No 1 / December 2014» Argument (Colegiul de redacție), p. 7-10

POLITICĂ EXTERNĂ ȘI PROPAGANDĂ
» ADRIAN VIȚALARU, Considerations Regarding the Romanian Propaganda in Switzerland in the First Interwar Decade, p. 11-24
» ALEXANDRU-MURAD MIRONOV, Procedura de luare a deciziilor în Ministerul de Externe în perioada interbelică. Schiţă istorică de arhitectură instituţională, p. 25-35

POLITICA REGIONALĂ ȘI DE VECINĂTATE ÎN EUROPA DE EST
» LUCIAN LEUŞTEAN, Frontiera româno-maghiară (1919-1920) – scenarii divergente, p. 37-60
» CEZAR STANCIU, Relațiile României în blocul comunist sub impactul reformelor hrușcioviste (1954-1960), p. 61-79
» ŞTEFANIA DINU, Cronica unei vizite: delegaţia României în URSS (3-11 septembrie 1965),
p. 81-103


ESTUL EUROPEI ÎN RELAȚIILE EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE
» MIHAELA GHEORGHIU, Relația dintre Partidul Muncitoresc Român și Partidul Comunist Grec (1947-1950), p. 105-114
» MIHAI GHIŢULESCU, Mai 1968: Parisul şi Craiova în fierbere, p. 115-122

POLITICI NAȚIONALE/STATALE ÎN CONTEXT EUROPEAN
» DIONISIE LIBONI, Ritualurile puterii imperiale: vizita ţarului Nicolae I în Basarabia (1828), p. 123-129
» LORÁND L. MÁDLY, Mișcări naționale și context european între Revoluția pașoptistă și Dualism. Opțiuni de politică externă, reforme și mișcări naționale în Imperiul Austriei, p. 131-138

PROIECTE DE ORGANIZARE EUROPEANĂ
» REMUS TANASĂ, Viziunea lui Mazzini asupra cooperării europene. Politica internaţională şi relaţiile dintre state, p. 139-145
» IONUȚ NISTOR, Romania and the Balkan’s Borders (1941), p. 147-157

ALIANȚE ȘI ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE
» PAUL NISTOR, The UN Universality and Romania’s Accession to the World Institution, p. 159-171
» LIVIU ȚĂRANU, O relație complicată: România și CAER (1949-1964), p. 173-184
» ALEXANDRA TOADER, Atitudinea României faţă de problema dezarmării generale şi totale (1959-1961), p. 185-199

LUMEA POST-RĂZBOI RECE
» MIRCEA-CRISTIAN GHENGHEA, Imperiul contraatacă. De la Comunitatea Statelor Independente la Uniunea Eurasiatică, p. 201-207
» MIHAI SEBASTIAN CHIHAIA, Perspective strategice ale Iranului în Orientul Mijlociu: interese vechi, abordări noi, p. 209-216

» NOTE BIBLIOGRAFICE ȘI RECENZII, p. 217-229

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE
» LUCIAN LEUŞTEAN, Centrul de Istorie a Relaţiilor Internaţionale (CIRI), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – prezentarea activităţii din anul 2014, p. 231-232
» REMUS TANASĂ, Conferința „Dezvoltare internaţională şi democratizare”, 5-6 decembrie 2014, Iaşi, p. 233-234
» PAUL NISTOR, Iniţierea unui proiect dedicat analizei relaţiilor regionale în spaţiul din nordul Mării Negre, p. 235-238

» Contents

    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi