Ultima actualizare: 28.06.2010   Burse postdoctorale

 Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013
Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării"
Titlul proiectului: Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale.
Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104
Beneficiar: Academia Română
Adresa site proiect: http://www.postdocssu.acad.ro/Fişiere ataşate:

» Regulament-cadru al competiţiei de burse

» Regulament special al Institutului de Istorie "A. D. Xenopol"

» Descrierea temei Discurs literar-artistic şi construcţie identitară în secolele XVI-XX

» Formular pentru dosarul de candidatură

Dosarul de concurs se trimite atât în format tipărit (două exemplare, cu excepţia lucrărilor relevante care se trimit într-un singur exemplar), pe adresa Filialei Iaşi a Academiei Române, Bd. Carol I, nr. 8, cod 700505 (secretariatul preşedintelui), cât şi în format electronic, pe adresa electronică a proiectului, postdoc61104@acad.ro, şi pe adresele Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, institut@xenopol.iasi.astral.ro şi secretar@xenopol.iasi.astral.ro

» Rezultate parţiale sesiunea I (iulie-august 2010)

» Programul interviurilor din 29 septembrie 2010

» Rezultate finale ale competitiei de burse

» Notificare la rezultatele finale ale competitiei de burseÎn ultimii ani s-au făcut puţine investiţii într-adevăr majore în domeniul educaţiei publice şi academice. Şi mai puţine au fost bazate pe un parteneriat între instituţii publice reprezentative şi ONG-uri sau fundaţii. Cu ajutorul fondurilor sociale structurale UE pentru sprijinirea şi dezvoltarea învăţământului superior, Academia Română a reactivat o serie de proiecte pentru a umple aceste goluri. Construită în jurul proiectului EU-POS-DRU, ID 61104, Ştiinţele socio-umane în contextul evoluţiei globalizate: dezvoltarea şi implementarea programului de studii post-doctorale şi de cercetare, finanţat de UE şi de Guvernul României, iniţiativa, grupată în jurul sintagmei Civilizaţie-Societate-Patrimoniu şi Moştenire Culturală-Globalitate, intenţionează să creeze o platformă socială şi academică de educaţie deschisă concentrată pe conservarea tradiţiilor şi pe creativitatea modernă. În parteneriat instituţional cu Academia Austriacă de Ştiinţe (Viena), École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), Institutul Federal pentru Cultura şi Istoria Germanilor din Europa de Est (Oldenburg), Deutsche Denkmalakademie (Frankfurt am Main-Romrod-Görlitz), Universitatea Babeş-Bolyai (Cluj-Napoca), Colegiul Noua Europă (Bucureşti) şi Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (Cluj-Napoca), şi în parteneriat public cu Trustul Mihai Eminescu (Londra-Sighişoara-Viscri), Freedom House (Washington-Bucureşti) şi Patrimonium Transsylvanicum (Cluj-Napoca), demersul promovează dezvoltarea instituţională a studiilor avansate în domeniul ştiinţelor umane, ştiinţelor sociale şi a moştenirii culturale, sub patronajul Academiei Române şi supervizarea activă a câtorva dintre cei mai distinşi specialişti români şi europeni din domeniul academic şi universitar, precum Ionel Haiduc, Peter Schreiner, Paolo Odorico, Gilles Veinstein, Konrad Gündisch, Alexandru Vulpe, Şerban Papacostea, Victor Spinei, Andrei Pleşu, Vasile Puşcaş, Vintilă Mihăilescu, István Horváth, Nicolae Edroiu, Ioan-Aurel Pop sau Marius Porumb.


Over the last years few real major investments in the field of academic and public education have been made. Even fewer were based on a partnership between representative public institutions and NGOs or foundations. With support of structural EU social funds for the support and development of graduate education, the Romanian Academy has engaged a series of projects to bridge these gaps. Built around the EU-POS-DRU project, ID 61104, The Social-Humanistic Sciences in the Context of the Globalized Evolution: the Deve-lopment and the Implementation of the Post-Doctoral Stu-dies and Research Program, financed by the EU and the Romanian Government, this initiative, conceived around the key words Civilization – Society – Cultural Heritage – Globality, aims at creating an advanced and open educational social and academic platform focused on the preservation of traditions and on modern creativity. In institutional partnership with the Austrian Academy of Sci-ences (Vienna), the École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris), the Federal Institute for the Culture and History of the Germans in Eastern Europe (Oldenburg), the Deutsche Denk-malakademie (Frankfurt am Main-Romrod-Görlitz), the Babeş-Bolyai University (Cluj-Napoca), New Europe College (Bucharest) and the Institute for National Minorities (Cluj-Napoca), and in public partnership with the Mihai Eminescu Trust (Lon-don-Sighişoara-Viscri), Freedom House (Washington-Bucharest) and Patrimonium Transsylvanicum (Cluj-Napoca), the project supports the institutional development of advanced studies in the fields of Humanities, Social Sciences and Cultural Heritage, under the patronage of the Romanian Academy and the active supervi-sion of some of the most distinguished Romanian and European figures in these fields such as: Ionel Haiduc, Peter Schreiner, Paolo Odorico, Gilles Veinstein, Konrad Gündisch, Alexandru Vulpe, Şerban Papacostea, Victor Spinei, Andrei Pleşu, Vasile Puşcaş, Vintilă Mihăilescu, István Horváth, Nicolae Edroiu, Ioan-Aurel Pop or Marius Porumb.
    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi