași, 2013;
» BUTNARIU, Marian-Viorel, Tezaure din Moldova. Secolele XIV-XIX, Editura Stef, Iași, 2013;
» CIUBOTARU, Mircea, GRIGORUŢĂ, Sorin, VĂCARU, Silviu (editori), Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845), IV, Ţinutul Bacău, Partea 1 (1820), Casa Editorială Demiurg Plus, Iași, 2013;
» DINU, Rudolf, CEOBANU, Adrian Bogdan (editori), Alexandru Em. Lahovari. Note, amintiri, corespondenţă diplomatică oficială şi personală (1877-1914): Paris, Petersburg, Bucureşti, Roma, Editura Universității ”Al. I. Cuza”, Iași, 2013;
» MIHALACHE, Andi, CIOFLÂNCĂ, Adrian (coordonatori), Istoria recentă altfel. Perspective culturale, Editura Universității ”Al. I. Cuza”, Iași, 2013;
» NISTOR, Paul, Propagandă şi politică externă românească în secolul XX, Institutul European, Iași, 2013;
» ZUB, Alexandru, Biruit-au gândul. Note despre istorismul românesc, ed. II, Editura Junimea, Iași, 2013.

Volume editate în străinătate:
» CAŞU, Igor, ŞAROV, Igor, PASLARIUC, Virgil, SOLOMON, Flavius, CERBUŞCĂ, Pavel (coordonatori), Istoria românilor şi universală, manual, Editura Cartier, Chișinău, 2013;
» DOBRINCU, Dorin, ANGHEL, Florin, ANIŢA, Cristian et al. (editori), Refugiații polonezi în România, 1939-1947. Documente din Arhivele Naționale ale României / Polscy uchodźcy w Rumunii 1939–1947. Dokumenty z Narodowych Archiwów Rumunii,, vol. I-II, ediţie bilingvă (română-poloneză), Varșovia / București, Instytut Pamiecy Narodewej, 2013.

Contribuții în volume editate în străinătate:
» Marius CHELCU, Caracteristici ale urbanizării spaţiului dintre Prut şi Nistru până în 1812, în Gheorghe GONŢA (editor), Politica marilor puteri în Balcani şi Europa Centrală, Chişinău, 2013, p. 23-31;
» Alexandru ISTRATE, De la tânguirea ruinelor la polemicile restaurărilor, în Silvana RACHIERU, Sinan KUNERALP (editori), Southeastern Europe in the 19th Century: Historical Perspectives on Socio-Economic and Diplomatic Challenges (Proceedings of the Black Sea Historiographies workshops organized by ICR Istanbul and Center for Ottoman Diplomatic History), The Isis Press, Istanbul, 2013;
» Cătălin TURLIUC, A Triptych of Modernity: Abolitionism, Emancipation and Equality, în G. RATA, P.L. RUNCAN (eds.), Applied Social Sciences: Economics and Politics, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2013, p. 147-157;
» Alexandru ZUB, Eine Institution für Rumänien: Memorial Sighet, în vol. Katharina KILZER, Helmut MÜLLER-ENBERGS (Hg.), Geist hintter Gittern. Die rumänische Gedenkstätte Memorial Sighet, Berlin, 2013, p. 41-45.

2012
» BRATESCU, Liviu, CIUBOTARU, Ștefania (coord.), Monarhia în Romania, o evaluare: politică, memorie și patrimoniu, Editura Universității ”Al. I. Cuza”, Iași, 2012;
» CHIPER, Mihai, O societate în căutarea onoarei. Duel şi masculinitate în România (1859-1914), Editura Universităţii ”Al. I. Cuza”, Iaşi, 2012;
» CLIVETI, Gheorghe, Europa franceză şi cauza română (1789-1871), Editura Junimea, Iaşi, 2012;
» DOBRINCU, Dorin, BERINDEI, Mihnea, GOŞU, Armand (ed.), Istoria comunismului din România, vol. II, Documente Nicolae Ceauşescu (1965-1971), Editura Polirom, Iași, 2012;
» MIHALACHE, Cătălina, Didactica apartenenţei. Istorii de uz şcolar în România secolului XX, Institutul European, Iași, 2012;
» TURLIUC, Cătălin, Istoria construcţiei europene (History of European Construction), Curs, anul II, Facultatea Drept, Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iași, 2012;
» ZUB, Alexandru, Impasul reîntregirii, ed. a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura Timpul, Iași, 2012;
» ZUB, Alexandru, M. Kogălniceanu istoric, ed. a II-a, Editura Universităţii ”Al. I. Cuza”, Iași, 2012;
» ZUB, Alexandru, N. Iorga: studii şi note istoriografice, Editura Istros, Brăila, 2012;
» ZUB, Alexandru, Alexandru Zub la Sighet, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 2012;
» ZAHARIUC, Petronel, CRISTEA, Ovidiu, LAZĂR, Gheorghe (ed.), Aut viam inveniam aut faciam. In honorem Ştefan Andreescu, Editura Universităţii ”Al. I. Cuza”, Iaşi, 2012.

Volum editat în străinătate:
» CLIVETI, Gheorghe, CEOBANU, Adrian-Bogdan, NISTOR, Ionuț, VIȚALARU, Adrian (eds.), Romanian and European Diplomacy. From Cabinet Diplomacy to the 21st Century Challenges, Trieste-Iasi, Editura Beit-Editura UAIC, 2012.

Contribuții în volume editate în străinătate:
» Adrian-Bogdan CEOBANU, Reflections on Romanian Old Diplomacy: Romanian Diplomats in Sankt Petersburg (1878-1918), în vol. CLIVETI, Gheorghe, CEOBANU, Adrian-Bogdan, NISTOR, Ionuț, VIȚALARU, Adrian (eds.), Romanian and European Diplomacy. From Cabinet Diplomacy to the 21st Century Challenges, Editura Beit-Editura UAIC, Trieste-Iasi,2012;
» Gheorghe CLIVETI, Historycal study of international relations: concepts, methodologies, în vol. CLIVETI, Gheorghe, CEOBANU, Adrian-Bogdan, NISTOR, Ionuț, VIȚALARU, Adrian (eds.), Romanian and European Diplomacy. From Cabinet Diplomacy to the 21st Century Challenges, Editura Beit-Editura UAIC, Trieste-Iasi, 2012;
» Cătălina CHELCU, Legal and Tax Systems in Moldavia (Late 16th Century-17th Century): The Case of the Dedicated Monasteries, în vol. The Eastern an Central Europe Series, vol. IV, Peter Lang International Academic Publishers, 2012;
» Mihai CHIPER, Perpetual Lamentation: Representations of the Decline of Interwar Iaşi, în vol. The Eastern an Central Europe Series, vol. IV, Peter Lang International Academic Publishers, 2012;
» Dorin DOBRINCU, A Brief History of Romanian Archive Access since 1989, în Euxeinos, University of St. Gallen, 3/2012;
» Alexandru ISTRATE, Retrouver le passé dans la littérature autobiographique moderne (À la rencontre du passé) Mémoires, souvenirs, journaux. Ce que nous en savons, ce que nous en disent les auteurs, în vol. Páleniková, Jana (ed.), Conference of Romanic Studies (II). New Theories and Models and Their Application in Linguistic, Literature, Translation Studies and Didactics over the Last 20 Years, Vydavatelstvo Univerzity Komenskeho, Bratislava, 2012;
» Andi MIHALACHE, Between the East and the West: Rival Discourses of Identity in Romania Historiography (1954-1964), în Andrada FATU-TUTOVEANU, Rubén Jarazo ÁLVAREZ (eds.), Press, Propaganda and Politics: Cultural Periodicals in Francoist Spain and Communist Romania, Cambridge Scholars Publishing, 2012, p. 181-196;
» Paul NISTOR, National identities and ideological conflict in the cartoons and graphic art during the Cold War (1950-1955). The Romanian Case, în vol. The Eastern an Central Europe Series, vol. IV, Peter Lang International Academic Publishers, 2012;
» Leonidas RADOS, Constantin Erbiceanu, a Researcher of the Phanariote Regime and his Studies at the University of Athens (1865-1868). General Considerations, în vol. The Eastern an Central Europe Series, vol. IV, Peter Lang International Academic Publishers, 2012;
» Bogdan SCHIPOR, The Resettlement of the Germans from Latvia and Romania in 1939-1941. The Imperatives of Searching for a New Identity, în vol. The Eastern an Central Europe Series, vol. IV, Peter Lang International Academic Publishers, 2012;
» Flavius SOLOMON, Rumynskie socialisty i problemy vojny i mira na Balkanah. 1910-1916, în vol. Modernizacija vs. vojna: čelovek na Balkanah nakanune i vo vremja Balkanskih vojn (1912-1913), Moskva, Institut Slavjanovedenija, 2012;
» Cătălin TURLIUC, The Wrath of Nations: Nationalism & Ethnicity as Building – Blocks for Conflicts in the Black Sea Region (Mânia naţiuinilor:naţionalism şi etnicitate ca fundamente ale conflictelor în regiunea Mării Negre), în Antonello Folco BIAGINI, Constantin HLIHOR, Andrea CARTNEY (eds.), Challanges and Opportunities for a Multilateral Cooperation, Proceedings of the First International Conference on EU and Black Sea Region, Italia, Mineo Giovanni Editore, 2012, p. 80-86;
» Alexandru ZUB, Spiru Haret: lecţia reformatorului, în Limba noastră cea română, Chişinău, 2012.

2011
» CIOBANU, Vasile, SOLOMON, Flavius, RADU, Sorin (coord.), Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, vol. 6, Cluj-Napoca, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale; Editura Kriterion, 2011;
» CLIVETI, Gheorghe, CEOBANU, Adrian Bogdan, NISTOR, Ionuţ (coord.), Cultură politică şi societate în timpul domniei lui Carol I. 130 de ani de la proclamarea Regatului României, Casa Editorială „Demiurg”, Iaşi, 2011;
» MIHALACHE, Andi, BĂJENARU, Radu, CRISTEA, Ovidiu, SIMON, Alexandru (ed.), Recent Studies on Past and Present: New Sources, New Methods or a New Public?, Academia Română, Bucureşti, 2011;
» MILOIU, Silviu, ANGHEL, Florin, CIOBANU, Veniamin, KIAUPA, Zigmantas, Istoria Lituaniei, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011;
» MILOIU, Silviu, ANGHEL, Florin, SCHIPOR, Bogdan-Alexandru et al. (coord.), The Romanian-Lithuanian Relations. Diplomatic Documents (1919-1944), Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011;
» NISTOR, Paul, CEOBANU, Adrian-Bogdan (coord.), Diplomaţie şi destine diplomatice în lumea românească, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011;
» TURLIUC, Cătălin, CEAUȘU, Mihai-Ștefan (coord.), Dilemele convieţuirii în procesul modernizării societăţii româneşti în spaţiul est-carpatic (secolele XIX-XX), Editura Junimea, Iași, 2011;
» TURLIUC, Cătălin, CEAUȘU, Mihai-Ștefan, VITCU, Dumitru (editori), Izvoare statistice privind mutaţiile demografice la est de Carpaţi în secolele XIX-XX, Editura Junimea, Iași, 2011;
» TURLIUC, Cătălin, PREDA, Gavbril, MANOLE, Ilie (coord.), Clipe de viaţă. Ion Agrigoroaiei, Editura Karta Graphic, Ploiești, 2011;
» VĂCARU, Silviu, CIUBOTARU, Mircea (ed.), Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845),
I. Ţinutul Romanului, Partea a 2-a. Supliment. Târgul Roman (1831)
, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011;
» VĂCARU, Silviu, ADUMITROAIEI, Marius, CIUBOTARU, Mircea (ed.), Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845), II. Ţinutul Iaşi, Partea 1 (1820), Editura StudIS, Iaşi, 2011;
» ZAHARIUC, Petronel et al. (ed.), Documente româneşti din Arhiva Mănăstirii Xiropotam de la Muntele Athos, vol II, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 2011.
» ZUB, Alexandru, Vasile Pârvan, biobibliografie, Bucureşti, 1975, ediţie anastatică, Tipo Moldova (colecţia Opera omnia, coord. Gh. Buzatu, red. Aurel Ştefanachi), 2011.
» ZUB, Alexandru, Vasile Pârvan, Pe urmele cărturarului, Iaşi, 1974, volum retipărit la Tipo Moldova (colecţia Opera omnia, coord. Gh. Buzatu, red. Aurel Ştefanachi), 2011.
» ZUB, Alexandru, Vasile Pârvan, Scrieri alese, Bucureşti, 2006, volum republicat anastatic, Tipo Moldova (colecţia Opera omnia, coord. Gh. Buzatu, red. Aurel Ştefanachi), 2011.

Contribuții în volume editate în străinătate:
» Mihai-Ștefan CEAUȘU, Les Principautés Roumaines dans les relations franco-autrichiennes (1853-1859), în vol. Leanca, Gabriel (ed.), La politique extérieure de Napoléon III, L’Hartmattan, Paris, 2011.

2010
» BRĂTESCU, Liviu (coord.), Liberalismul românesc şi valenţele sale europene, Editura Pim, Iaşi, 2010;
» BUTNARIU, Viorel M. (ed.), Monnaies et parures du Musée Départemental de Botoşani – CORPUS NUMMORUM MOLDAVIAE – IV, Editura Terra Design, Gura Humorului, 2010;
» CIOBANU, Veniamin, Europe and the Porte. New Documents on the Eastern Question. Volume VIII: Swedish Diplomatic Reperts 1814-1820, Editura Junimea, Iaşi, 2010;
» CLIVETI, Gheorghe; IACOBESCU, Mihai; BALAN, Dinu (coord.), Slujind-o pe Clio. In honorem Dumitru Vitcu, Editura Junimea, Iaşi, 2010;
» MIHALACHE, Andi, MARIN-BARUTCIEFF, Silvia (coord.), De la fictiv la real. Imaginea, imagologia, imaginarul, Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2010.
» RADOS, Leonidas, Primele studente ale Universităţii din Iaşi, vol. I, Facultatea de Litere şi Filosofie, Editura Universităţii, Iaşi, 2010.
» TURLIUC, Cătălin, IVĂNESCU, D. (coord.), Confluenţe identitare şi realităţi demografice la Est de Carpaţi în secolele XIX-XX, Editura Junimea, Iaşi, 2010.
» ZAHARIUC, Petronel, MARINESCU, Florin (ed.), Documente româneşti din arhiva mănăstirii Xenofon de la Muntele Athos, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2010.

Contribuții în volume editate în străinătate:
» Alexandru ISTRATE, în vol. Valentova, Libuše (ed.), Ipostaze ale identităţii româneşti, Editura Universităţii „Carolinum”, Praga, 2010.
» Flavius SOLOMON, în vol. Gastgeber, Christian (hrsg.), Mathias Corvinus und seine Zeit. Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwischen Wien und Konstantinopel, Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2010.
» Flavius SOLOMON, în vol. Сергеев, Евгений Юрьевич (ed.), Версальско-вашингтонская международно-правовая система: зарождение, развитие, кризис, Институт Всеобщей Истории Российской Академии Наук, Москва, 2010.
» Cătălin TURLIUC, în vol. Dumbrava, V. (ed.), Geschichte politisch-sozialer Begriffe in Rumänien und Moldova, Leipziger Universitätverlag, Leipzig, 2010.

2009
» CIOBANU, Veniamin, Problema orientală (1856-1923), Editura Junimea, Iaşi, 2009;
» CIOBANU, Veniamin; RADOS, Leonidas; ISTRATE, Alexandru (eds.), Europe and the Porte. New Documents on the Eastern Question, Volume VII: Swedish Diplomatic Reports 1811-1814, Editura Junimea, Iaşi, 2009;
» CLIVETI, Gheorghe, Prolegomene la studiul relaţiilor internaţionale. Epoca modernă, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008;
» CLIVETI, Gheorghe; SPINEI, Victor (eds.), Historia sub specie aeternitatis. In honorem magistri Alexandru Zub, Editura Academiei Române ş.a., Bucureşti, 2009;
» CLIVETI, Gheorghe; CLAUDIU, Mihai Silviu (eds.), Vasile Russu. Studii de istorie modernă, Editura Casei Corpului Didactic, Bacău, 2009;
» DOBRINCU, Dorin; IORDACHI, Constantin (eds.), Transforming Peasants, Property and Power. The collectivization of agriculture in Romania, 1949–1962, Central European University Press, New York-Budapest, 2009;
» DOBRINCU, Dorin; BERINDEI, Mihnea; GOŞU, Armand (eds.), Istoria comunismului din România. Documente. Perioada Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1965), Editura Humanitas, Bucureşti, 2009;
» DOBRINCU, Dorin, MARIN, Şerban, MURARU, Andrei (eds.), Ghidul Arhivelor Naţionale ale României, Arhivele Naţionale ale României, [Bucureşti], 2009;
» DOBRINCU, Dorin, BODALE Arcadie, MIHALACHE Cătălina, Archiva Moldaviae, vol. I, [Iaşi], 2009;
» IVĂNESCU, Dumitru; MIHALACHE, Cătălina (eds.), Patrimoniu naţional şi modernizare în societatea românească: instituţii, actori, strategii, Editura Junimea, Iaşi, 2009;
» IVĂNESCU, Dumitru, MARINESCU, Florin, ARAMĂ, Dalila, ISAC, Virginia, Documentele româneşti ale Mănăstirii Dochiariu de la Muntele Athos, Atena, 2009;
» IVĂNESCU, Dumitru, VITCU, Dumitru (coord.), Toţi în unu. Unirea Principatelor la 150 de ani, Ed. Junimea, Iaşi, 2009;
» IVĂNESCU, Sorin D., Securitatea în perioada 1948-1958. Organizare, obiective, metode, Editura Junimea, Iaşi, 2009;
» MIHALACHE, Andi; ISTRATE, Alexandru (eds.), Romantism şi modernitate. Atitudini, reevaluări, polemici, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 2009;
» NISTOR, Paul; NISTOR, Ionuţ (coord.), Relaţii internaţionale. Lumea diplomaţiei. Lumea conflictului, Editura PIM, Iaşi, 2009;
» SCHIPOR, Bogdan-Alexandru; CIUPERCĂ, Ioan; MÂŢĂ, Dan Constantin (coord.), România şi sistemele de securitate în Europa, 1919-1975, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 2009;
» SOLOMON, Flavius; ZACH, Krista; BRANDT, Juliane (eds.), Vorbild Europa und die Modernisierung in Mittel- und Südosteuropa, LIT Verlag, Münster, 2009;
» TURLIUC Cătălin, VARTA I., SAROV I., OJOG I., Istorie. Epoca modernă (History. The Modern Era), manual, Chişinău, Editura Cartdidact, 2009;
» VĂCARU, Silviu, CIUBOTARU, Mircea (eds.), Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845). Ţinutul Romanului. Partea 2 (1832), Editura StudIS, Iaşi, 2009;
» VITCU, Dumitru (coord.), Prin labirintul istoriei. Stat, societate şi individ în perioada construcţiei naţionale (secolele XIX-XX), Editura Junimea, Iaşi, 2009;
» ZAHARIUC, Petronel (coord.), Contribuţii privitoare la istoria relaţiilor dintre Ţările Române şi Bisericile Răsăritene în sec. XIV-XIX, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 2009;
» ZAHARIUC, Petronel (ed.), Mănăstirea Hadâmbu – 350 de ani de istorie şi spiritualitate, Editura "Doxologia", Iaşi, 2009;
» ZAHARIUC, Petronel; ILIEŞ, Antonel-Aurel; BUTNARU, Daniela; COŞA, Anton; DĂNILĂ, Ioan; DESPINESCU, Anton; ILIEŞ, Ion (coord.), Monografia comunei Luizi-Călugăra, Editura "Serafica", Roman, 2009;
» ZAHARIUC, Petronel; DOBOŞ, Dănuţ; BUTNARU, Daniela; COŞA (eds.), Mărgineni – un sat la porţile Bacăului, Editura "Sapienţia", Iaşi, 2009;
» ZUB, Alexandru, Impasul reîntregirii, ed. a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Timpul, Iaşi, 2009.

Contribuții în volume editate în străinătate:
» Dorin DOBRINCU, în vol. Tismăneanu, Vladimir (ed.), Stalinism Revisited – The Establishment of Communist Regimes in East-Central Europe, Central European University, Budapest, 2009.
» Andi MIHALACHE, în vol. Bracewell, Wendy; Drace Francis, Alex (eds.), Under Eastern Eyes. A Comparative Introduction to East European Travel Writing on Europe, Central European University Press, Budapest, 2008.
» Andi MIHALACHE, în vol. Zach, Crista; Solomon, Flavius; Brandt, Julia (Hg.), Vorbild Europa und die Modernisirung in Mittel und Südosteuropa, Lit Verlag, Berlin, 2009.
» Andi MIHALACHE, în „L’Atelier du Centre de recherches historiques”, nr. 5/2009, revue electronique, http://acrh.revues.org/index1721.html
» Cătălin TURLIUC, în vol. Bochmann, K.; Dumbrava, V. (eds.), Dimitrie Cantemir: Fürst der Moldau, Gelehrter, Akteur der europäischen Kulturgeschichte, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig, 2008.
» Cătălin TURLIUC, în vol. Sulkunen, Irma; Nevala-Nurma, Seija-Leena; Markkola, Pirjo (eds.), Suffrage, Gender and Citizenship. International Perspective son Parliamentary Reforms, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2009.

2008
» CIOBANU, Veniamin; RADOS, Leonidas; ISTRATE, Alexandru (eds.), Europe and the Porte. New Documents on the Eastern Question. Volume VI: English and Swedish Diplomatic Reports, 1792-1814, Editura Junimea, Iaşi, 2008;
» CHIPER, Mihai (ed.), Conservatorismul românesc. Origini, evoluţii, perspective, Editura Pim, Iaşi, 2008;
» DOBRINCU, Dorin (ed.), Listele morţii. Deţinuţi politici decedaţi în sistemul carceral din România potrivit documentelor Securităţii, 1945-1958, Editura Polirom, Iaşi, 2008;
» DOBRINCU, Dorin; STAMATESCU, Mihai; GROSESCU, Raluca; MURARU, Andrei; PLEŞA, Liviu; ANDREESCU, Sorin, O istorie a comunismului din România. Manual pentru liceu, Editura Polirom, Iaşi, 2008;
» TURLIUC, Cătălin; IACOB, Gh.; AGRIGOROAIEI, I. (coord.), Iaşi. Memoria unei capitale, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2008;
» TURLIUC, Cătălin, Proiecte de unificare europeană în secolul XX, suport curs, I.D., anul V, Facultatea de Istorie, Univeristatea "Al. I. Cuza", Iaşi, 2008;
» VĂCARU, Silviu, Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845). Ţinutul Romanului, Partea 1 (1820), Editura SudIS, Iaşi, 2008;
» ZAHARIUC, Petronel, De la Iaşi la Muntele Athos. Studii şi documente de istorie a Bisericii, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2008;
» ZAHARIUC, Petronel; MARINESCU, Florin (eds.), Documente româneşti din Arhiva Mănăstirii Xenofon de la Muntele Athos, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 2008;
» Ariadna Camariano-Cioran, Relaţii româno-elene. Studii istorice şi filologice, secolele XIV-XIX, Ediţie, studiu introductiv, tabel cronologic, note, traducerea textelor din limba greacă de Leonidas RADOS, Bucureşti, Editura Omonia, 2008.

Colaborări la volume editate în străinătate:
» Corbea-Hoişie, Andrei; Lihaciu, Ion; Rubel, Alexander (eds.), Deutschsprachige Öffentlichkeit und die Presse in Mittelost- und Süosteuropa (1848-1948), Hartung-Gore Verlag, Konstanz, 2008.
Contribuţii: Mihai-Ştefan CEAUŞU
» Schmale, Wolfgang; Zedinger, Renate; Mondot, Jean (eds.), Josephinismus – eine Bilanz / Échecs et réussites du Joséphinisme, Verlag Dr. Dieter Winkler, Bochum, 2008.
Contribuţii: Mihai-Ştefan CEAUŞU
» Krafl, Pavel (ed.), Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV, Praha, 2008.
Contribuţii: Flavius SOLOMON

2007
» BUTNARIU, Viorel (coord.), Monnaies et parures du Musée Départemental "Ştefan cel Mare" de Vaslui, CORPUS NUMMORUM MOLDAVIÆ – III, Panfilius, Iaşi, 2007;
» CEAUŞU, Mihai-Ştefan, Un iluminist bucovinean: boierul Vasile Balş. 1756-1832, Editura Junimea, Iaşi, 2007;
» CEAUŞU, Mihai-Ştefan; CHELCU, Marius (eds.), Domeniul mănăstirilor din Bucovina în secolele XIV-XVIII. Inventar de documente, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 2007;
» CHELCU, Marius (ed.), Statisticile populaţiei Moldovei. Ţinutul Bacău, ocolul Trotuş (1832), Iaşi, Editura Junimea, 2007;
» CHELCU, Cătălina (ed.), Statisticile populaţiei Moldovei. Ţinutul Bacău, ocolul Tazlăul Sărat (1832), Iaşi, Editura Junimea, 2007;
» CIOBANU, Veniamin, Evoluţii politice în Europa Centrală şi de Est (1774-1814), Editura Junimea, Iaşi, 2007;
» IVĂNESCU, Sorin D.; MOLDOVAN, Silviu (eds.), De la titoism la stalinism şi retur, Editura Junimea, Iaşi, 2007;
» MIHALACHE, Andi, Mănuşi albe, mănuşi negre. Cultul eroilor în vremea dinastiei Hohenzollern, Editura Limes, Cluj Napoca, 2007;
» MIHALACHE, Andi; CIOFLÂNCĂ, Adrian (eds.), In medias res. Studii de istorie culturală, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 2007;
» MIHALACHE, Cătălina, Şcoala şi artizanatul. Interpretări culte ale artei populare, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2007;
» NISTOR, Paul (coord.), Relaţii internaţionale. Lumea de ieri, lumea de mâine, Editura PIM, Iaşi, 2007;
» SCHIPOR, Bogdan, Politica Marii Britanii la frontiera de vest a Uniunii Sovietice, 1938-1941, Junimea, Iaşi, 2007;
» VĂCARU, Silviu; ICHIM, Aurica; LEFTER, Lucian Valeriu (coord.), Monumentul, vol. VIII, Editura Fundaţiei Axis, Iaşi, 2007;
» ZAHARIUC, Petronel; LEUŞTEAN, Lucian; MÂŢĂ, Dan (eds.), Securitate şi putere. Studii şi articole de istoria românilor şi a relaţiilor internaţionale oferite prof. univ. dr. Ioan Ciupercă, Editura Universităţii "Alexadru Ioan Cuza", Iaşi, 2007.

Colaborări la volume editate în străinătate:
» Karman, Gabor; Szabo, Andras Peter, II Rakoczy György tanulmanykötet, Budapest, 2007.
Contribuţii: Petronel ZAHARIUC

2006
» CEAUŞU, Mihai-Ştefan, Österreichische Dokumente in rumänischen Archiven/ Documente austriece în arhivele româneşti. Ausstellungskatalog / Catalogul expoziţiei, Wien, 4.-21. April 2006, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2006;
» CIOBANU, Veniamin (ed.), Europe and the Porte. New Documents on the Eastern Question, Volume III: Swedish Diplomatic Reports, 1799-1808, Editura Junimea, Iaşi, 2006;
» Idem (ed.), Europe and the Porte. New Documents on the Eastern Question, Volume IV: Swedish Diplomatic Reports, 1791-1796, Editura Junimea, Iaşi, 2006;
» CLIVETI, Gheorghe, Concertul European. Un experiment în relaţiile internaţionale din secolul XIX, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2006;
» IVĂNESCU, Dumitru; VITCU, Dumitru (eds.), Congresul de Pace de la Paris (1856). Prefaceri europene, implicaţii româneşti, Editura Junimea, Iaşi, 2006;
» NISTOR, Paul, Înfruntând Vestul. PCR, România lui Dej şi politica americană de îngrădire a comunismului, Editura Vremea, Bucureşti, 2006;
» RADOS, Leonidas (ed.), Şcolile greceşti din România (1857-1905). Restituţii documentare, Editura Omonia, Bucureşti, 2006;
» TURLIUC, Cătălin; RUBEL, Alexander (eds.), Totalitarism, ideologie şi realitate socială în România şi RDG, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2006;
» VĂCARU, Silviu, Diecii Ţării Moldovei în prima jumătate a secolului al XVII-lea, Editura Junimea, Iaşi, 2006;
» Idem, Dumeştii Vasluiului, Editura Pamfilius, Iaşi, 2006;
» VĂCARU, Silviu; ICHIM, Aurica (eds.), Monumentul, vol. VII, Editura Trinitas, Iaşi, 2006;
» ZAHARIUC, Petronel; VĂCARU, Silviu; CHELCU, Marius; CHELCU, Cătălina (întocmit de ~), Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, vol XXVIII (1645–1646), Editura Academiei, Bucureşti, 2006;
» ZAHARIUC, Petronel ş.a. (ed.), De potestate. Semne şi expresii ale puterii în Evul Mediu românesc, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2006;
» ZUB, Alexandru, Clio sub semnul interogaţiei. Idei, sugestii, figuri, Polirom, Iaşi, 2006;
» Idem, Romanogermanica. Secvenţe istoriografice, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 2006;
» Idem (ed.), V. Pârvan. Scrieri alese, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006;
» ZUB, Alexandru; TUMA, Oldrich; JINDRA, Jiri (eds.), Czechoslovakia and Romania in the Versailles System, Prague, 2006 (contribuţii: Dumitru IVĂNESCU, Flavius SOLOMON, Cătălin Turliuc);
» ZUB, Alexandru; CIOFLÂNCĂ, Adrian; DOBRINCU, Dorin ş.a. (eds.), Raportul Comisiei prezidenţiale de analiză a regimului comunist, Bucureşti, 2006.

Colaborări la volume editate în străinătate:
» Purchla, J. (ed.), Dziedzitwo kresow – nasze wspolne dziedzictwo? (Borderland Heritage-Our Common Heritage?, Moştenirea ţinuturilor de graniţă – O moştenire comună?), I.C.C. Publishing House, Krakow, 2006.
Contribuţii: Cătălin TURLIUC

2005
» CIOBANU, Veniamin, Statele Nordice şi problema orientală (1792-1814), Editura Junimea, Iaşi, 2005;
» Idem (coord.), Raportul putere centrală – factori politici interni reflex al statutului juridic al Principatelor Române (sec. XVII-XVIII), Editura Junimea, Iaşi, 2005;
» CIUREA, Dimitrie; CIOCAN, Nistor; ZAHARIUC, Petronel; VĂCARU, Silviu; CHELCU, Marius; CHELCU, Cătălina (întocmit de ~), Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, vol. XXVII (1643-1644), Editura Academiei, Bucureşti, 2005;
» DOBRINCU, Dorin; IORDACHI, Constantin (ed.), Ţărănimea şi puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949-1962), Cuvânt înainte de Gail Kligman şi Katherine Verdery, Editura Polirom, Iaşi, 2005;
» IVĂNESCU, Dumitru (ed.), Unirea Principatelor. Momente, fapte, protagonişti, Editura Junimea, Iaşi, 2005;
» IVĂNESCU, Dumitru; CHELCU, Marius (eds.), Istorie şi societate în spaţiul est-carpatic (secolele XIII-XX), Editura Junimea, Iaşi, 2005;
» IVĂNESCU, Dumitru; IVĂNESCU, Sorin D. (eds.), La Roumanie et La Grande Guerre, Editura Junimea, Iaşi, 2005;
» IVĂNESCU, Dumitru; AGRIGOROAIEI, Ion; IVĂNESCU, Sorin D.; VĂCARU, Silviu (eds.), Stări de spirit şi mentalităţi în timpul marelui război. Corpurile de voluntari români din Rusia, Editura Junimea, Iaşi, 2005;
» MIHALACHE, Andi, Pe urmele lui Marx. Studii despre comunism şi consecinţele sale, Editura Alfa, Iaşi, 2005;
» SOLOMON, Flavius; ZACH, Krista; ZACH, Cornelius R. (eds.), Migration im südöstlichen Mitteleuropa. Auswanderung, Flucht, Deportation, Exil im 20. Jahrhundert, IKGS Verlag, München, 2005 (contribuţii: Mihai-Ştefan CEAUŞU, Dorin DOBRINCU, Dumitru IVĂNESCU;
» TURLIUC, Cătălin; AGRIGOROAIEI, Ion; BURUIANĂ, Ovidiu; IACOB, Gheorghe, România interbelică în paradigmă europeană, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2005;
» VĂCARU, Silviu; ICHIM, Aurica (eds.), Monumentul, vol. VI, Editura Trinitas, Iaşi, 2005;
» VITCU, Dumitru, Lumea românească şi Balcanii în reportajele corespondenţilor americani de război (1877-1878), Editura Junimea, Iaşi, 2005;
» Idem, Constantin C. Angelescu. Scrieri alese, Editura Junimea, Iaşi, 2005;
» ZAHARIUC, Petronel; DOBOŞ, Dănuţ; CIREŞ, Lucia; BUTNARU, Gabriela, Adjudeni. Monografie, Editura "Presa Bună", Iaşi, 2005;
» ZAHARIUC, Petronel; MARINESCU, Florin; CAPROŞU, Ioan (eds.), Documente româneşti din Arhiva Mănăstirii Xiropotam de la Muntele Athos. Catalog (I), Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 2005;
» ZUB, Alexandru, Pe urmele lui Vasile Pârvan, cu prefaţă de Liviu Antonesei, Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2005;
» Idem, Mihail Kogălniceanu, arhitect al României moderne, Institutul European, Iaşi, 2005;
» Idem, Clio sub semnul interogaţiei. Idei, sugestii, figuri, Editura Polirom, Iaşi, 2005;
» ZUB, Alexandru; CIOFLÂNCĂ, Adrian (eds.), Cultură politică şi politici culturale în România modernă, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 2005;
» ZUB, Alexandru; ZACH, Krista; ZACH, Cornelius (eds.), Deutsche und Rümanen in der Erinnerungsliteratur. Memorialistik aus dem 19. und 20. Jahrhundert als Geschichtsquelle, IKGS Verlag, München, 2005 (contribuţii: Mihai-Ştefan CEAUŞU, Dumitru IVĂNESCU, Flavius SOLOMON, Cătălin TURLIUC);
» ZUB, Alexandru; SOLOMON, Flavius, CHELCU, Marius (eds.), Ethnic Contacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Middle Ages to the Prezent, Editura Trinitas, Iaşi, 2005.

Colaborări la volume editate în străinătate:
» Bochmann, Klaus; Dumbravă, Vasile (ed.), Das Regionale in der Rumänischen Kultur, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig, 2005.
Contribuţii: Cătălin TURLIUC
» Braun, Michael; Lermen, Birgit; Schmidt, Lars Peter; Weigelt, Klaus, Europa im Wandel. Literatur, Werte und Europäische Identität, Sankt Augustin, Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., 2005.
Contribuţii: Flavius SOLOMON
» Clewing. Konrad; Schmitt, Oliver Jens, Südosteuropa. Von vormoderner Vielfalt und nationalstaatlicher Vereinheitlichung, Festschrift für Edgar Hösch, R. Oldenbourg Verlag, München, 2005.
Contribuţii: Flavius SOLOMON
» Hönigsperger, Astrid; Kirsch, Fritz Peter (eds.), Ethnizität und Stadt. Interdisziplinäre Beiträge zum Spannungsfeld Mehrheit/ Minderheit im urbanen Raum, IZENUM, Wien, 2005.
Contribuţii: Mihai-Ştefan CEAUŞU
» Rotman, Liviu; Iancu, Carol (eds.), The History of the Jews in Romania, vol. II, The Nineteenth Century, The Goldstein-Goren Diaspora Research Center, Tel Aviv University, 2005.
Contribuţii: Mihai-Ştefan CEAUŞU

2004
» BĂDĂRĂU, Gabriel, Raporturi politice româno-habsburgice de la Unire la Independenţă, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 2004;
» BUTNARIU, Viorel, Transilvania în relaţiile internaţionale – interferenţe politice şi monetare (1526-1714), Editura Junimea, Iaşi, 2004;
» CEAUŞU, Mihai-Ştefan, Parlamentarism, partide şi elită politică în Bucovina habsburgică. 1848-1918. Contribuţii la istoria parlamentarismului în spaţiul central-est european, Editura Junimea, Iaşi, 2004;
» CIOBANU, Veniamin (ed.), East-Central Europe and the Great Powers Politics (19th-20th Centuries), Editura Junimea, Iaşi, 2004;
» DOBRINCU, Dorin (ed.), Proba Infernului. Personalul de cult în sistemul carceral din România potrivit documentelor Securităţii, 1959-1962, Editura Scriptorium, Bucureşti, 2004;
» IVĂNESCU, Dumitru, Documentul între biografie şi operă, Editura Alfa, Iaşi, 2004;
» Idem, De la revoluţia paşoptistă la revoluţia naţională, 1848-1918. Studii istorice, Editura Junimea, Iaşi, 2004;
» SOLOMON, Flavius, Politică şi confesiune la început de ev mediu moldovenesc, Editura Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 2004;
» ZACH, Krista; SOLOMON, Flavius (ed.), Bevölkerungsverschiebungen in Ost- und Südosteuropa, IKGS, München, 2004;
» TURLIUC, Cătălin, Organizarea României moderne. Statutul naţionalităţilor, Editura Junimea, Iaşi, 2004;
» Idem, Organizarea României moderne. Identitate naţională şi comunicare socială, Editura Performantica, Iaşi, 2004;
» TURLIUC, Cătălin; OJOG, Igor, Istorie universală modernă, 1850–1918. Manual, Editura Reclama Cartdidact, Chişinău, 2004;
» TURLIUC, Cătălin; TURLIUC, Nicoleta M. (ed.), Condiţia femeii în societatea modernă, seria Biblioteca Fundaţiei Academice "A.D. Xenopol", Editura Performantica, Iaşi, 2004;
» VĂCARU, Silviu, Un monument uitat. Crucea lui Ferenţ, Editura Alfa, Iaşi, 2004;
» VĂCARU, Silviu; DOBOŞ, Dănuţ, Hălăuceşti, Editura Sapienţia, Iaşi, 2004;
» VĂCARU, Silviu; ICHIM, Aurica (ed.), Monumentul. Cercetare. Proiectare. Conservare. Restaurare, vol. V, Editura Trinitas, Iaşi, 2004;
» VITCU, Dumitru; BĂDĂRĂU, Gabriel (ed.), Regulamentul organic al Moldovei, Editura Junimea, Iaşi, 2004;
» ZUB, Alexandru, Impasul reîntregirii, ed. II, Editura Timpul, Iaşi, 2004;
» Idem, Cunoaştere de sine şi integrare. Identitate, durată, devenire istorică, ed. II, Iaşi, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2004;
» Idem, Istoriografia română la vârsta sintezei: A. D. Xenopol, Institutul European, Iaşi, 2004;
» ZUB, Alexandru, SOLOMON, Flavius; RUBEL, Alexander (ed.), Südosteuropa im 20. Jahrhundert. Ethnostrukturen, Identitäten, Konflikte, Hartung-Gorre Verlag, Editura Universităţii Al. I. Cuza, Konstanz-Iaşi, 2004 (contribuţii: Mihai-Ştefan CEAUŞU, Dumitru IVĂNESCU, Cătălin TURLIUC, Dumitru VITCU);
» Alexandru Boldur, Ştefan cel Mare, voievod al Moldovei (1457–1504). Studiu de istorie socială, volum reeditat de Cătălina CHELCU şi Marius CHELCU, Iaşi, Editura Junimea, 2004.

Colaborări la volume editate în străinătate:
» Zarnowski, Janusz (ed.), Pologne-Roumanie. Integration européenne XVIII-XX siècles - "Poland-Romania. European Integration" (18th-20th Centuries). Colloque de la Commission d’Histriens Polonais et Roumains; Conference of Polish-Romanian Historical Commission (Septembre/ September 2003). Instytut Historii PAN, Warszawa, 2004.
Contribuţii: Veniamin CIOBANU

2003
» BUTNARIU, Viorel, Moldova în economia de schimb europeană. Secolele XIV-XVIII, Editura Panfilius, 2003;
» CEAUŞU, Mihai-Ştefan, Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" Iaşi. 2001-2002, Fundaţia Academică "A. D. Xenopol", Iaşi, 2003;
» CIOBANU, Veniamin, Romanian and Polish Peoples in East-Central Europe (17th-20th Centuries), Editura Junimea, Iaşi, 2003;
» CIOCAN, Nistor; AGACHE, Dumitru; IGNAT, Georgeta; CHELCU, Marius (întocmit de ~), Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, vol. XXV (1639-1640), Editura Academiei, Bucureşti, 2003;
» DOCEA, Vasile, Deutsch-rumänische Beziehungen. Historische Studien, Editura Accent, 2003;
» IVĂNESCU, Dumitru; ISAC, Virginia; IVĂNESCU, Sorin D. (ed.), Mihai Costăchescu. Corespondenţă, Editura Junimea, Iaşi, 2003;
» MIHALACHE, Andi, Istorie şi practici discursive în România "democrat-populară", Bucureşti, Editura Albatros, 2003;
» RADOS, Leonidas (ed.), Relaţii româno-elene, Fundaţia Academică "A.D. Xenopol", Iaşi, 2003;
» TURLIUC, Cătălin, Interwind Destinies. Modern Romania and Its Ethnic Groups, Editura Junimea, Iaşi, 2003;
» TURLIUC, Cătălin; IACOB, Gheorghe; BURUIANĂ, Ovidiu, Relaţii politice internaţionale, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 2003;
» VĂCARU, Silviu; DOBOŞ, Dănuţ, Sagna – file de monografie istorică, Editura Sapienţa, Iaşi, 2003;
» ZAHARIUC, Petronel, Ţara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ştefan voievod (1653-1658), Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 2003;
» Idem (ed.), Gherăeşti un sat din ţinutul Romanului, Editura "Presa Bună", Iaşi, 2003;
» ZAHARIUC, Petronel; VĂCARU, Silviu (ed.), Ştefan cel Mare la cinci secole de la moartea sa, Editura Alfa, Iaşi, 2003;
» ZUB, Alexandru, V. Pârvan. Idei şi forme istorice. Patru lecţii inaugurale, Bucureşti, Cartea Românească, 2003;
» Idem, Istorie şi istorici în România interbelică, ed. II, Editura Junimea, Iaşi, 2003;
» ZUB, Alexandru; IVĂNESCU, Dumitru (ed.), Franţa, model cultural şi politic, Editura Junimea, Iaşi, 2003;
» ZUB, Alexandru; SOLOMON, Flavius; TUMA, Oldrich, JINDRA, Jiri (ed.), Sovietization in Romania and Czechoslovakia. History, analogies, consequences, Ed. Polirom, Iaşi, 2003.

Colaborări la volume editate în străinătate:
» Ohliger, R.; Schonwalder, K.; Triadafilopoulos, T. (eds.), European Encounters. Migrants, migration and European societies since 1945, Ashgate, Aldershot, England, 2003
Contribuţii: Cătălin TURLIUC
» Homage to Rhigas Velestinlis (Proceedings of the International two-day conference honouring the bicentennial of the death of Rhigas Velestinlis, Athens, 21-22 September, 1998), Athens, Akritas Publications, 2002
Contribuţii: Alexandru ZUB
» Relations gréco-roumaines, Recueil d’edutes, Athennes, 2003
Contribuţii: Alexandru ZUB
» Haider, Barbara; Hye, Peter (eds.), 1848. Ereignis und Erinnerung in den politischen Kulturen Mitteleuropas, Verlag ÖAW, Wien, 2003.
Contribuţii: Alexandru ZUB

2002
» BUTNARIU, Viorel (ed.), Monnaies et parures du Musée d’Histoire de Iaşi, seria Fontes Nummorum Moldavie, II, Editura Vasiliana, Iaşi, 2002;
» FLORESCU, Gheorghe I. (ed.), Interferenţe româno-americane în sec. XIX-XX. Orizonturi diplomatice şi culturale, The Center for Romanian Studies, Iaşi, 2002;
» ONIŞORU, Gheorghe, Instaurarea regimului comunist în România, Editura CNSAS, Bucureşti, 2002;
» SZEKELY, Maria Magdalena, Sfetnicii lui Petru Rareş. Studiu prosopografic, Ed. Universitatii "Al.I. Cuza", Iaşi, 2002;
» VITCU, Dumitru; IVĂNESCU, Dumitru; TURLIUC, Cătălin, Modernizare şi construcţie naţională. Rolul factorului alogen (1831-1918), Editura Junimea, Iaşi, 2002.

Colaborări la volume editate în străinătate:
» Maner, Hans-Christian; Wessel, Martin Schultze (ed.), Religion im Nationalstaat zwischen den Weltkruegen 1918-1939, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2002.
Contribuţii: Alexandru ZUB

2001
» BOICU, Leonid, Principatele Române în raporturile politice internaţionale. 1792-1821, Editura Institutului European, Iaşi, 2001;
» CAPROŞU, Ioan; CHELCU, Marius (ed.), Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. IV, Acte interne (1725-1740), Editura Dosoftei, Iaşi, 2001;
» CEAUŞU, Mihai-Ştefan, Institutul de Istorie ,,A. D. Xenopol". 1990-2000, Fundaţia Academică ,,A. D. Xenopol", Iaşi, 2001;
» CIOBANU, Veniamin, Europe and the Porte: New Documents on the Eastern Question. Swedish Diplomatic Reports. 1795-1799, vol. I-II, Iaşi-Oxford-Portland, 2001;
» IVĂNESCU, Dumitru, Alexandru Ioan Cuza în conştiinţa posterităţii, Editura Junimea, Iaşi, 2001;
» IVĂNESCU, Dumitru; ISAC, Virginia (ed.), Gheorghe Ungureanu, Mihai Eminescu in documente de familie, ed. a II-a, (Prefata, note si glosar), Editura Junimea, Iaşi, 2001;
» IVĂNESCU, Dumitru; TURLIUC, Cătălin; CÂNTIC, Florin (ed.), Vârstele unirii. De la conştiinţa etnică la unitatea naţională, Fundaţia Academică ,,A. D. Xenopol", Iaşi, 2001;
» NASTASĂ, Lucian; VARGA, Andreea (ed.), Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Ţiganii din România (1919-1944), C.R.D.E., Cluj, 2001;
» NASTASĂ, Lucian; ANDREESCU, Andreea; VARGA, Andreea (ed.), Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România (1919-1944), C.R.D.E., Cluj, 2001;
» ONIŞORU, Gheorghe, Totalitarism şi rezistenţă, teroare şi represiune în România comunistă, Bucureşti, 2001;
» TURLIUC, Cătălin; SOLOMON, Flavius (ed.), Punţi in istorie. Studii româno-germane, Editura Cantes, Iaşi, 2001;
» TURLIUC, Cătălin; IACOB, Gheorghe (ed.), Istorie şi conştiinţă (History and Counsciousness), Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 2001;
» SOLOMON, Flavius, Identitate etnică şi minorităţi în Republica Moldova. O bibliografie, Fundaţia Academică ,,A. D. Xenopol", Iaşi, 2001;
» ZUB, Alexandru, Vasile Pârvan: efigia cărturarului, Junimea, Iaşi, 2001;
» ZUB, Alexandru, SOLOMON, Flavius (ed.), Basarabia, dilemele identităţii, Fundaţia Academică "A.D. Xenopol", Iaşi, 2001;
» ZUB, Alexandru, TURLIUC, Cătalin (ed.), Populism, demagogic, realism politic, Fundaţia Academică "A. D. Xenopol", Fundatia Konrad Adenauer, Iaşi, 2001;
» Vasile Pârvan, Memoriale, text stabilit, cuvânt înainte şi note de Al. ZUB, Cartea Românească, Bucureşti, 2001.

2000
» BUTNARIU, Viorel (ed.), Monnaies et parures du Musée National de Bucovine, seria Fontes Nummorum Moldavie, I, Suceava, 2000;
» DOCEA, Vasile, Relaţii româno-germane timpurii, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2000;
» FLORESCU, Gheorghe I.; SPIRIDON, Casian Maria (ed.), Iaşi, 14 decembrie 1989. Începutul revoluţiei române?, Editura Cogito, Oradea, 2000;
» IONCIOAIA, Florea, Introducere în presa scrisă, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 2000;
» NASTASĂ, Lucian; SALAT, Levente (ed.), Relaţii interetnice în România postcomunistă, Centrul de resurse pentru diversitate etnoculturală, Bucureşti, 2000;
» ONIŞORU, Gheorghe (ed.), Istoria Partidului Naţional Liberal, Editura All, Bucureşti, 2000;
» ŞANDRU, Dumitru, Reforma agrară în România din 1945, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2000;
» TURLIUC, Cătălin (ed.), Istoria şi teoria relaţiilor internaţionale. Studii, Editura Cantes, Iaşi, 2000;
» VACARU, Silviu; CHIRICA, Vasile, Podgorii ieşene, Editura Helios, Iaşi, 2000;
» VITCU, Dumitru, Relaţiile româno-americane timpurii. Convergenţe-divergenţe, Editura Albatros, Bucureşti, 2000;
» ZUB, Alexandru, De la istoria critică la criticism. Istoriografia română în epoca modernă, ed. II, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000;
» Idem, Orizont închis. Istoriografia română sub dictatură, Editura Institutul European, Iaşi, 2000;
» Idem, Reflections on the Impact of the French Revolution. 1789, Alexis de Tocqueville, and Romanian Culture, Editura The Center for Romanian Studies, Iaşi-Oxford-Portland, 2000.

Colaborări la volume editate în străinătate:
» Feleszko, Kazimierz (ed.), O Bukowinie. Razem czy odzielnie?, Pila, Warszawa, 2000.
Contribuţii: Veniamin CIOBANU
» Heppner, Harald (ed.), Czernowitz. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Stadt, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, 2000.
Contribuţii: Mihai-Ştefan CEAUŞU
» Rumpler, Helmut; Urbanitsch, Peter (ed.), Die Habsburgermonarchie. 1848-1918, vol. VII: Verfassung und Parlamentarismus, 2. Teilband: Die Regionalen Repräsentativkörperschaften, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 2000.
Contribuţii: Mihai-Ştefan CEAUŞU

1999
» CIOBANU, Veniamin, Statutul juridic al Principatelor Române în viziune europeană (sec. XVIII), Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 1999;
» Idem, Carol al XII-lea şi românii (Charles XII et les Roumains), ediţie bilingvă, Bucureşti, Editura Domino, 1999;
» NASTASĂ, Lucian, Generaţie şi schimbare în istoriografia română (sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj, 1999;
» Idem (ed.), Studii istorice româno-ungare, Seria Bibliotheca Historiae Universalis (2), Fundaţia Academică "A. D. Xenopol", Iaşi, 1999.

Colaborări la volume editate în străinătate:
» Karady, Victor; Kulczykowski, Mariusz (ed.), L’enseignement des Elites en Europe Centrale (19-20e siècles), Université Jagellonne, Cracovie, 1999.
Contribuţii: Lucian NASTASĂ
» Keghel, Isabelle de; Maier, Robert (ed.), Auf den Kehrichthaufen der Geschichte? Der Umgang mit der sozialistischen Vergangenheit, Verlag Hansische Buchhandlung, Hannover, 1999.
Contribuţii: Alexandru ZUB
» Timmermann, Heiner (ed.), Nationalismus und Nationalbewegung in Europa. 1914-1945, Dunker& Humblot, Berlin, 1999.
Contribuţii: Mihai-Ştefan CEAUŞU.

1998
» CEAUŞU, Mihai-Ştefan, Bucovina Habsburgică de la anexare la Congresul de la Viena. Iosefinism şi postiosefinism (1774-1815), Fundaţia Academică "A. D. Xenopol", Iaşi, 1998;
» ONIŞORU, Gheorghe, România în anii 1944-1948. Transformări economice şi realităţi sociale, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1998;
» ZUB, Alexandru, Discurs istoric şi tranziţie, Editura Institutul European, Iaşi 1998;
» GONŢA, Alexandru I., Studii de istorie medievală, texte selectate şi pregătite pentru tipar de Maria Magdalena SZEKELY şi Ştefan S. GOROVEI, Editura Dosoftei, Iaşi, 1998;

Colaborări la volume editate în străinătate:
» Williams, David (ed.), Celebrating George Enesco. A Symposium, Washington&Pella, 1998.
Contribuţii: Dumitru VITCU.

1997
» CIOBANU, Veniamin, Românii în politica est-central europeană. 1648-1711, Editura Institutul European, Iaşi, 1997;
» GOROVEI, Ştefan S., Întemeierea Moldovei. Probleme Controversate, Editura Universităţii "Al.I. Cuza", Iaşi, 1997;
» MACOVEI, Adrian; VITCU, Dumitru, Între Revoluţie şi Unire. Pagini de istorie socială, Casa Editorială "Demiurg", Iaşi, 1997;
» NEGRUŢI, Ecaterina, Structura demografică a oraşelor şi târgurilor din Moldova. 1800-1859, Fundaţia Academică "A. D. Xenopol", Iaşi, 1997;
» ONIŞORU, Gheorghe; LUPU, Marius; NICOARĂ, Cornel, Cu unanimitate de voturi, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1997;
» ZUB, Alexandru, Chemarea istoriei. Un an de răspântie în România postcomunistă, Editura Junimea, Iaşi, 1997;
» ZUB, Alexandru; SOLOMON, Flavius (ed.), I. D. Ştefănescu. 1886-1981, Fundaţia Academică "A. D. Xenopol", Iaşi, 1997;
» Generalul Henri Berthelot, Memorii şi corespondenţă, ediţie îngrijită de Gheorghe FLORESCU, Editura Cronica, Iaşi 1997;
» Turdeanu, Emil, Oameni şi cărţi de altădată, ediţie îngrijită de Ştefan S. GOROVEI şi Maria Magdalena SZEKELY, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997.

Colaborări la volume editate în străinătate:
» Heppner, Harald (ed.), Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 1997.
Contribuţii: Dumitru AGACHE, Mihai-Ştefan CEAUŞU, Veniamin CIOBANU, Vasile DOCEA, Gheorghe I. FLORESCU, Florea IONCIOAIA, Stela MĂRIEŞ, Lucian NASTASĂ, Gheorghe ONIŞORU, Leon ŞIMANSCHI, Dumitru VITCU, Alexandru ZUB.

1996
» BĂDĂRĂU, Gabriel, Între pajuri şi semilună. Raporturi politice româno-habsburgice (1683-1853), Cluj University Press, 1996;
» BĂDĂRĂU, Gabriel (ed.), Itinerarii istoriografice. Profesorului Leonid Boicu la împlinirea vârstei de 65 de ani, Fundaţia Academică "A. D. Xenopol", Iaşi, 1996;
» BOICU, Leonid, Din istoria diplomaţiei europene: Anul 1859 la români, Editura Institutul European, Iaşi, 1996;
» ONIŞORU, Gheorghe, Alianţe şi confruntări între partidele politice din România. 1944-1947, Fundaţia Academia Civică, Bucureşti, 1996;
» ŞANDRU, Dumitru, Satul românesc între 1918 şi 1944, Editura Cronica, Iaşi, 1996;
» ŞIMANSCHI, Leon; CIOCAN, Nistor; IGNAT, Georgeta; AGACHE, Dumitru (întocmit de ~), Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. XXIII (1635-1636), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1996;
» ZUB, Alexandru (ed.), Identitate / alteritate în spaţiul cultural românesc, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 1996;
» ZUB, Alexandru, NASTASĂ, Lucian (ed.), Ilie Minea (1881-1943). La împlinirea unei jumătăţi de secol de la moartea istoricului, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 1996;
» Panaitescu, P. P., Petru Movilă. Studii, ediţie îngrijită, postfaţă, note şi comentarii de Ştefan S. GOROVEI şi Maria Magdalena SZEKELY, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996.

Colaborări la volume editate în străinătate:
» Marès, Antoine (ed.), Histoire et povoir en Europe médiane, Edition L’Hasmattan, Paris, 1996.
Contribuţii: Alexandru ZUB.

1995
» ZUB, Alexandru, Impasul reîntregirii, Editura Timpul, Iaşi, 1995;
» Lupu, Nicolae, Prin lume: Jurnal american, text stabilit, studiu introductiv, note şi comentarii, indice de Gheorghe I. FLORESCU, Iaşi, 1995.

1994
» BĂDĂRĂU, Gabriel; BOICU, Leonid; NASTASĂ, Lucian (ed.), Istoria ca lectură a lumii. Profesorului Alexandru Zub la împlinirea vârstei de 60 de ani, Fundaţia Academică "A. D. Xenopol", Iaşi, 1994;
» BUTNARIU, Viorel (ed.), Tezaure din muzeele oraşului Chişinău, secolele XVI-XVIII, Chişinău, 1994;
» CIOBANU, Veniamin, Politică şi diplomaţie. Ţările Române în raporturile polono-otomano-habsburgice (1601-1634), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1994;
» VITCU, Dumitru, George Enescu în spaţiul artistic american, Editura Omnia, Iaşi, 1994;
» ZUB, Alexandru, La sfârşit de ciclu. Despre impactul Revoluţiei Franceze, Editura Institutul European, Iaşi, 1994;
» Idem, Eminescu. Glose istorico-culturale, Editura Enciclopedică "Gheorghe Asachi", Chişinău, 1994;
» Panaitescu, P. P., Interpretări româneşti, ediţie de Ştefan S. GOROVEI şi Maria Magdalena SZEKELY, Bucureşti, 1994.

1993
» FLORESCU, Gheorghe I. (ed.), Relaţii româno-americane în timpurile moderne, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 1993;
» ZUB, Alexandru; CEAUŞU, Mihai-Ştefan (ed.), Ion Nistor. 1876-1962. La împlinirea a trei decenii de la moartea istoricului şi omului de stat, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 1993;
» ZUB, Alexandru; NASTASĂ, Lucian (ed.), Victor Slăvescu. 1891-1977. La împlinirea unui secol de la naşterea savantului, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1993;
» Panaitescu, P. P., Nicolae Milescu Spătarul (1636-1708), ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Ştefan S. GOROVEI, Chişinău, 1993.

Colaborări la volume editate în străinătate:
» Timmermann, Heiner (ed.), Die Entstehung der Nationalbewegung in Europa. 1750-1849, Duncker & Humblot, Berlin, 1993.
Contribuţii: Mihai-Ştefan CEAUŞU.

1991
» CEAUŞU, Mihai-Ştefan; EMANDI, Emil I., Să nu dărâmi dacă nu ştii să zideşti. Contribuţii de morfologie urbană la cunoaşterea istoriei oraşului Suceava. 1388-1988, Editura "Glasul Bucovinei", Rădăuţi-Iaşi, 1991;
» CIOBANU, Veniamin, La cumpănă de veacuri. Ţările Române în contextul politicii poloneze de la sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea, Editura Junimea, Iaşi, 1991;
» DOBRINESCU, Valeriu Florin, Bătălia diplomatică pentru Basarabia, Editura Junimea, Iaşi, 1991;
» Idem, Diplomaţia României. Nicolae Titulescu şi Marea Britanie, Iaşi, 1991;
» ZUB, Alexandru, Istorie şi finalitate, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1991;
» Idem (ed.), Cultură şi societate. Studii privitoare la trecutul românesc, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991;
» Idem (ed.), Temps et changement dans l’espace roumain. Fragments d’une histoire des conduites temporelles, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", Iaşi, 1991.

1990
» BUZATU, Gheorghe, Istorie interzisă, Craiova, 1990;
» Idem, Mareşalul Antonescu în faţa istoriei. Texte şi documente, vol. I-II, Iaşi, 1990;
» BUZATU, Gheorghe; CHEPTEA, Stela; SAIZU, Ioan (ed.), Eminescu: sens, timp şi devenire istorică, vol. II, Iaşi, 1990;
» LEMNY, Ştefan, Sensibilitate şi istorie în secolul XVIII românesc, Editura Meridiane, Bucureşti, 1990.

    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi