East European Journal of Diplomatic History

Revista East European Journal of Diplomatic History este o inițiativă a unora dintre istoricii de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" şi Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" (Academia Română, Filiala Iași) și a Asociației de Relații Internaționale "Est-Democrația". Revista își propune lansarea în dezbatere științifică a unor teme aparținând istoriei diplomatice și istoriei relațiilor internaționale din spațiul Europei de Est.
Editorii intenționează publicarea unor studii și articole ce pot fi structurate pe unul din cele trei paliere de interes: statal/național, regional, european/ mondial. Accentul va cădea pe relațiile dintre țările Europei de Est sau dintre acestea și Europa Occidentală. Dar suntem foarte interesați și de modul în care s-au structurat politicile externe naționale de la Marea Baltică la Peninsula Balcanică, de obiectivele pe termen mediu și lung ale guvernelor est-europene în relațiile internaționale și de modul în care vedeau acestea proiectarea intereselor naționale către vecinătatea apropiată sau către regiuni mai îndepărtate. Nu vom privi Europa de Est ca un actor unitar, ci vom urmări diferitele viziuni ale raporturilor internaționale venite dinspre capitalele regiunii: Praga, Varșovia, Budapesta, București, Belgrad, Sofia, Atena etc.
Revista este deschisă nu doar istoricilor, ci și politologilor, analiștilor de politică externă și chiar autorităților administrative regionale și locale care inițiază proiecte transfrontaliere îndrăznețe, în Noua Europă a secolului XXI.

The East European Journal of Diplomatic History is the initiative of some of the historians of "Alexandru Ioan Cuza" University and "A. D. Xenopol" Institute of History (the Romanian Academy − Iaşi Branch) and the "East-Democracy" Association of International Relations. The journal aims to contribute to the academic debate on topics of diplomatic history and the history of international relations in Eastern Europe.
The editors plan the publication of some studies and articles which may be structured on one of the three spheres of interest: the state/the nation, the region, Europe/the world. The stress will be on the relations between the East European countries or between those countries and Western Europe. We are also highly interested in the way in which national foreign affairs were structured from the Baltic Sea to the Balkan Peninsula, in the medium and long term international relations objectives of the East European governments, and in the way in which they saw the projection of national interests towards the immediate neigh¬bourhood or towards more remote regions. We will not consider Eastern Europe as a unitary actor, but we will pursue the various views of international relations coming from the capitals of the region: Prague, Warsaw, Budapest, Bucharest, Belgrade, Sofia, Athens, etc.
The journal invites papers not only from historians, but also from political analysts, foreign affairs analysts and even regional and local administrative authorities that initiate daring trans-border projects in the New Europe of the twenty first century.


ISSN 2393-0764
ISSN-L 2393-0764

Indexare în baze de date internaţionale:
» CEEOL
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2777» Redactor-șef/Editor-in-Chief:
Gheorghe Cliveti (Institutul de Istorie  "A. D. Xenopol" al Academiei Române, Filiala Iași)

» Director/Managing Editor:
Gabriel Leanca (Centrul de Istorie a Relațiilor Internaționale, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași)

» Secretar de redacție/Editorial Secretary:
»Alexandru D. Aioanei (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Filiala Iași)

» Colegiul editorial/Editorial Board:
»Alberto Basciani (Università degli Studi Roma Tre)
»Katrin Boekh (Ludwig-Maximilians University, München)
»Liviu Brătescu (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Filiala Iași)
»Christopher Brennan (London School of Economics, Londra)
»Mihai-Ștefan Ceaușu (Institutul de Istorie  "A. D. Xenopol" al Academiei Române, Filiala Iași)
»Adrian Cioroianu (Universitatea din București)
»Laurien Crump (Utrecht University)
»Sorin Damean (Universitatea din Craiova)
»István Majoros (Eötvös Loránd University, Budapest)
»Silviu Miloiu (Universitatea "Valahia" din Târgoviște)
»Paul Nistor (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Filiala Iași)
»Emanuel Plopeanu (Universitatea "Ovidius” din Constanța)
»Spiridon Sfetas (Aristotle University of Thessaloniki)
»Aleksandr Stikalin (Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Sciences)
»Octavian Țâcu (Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei)
»Virgiliu Țârău (Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca)
»Bertrand Vayssière (Université de Toulouse Jean Jaurès)

» Tehnoredactor: Mihaela Raducă

» Adresa redacției:
Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" (Academia Română, Filiala Iași), Strada Codrescu 6, Pavilion C, 700479 − Iaşi, România, OP 6, CP 1313.
e-mail: eejdh.2014@gmail.com
web: https://eejdh.com/


» East European Journal of Diplomatic History (sumare şi rezumate)

» No 8 / 2021
» No 6-7 / 2019-2020
» No 4-5 / 2017-2018
» No 3 / December 2016
» No 2 / December 2015
» No 1 / December 2014

    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi