No 3 / December 2016



» Argument (Colegiul de redacție), p. 7-10

ALIANȚE ȘI ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE
» CEZAR STANCIU, The Epilogue of Proletarian Internationalism. Romania and the European Communist and Workers Parties’ Conference in Berlin, 1976, p. 11-26
» LAURIEN CRUMP, Paving the Way to Peace in Europe. Pan-European Diplomacy in the Conference on Security and Cooperation in Europe, 1972-1990, p. 27-46
» MARIUS IULIAN PETRARU, The International Organizations for the Assistance of the Romanian Refugees (1948-1960) and the US Office of Special Operations in Romania, p. 47-56

POLITICĂ EXTERNĂ ȘI PROPAGANDĂ
» LIVIU BRĂTESCU, Anglia, un partener în politica externă a României? (1876-1900), p. 57-84
» PAUL NISTOR, Relații româno-americane în 1959. Din activitatea Legației Republicii Populare Române la Washington, p. 85-103

POLITICA REGIONALĂ ȘI DE VECINĂTATE ÎN EUROPA DE EST
» OCTAVIAN ȚÎCU, Lithuania and Republic of Moldova: From Medieval Collaboration to European Integration, p. 105-128
» CĂTĂLIN TROFIN, România, Marea Britanie și „problema macedoneană”, p. 129-140

ESTUL EUROPEI ÎN RELAȚIILE EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE
» GHEORGHE CLIVETI, „Chestiunea garanției speciale de neutralitate” a României în contextul agravării „crizei orientale” la 1876, p. 141-168
» EUGEN TUDOR SCLIFOS, „Istoria” unui tratat franco-rus: martie 1859, p. 169-182

PROIECTE DE ORGANIZARE EUROPEANĂ
» REMUS TANASĂ, Locul românilor în viziunea internațională a lui Mazzini, p. 183-196

POLITICI NAȚIONALE/STATALE ÎN CONTEXT EUROPEAN
» DIONISIE LIBONI, Edificarea proiectelor administrative ale Imperiului Rus în Basarabia şi Regatul Poloniei, în timpul guvernatorilor Mihail Voronţov şi Ivan Paskievici, p. 197-208
» ALEXANDRU D. AIOANEI, Din subteranele ilegalității în saloanele diplomației. Biografiile interbelice ale unor diplomați comuniști: Marin Florea Ionescu, Mihai Dalea, Ioan Rab și Mihail Roșianu, p. 209-228
» CORNELIU CIUCANU, Din activitatea unui diplomat al Republicii Populare Române la Paris. Cazul Mircea Bălănescu, p. 229-250

LUMEA POST-RĂZBOI RECE
» MIHAI SEBASTIAN CHIHAIA, The Increasing Role of Media in Politics, p. 251-256
» MIRCEA-CRISTIAN GHENGHEA, Statul român şi românii din Ucraina după 1997: de la abandonare la indiferenţă, p. 257-264


» NOTE BIBLIOGRAFICE ȘI RECENZII, p. 265-281

» Contents

    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi