No 6-7 / 2019-2020


PACE ȘI RĂZBOI ÎN EUROPA
» CODRIN MAXIM, Imaginea românilor în presa germană din vremea ocupației militare, 1916-1918, p. 7-25
» IONEL MOLDOVAN, Armata revoluționară rusă pe frontul din Nordul Moldovei (1917-1918), p. 27-42
» MIHAI TUDOSĂ, Memoirs of Charles Vopicka and the Count of Saint-Aulaire, Accredited Diplomats in Romania during the Great War. A Compa¬rative Approach, p. 43-52

ESTUL EUROPEI ÎN RELAȚIILE EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE
» CODRUȚA ȘOROAGĂ, The Visit of the German Crown Prince to Romanian Sovereign (April, 1909), p. 53-73
» ALEXANDRU D. AIOANEI, Parlamentari britanici în vizită în România. 1946-1948, p. 75-99
» PAUL NISTOR, Relații româno-americane în cel mai dificil an al președintelui John F. Kennedy (1962), p. 101-116
» A. STYKALIN, The Prague Spring and the Evolution of the Position of Leonid Brezhnev, p. 117-127

EXILUL ROMÂNESC ANTICOMUNIST
» CORNELIU CIUCANU, Exilul românesc anticomunist sub presiunea regimului „democrației populare” de la București, p. 129-147

DOCUMENTE
» ALEXANDRU D. AIOANEI, Raport anual al Misiunii Britanice din România pe anul 1946, p. 149-180
» BOGDAN PREDA, Raport de presă al Ambasadei RSR în RDG pe anul 1965, p. 181-199

»NOTE BIBLIOGRAFICE ȘI RECENZII, p. 201-215

» Contents

    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi