Tomul XLIII-XLIV, 2006-2007


STUDII ŞI ARTICOLE

EVUL MEDIU
» IULIAN MIHAI DAMIAN, Iancu de Hunedoara, Ioan de Capestrano şi Biserica transilvană de rit răsăritean: noi mărturii despre mitropolitul Ioan "de Caffa" , p. 1-14
» ALEXANDRU SIMON, Domnul Moldovei şi regii Ungariei la 1490. Un document de la Ştefan cel Mare , p.15-36
» LAURENŢIU RĂDVAN, Noi interpretări cu privire la raporturile comerciale dintre Ţara Românească şi Braşov (a doua jumătate a secolului XIV – începutul secolului XVI), p. 37-46
» SORIN IFTIMI, Lemnul Sfintei Cruci şi Ţările Române. Însemnări privitoare la ideologia medievală a puterii în spaţiul ortodox , p. 47-58

MODERNIZAREA: ACTORI, PROGRAME, IDEOLOGII
» ALEXANDRU GAVRIŞ, Manolache Costache Epureanu în viaţa parlamentară românească (1866–1880), p.59-78
» DINU BALAN, Statul naţional român şi naţionalismul modern (1866-1918). Aspecte comparative , p. 79-100
» BOGDAN MOŞNEAGU, Locul Bisericii Ortodoxe Române în doctrina şi practicile PNL , p.101-122
» MONICA MARŢINCU, Biserica Ortodoxă Română din Vechiul Regat la începutul secolului XX , p. 123- 138
» MIHAI-ŞTEFAN CEAUŞU, Die Bukowiner Rumänen Zwischen 1914-1918: vom Loyalismus zum Irredentismus, p.139-150
» CRISTINA SPINEI, Überblick über die postkommunistische Zivilgesellschaft in Rumänien, p. 151-164

ISTORIA CULTURII
» OLIMPIA MITRIC, Elemente noi privind datarea iconostaselor de la mănăstirile Voroneţ şi Moldoviţa, p. 165-170
» DRAGOŞ PALADE, Societatea literară greco-dacică (1810-1812), p. 171-184
» DOINA CALISTRU, CARMEN VORONEANU, Între Orient şi Occident: mentalităţi în tranziţie (Principatele Române în a doua jumătate a secolului XVIII – prima jumătate a secolului XIX), p. 185-206
» RUXANDRA MOAŞA NAZARE, Un manuscris grec de literatură franceză din spaţiul românesc în secolul XIX, p. 207-214
» IOANA CIOFLÂNCĂ, Grădinile publice din Iaşi în a doua jumătate a secolului XIX , p. 215-222

ŞCOALA ŞI SOCIETATEA
» LEONIDAS RADOS, Instrucţia tinerilor în şcolile greceşti din România (1860-1905), p. 223-252
» GABRIEL ASANDULUI, Mişcările studenţeşti de la Universitatea ieşeană, în perioada interbelică, p. 253-272
» CĂTĂLINA MIHALACHE, O lectură asupra reformei învăţământului la sfârşitul secolului XX , p. 273-290

RELAŢII INTERNAŢIONALE
» PETRICĂ DUMITRACHE, Instituţiile centrale ale Principatelor Române între sistemul politic european şi cel otoman (1683-1756), p. 291-308
» VENIAMIN CIOBANU, Rivalităţi politice în Europa centrală şi de est (1721-1740), p.309-334
» DUMITRU VITCU, The treaty of Paris (1856) and the Bolgrad crisis of its execution, 335-354
» IONUŢ NISTOR, Problema aromână în politica externă românească (1912-1913) , p. 355-374
» CLAUDIU LUCIAN TOPOR, Interferenţe politice germano-române în timpul primului război balcanic (1912-1913), p.375-420
» BOGDAN-ALEXANDRU SCHIPOR, România în politica sud-est europeană a Marii Britanii, septembrie 1939 – februarie 1941, p. 421-434
» SILVIU MILOIU, Small powers in big wars: a theoretical approach focused on the case of Finland and Romania during the World War II (partea I), p. 435-448
» PAUL NISTOR, Diplomaţia de război rece. Statele Unite şi România în 1949, p. 449-458
» ANSBERT BAUMANN, L’application du Traité de l’Élysée entre la France et l’Allemagne dans les années 60 , p. 459-472
» DAN CONSTANTIN MÂŢĂ, "Noi vă acceptăm aşa cum sunteţi!" Despre vizita generalului Charles de Gaulle în România (14–18 mai 1968) , p. 473-492

COMUNISMUL ÎN ROMÂNIA
» RADU FILIPESCU, Atitudini româneşti pro şi contra U.R.S.S. în Parlamentul României (1919-1925) , p. 493-506
» ARMIN HEINEN, Stalinizarea României şi logica argumentelor între anii 1944-1947 , p. 507-518
» SORIN D. IVĂNESCU, Cadrele Securităţii în anii ’50 , p. 519-526
» ADRIAN CIOFLÂNCĂ, Repere pentru o istorie a Uniunii Tineretului Comunist , p .527-548
» DORIN DOBRINCU, Formaţiunile "minore" de rezistenţă anticomunistă din Banat (1947/1948 – începutul anilor ’60), p. 549-572
» DUMITRU ŞANDRU, Agricultorii din România şi colectările forţate , p. 573-596
» CĂTĂLIN TURLIUC, Organizarea administrativ-teritorială şi puterea locală în România "democraţiei populare" 1947-1965 , p. 597- 604


ISTORIA ISTORIOGRAFIEI
» ALEXANDRU ISTRATE, Discursul istoric în Ţările Române la începutul epocii moderne: modalităţi de expresie , p.605-632
» SERINELA PINTILIE, Mihail Kogălniceanu şi intelectualii din Prusia , p. 633-648
» GH. CLIVETI, România modernă – un concept istoriografic, p. 649- 672

RESTITUIRI
» PETRONEL ZAHARIUC, Date noi despre două vechi mănăstiri ieşene: Clatia şi Dancu, p. 673-682

DOCUMENTE
» DUMITRU IVĂNESCU, Mihail Kogălniceanu în documente publice şi private , p. 683-690
» DAN PRODAN, Inventarele inedite ale Bibliotecii Institutului de Turcologie de la Iaşi,1940-1945 (I), p. 691
    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi