Evenimente

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"
Domeniul major de intervenţie 1.5 "Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării"
Titlu: "MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală"
Contract: POSDRU 159/1.5/S/137832

 

ACADEMIA ROMÂNĂ FILIALA IAȘI

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"
Institutul de Arheologie

vă invită la

WORKSHOP-UL

INOVAŢIE ŞI INTERDISCIPLINARITATE ÎN CERCETAREA ARHEOLOGICĂ ŞI ISTORICĂ:
TEORII, METODE, SURSE

(cu participarea bursierilor Partenerului 1 al Proiectului MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală)

Moderatori:
Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti
Dr. Dan Aparaschivei, CSI
Dr. Andi Mihalache, CSI

Luni, 9 februarie 2015, ora 10
Sala de ședințe a Institutului de Arheologie
Str. Codrescu nr. 6, Pavilion H

 

 

Afis
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi
al Academiei Române

organizează

în data de 30 ianuarie 2015, ora 10,
la sediul Institutului,
concurs pentru ocuparea postului de

cercetător științific gradul I, domeniul Istorie,
specializarea Istorie medievală

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi
al Academiei Române

organizează

în data de 17 decembrie 2014, ora 14,30,
la sediul Institutului,
concurs pentru ocuparea postului de

cercetător științific gradul I, domeniul Istorie,
specializarea Istoria culturii

Candidat dr. Flavius-Viaceslav SOLOMON


Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”
al Academiei Române - Filiala Iași

vă invită la

Ceremonia de decernare a titlului de
membru de onoare al Institutului

Domnului Profesor
Carol Iancu

de la Universitatea Paul-Valery, Montpellier, Franța

Miercuri, 29 octombrie 2014, ora 11
Sala Mică a Academiei Române - Filiala Iași

 

Afis

 

 

 

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi
al Academiei Române

organizează

în data de 29 septembrie 2014, ora 10,
la sediul Institutului
concurs pentru ocuparea postului de

cercetător științific gradul II,
specializarea istorie contemporană

Candidat dr. Paul Octavian NISTOR


Candidat dr. Bogdan-Alexandru SCHIPOR


Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”
al Academiei Române - Filiala Iași

vă invită la

Ceremonia de decernare a titlului de
membru de onoare al Institutului

Domnului Prof. Dr.
Hans-Christian Maner

de la Universitatea Mainz, Germania

Miercuri, 9 aprilie 2014, ora 11
Sala Mică a Academiei Române - Filiala Iași

 

 

 

 

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi
al Academiei Române

organizează

în data de 27 ianuarie 2014, ora 10,
la sediul Institutului
concurs pentru ocuparea postului de

cercetător științific gradul I - istoria culturii

Candidat dr. Flavius-Viaceslav SOLOMON


Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi al Academiei Române

vă invită la

Ceremonia de decernare a titlului de
membru de onoare al Institutului

Domnului
Mihai Dimitrie Sturdza

Joi, 28 noiembrie 2013, ora 11
Aula Filialei Iași a Academiei Române

 

 

 

 

Zilele Academice Ieşene,
ediţia a XXVIII-a

Manifestări ştiinţifice


1. Masă rotundă: Vecinătăţi conflictuale ale României la începutul secolului al XX-lea.

Data, ora, locul: 16 octombrie 2013, orele 11-14, Facultatea de Istorie - sala H1
Organizator: prof. univ. Gheorghe Cliveti, CS I, Institutul de Istorie ”A.D. Xenopol” şi lector. univ. dr. Claudiu Lucian Topor, Centrul de Studii şi Relaţii Internaţionale, de la Facultatea de Istorie, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Persoane de contact: prof. univ. Gheorghe Cliveti
(e-mail: secretar_xenopol@yahoo.com;
tel: 0332.106.172) şi lector. univ. dr. Claudiu Lucian Topor.


2. Simpozion: Victimă, învinuit, martor. Pedeapsa în Moldova. Sfârşitul secolului XVI − începutul
secolului XIX
.

Data, ora, locul: 18 octombrie 2013, ora 10, Sala Mică a Academiei Române – Filiala Iaşi.
Organizator: Dr. Cătălina Chelcu, CS III, Institutul de Istorie ”A. D. Xenopol”.
Persoană de contact: Dr. Cătălina Chelcu, Institutul de Istorie ”A.D. Xenopol” (e-mail: catachelcu@yahoo.com).

Simpozion organizat în cadrul proiectului PN-II-RU-PD-2012-3-0417

Comunicări:

» Cătălina Chelcu, Note preliminare privitoare la răscumpărarea pedepsei în Moldova (secolele XVI-XVII)

» Petronel Zahariuc, ”Să nu se prade nici tatăl pentru fiul, nici fiul pentru tată”. Câteva note despre individualizarea pedepsei în Moldova (secolele XVI-XVII)

» Marius Chelcu, Făcători de rele în vremuri tulburi
(sfârşitul secolului XVI − începutul secolului XVIII)

» Silviu Văcaru, Spectacolul durerii ca exemplu pentru ceilalţi (începutul secolului al XIX-lea)

» Sorin Grigoruţă, Tămăduitor sau călău? Despre o falsă ipoteză privitoare la atribuţiile personalului medical din ţările române (secolele XVII-XIX)

3. Dezbatere: Aboliționism, emancipare şi societate civilă în România secolelor XIX-XX.

Data, ora, locul: 31 octombrie 2013, ora 10, Sala Mică a Academiei Române – Filiala Iaşi.
Organizator: dr. Cătălin Turliuc, CS I, Institutul de Istorie ”A. D. Xenopol”.
Persoană de contact: dr. Cătălin Turliuc, CS I (e-mail: cturliuc@yahoo.com).

   
Afis

Centrul de Studii asupra Comunismului și Postcomunismului
Societatea de Studii Istorice din România
Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iaşi al Academiei Române
DAAD
Deutsches Kultur-Zentrum Iași
Cu sprijinul Friedrich Ebert Stiftung

vă invită la

» Conferinţa internaţională
REGIONALISM ȘI REGIONALIZARE ÎN ROMÂNIA. INTERPRETĂRI ISTORICE ȘI PROVOCĂRI CONTEMPORANE

Iași, 30-31 mai 2013

Cu o întâlnire regională a foștilor bursieri DAAD
30 mai 2013

 

Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" Iaşi şi Institutul de Istorie, Stat şi Drept din Chişinău

vă invită la

» Conferinţa Ştiinţifică Internaţională
BASARABIA 1812.
PROBLEMĂ NAŢIONALĂ,
IMPLICAŢII INTERNAŢIONALE

Chişinău, 14-15 mai 2012
Iaşi, 16 mai 2012

Sesiunea Iaşi, 16 mai 2012
BASARABIA 1812-2012.
ISTORIE ŞI PATRIMONIU

Atelier Istorie Modernă
08,45-19,20
Sala H1,
Facultatea de Istorie
Atelier Istorie Contemporană
08,45-19,20
Aula Filialei Iaşi a Academiei Române

 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER)

vă invită

» Miercuri, 25 ianuarie 2012, ora 11
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Lansare de carte:
» Anuarul IICCMER în limba română:
Represiune şi control social în România comunistă (vol. V-VI, 2010-2011, Iaşi/Bucureşti, Editura Polirom, 2011)
» Anuarul IICCMER în limba engleză:
Avatars of intellectuals under Communism
(vol. II, 2011, Bucureşti, Editura Zeta Books, 2011)

Participă: Gheorghe CLIVETI, Alexandru Florin PLATON, Ovidiu BURUIANĂ, Adrian CIOFLÂNCĂ şi Luciana JINGA

 

» Academia Română - Filiala Iaşi, Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi organizează,
în ziua de 8 noiembrie 2011, ora 10,
concurs pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul II,
poziţia 27 din statul de funcţiuni, compartimentul Relaţii internaţionale

(Anunţ publicat în cotidianul „Adevărul”
din 7 octombrie 2011)

La concurs s-a înscris un singur candidat:
Paul Octavian Nistor.Aici puteti consulta Fişa de prezentare şi Lista de lucrări a candidatului.
 
» Academia Română - Filiala Iaşi, Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi organizează,
în ziua de 7 octombrie 2011, ora 10,
concurs pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul II,
poziţia 24 din statul de funcţiuni, compartimentul Istorie Contemporană

(Anunţ publicat în cotidianul „Evenimentul”
din 6 septembrie 2011)

La concurs s-a înscris un singur candidat:
Bogdan-Alexandru Schipor.Aici puteti consulta Fişa de prezentare şi Lista de lucrări a candidatului.
 

» Miercuri, 11 mai 2011, ora 11
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Conferinţa:
» Prof. univ. dr. CATHERINE DURANDIN,
de la INALCO, Paris: La France, l'UE et la Russie depuis la fin de la Guerre Froide

 

» Joi, 5 mai 2011, ora 11
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Simpozionul:
Leonid Boicu - 80 de ani de la naştere
Moderator: Acad. Alexandru ZUB

Cu acelaşi prilej, va fi lansat volumul
LEONID BOICU, Scrieri istorice alese
ediţie şi studiu introductiv Dumitru VITCU

Fotografii simpozion

 

» Miercuri, 6 aprilie, ora 9
şi joi, 7 aprilie 2011, ora 9,30

Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Simpozionul internaţional:
Noi şi ceilalţi. Construcţii identitare în istoria românilor, secolele XIV-XXI

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
"Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate - dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale"

 

» Joi, 24 februarie 2011, ora 11
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicările:
» Dr. VIOREL BUTNARIU: Piaţa monetară în provinciile româneşti. Anii 1822-1859/1867
» Dr. DUMITRU IVĂNESCU: Stagiu de documentare în Israel (octombrie 2010)

 

» Joi, 10 februarie 2011, ora 11
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Workshop-ul:
Cercetarea interdisciplinară a istoriei
holocaustului. Gropi comune în judeţul Iaşi


Participă:
» Dr. ALEXANDRU FLORIAN: Proiectul "Popricani". Cercetare interdisciplinară şi cooperare
interinstituţională

» Drd. ADRIAN CIOFLÂNCĂ: Violenţa antisemită la începutul operaţiunii Barbarossa. Masacre şi gropi comune în judeţul Iaşi
» Dr. NECULAI BOLOHAN: Arheologia forensică. De la iniţiere la aplicare

 

» Joi, 9 decembrie 2010, ora 11
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicările:
» Dr. MIRCEA-CRISTIAN GHENGHEA: Prima gazetă maghiară din Principatele Unite, "Bukuresti Magyar Közlöny" (1860)
» Drd. CĂTĂLIN BOTOŞINEANU: "Ordinea juriştilor". Recrutarea corpului profesoral la Facultatea de Drept, în primii ani interbelici

 

» Joi, 25 noiembrie 2010, ora 11
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicările:
» Dr. PETRONEL ZAHARIUC: "Pentru că a fost faptă din trupul domniei lui". Contribuţii privitoare la descendenţa lui Mihai Viteazul
» Dr. CĂTĂLINA CHELCU, Drd. MARIUS CHELCU: Venituri urbane ale Mănăstirii Golia.
Secolele XVII-XVIII

 

» Joi, 4 noiembrie 2010, ora 11
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicările:
» Dr. VENIAMIN CIOBANU: Pagini din istoria politică a Lituaniei (1569-1660)
» Dr. LEONIDAS RADOS: Congresul IV al Societăţii Europene de Studii Neogreceşti
(Granada, 9-12 septembrie 2010)

 

» Miercuri, 20 octombrie 2010, ora 11
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicările:
» Dr. PAUL OCTAVIAN NISTOR: Proiecte de
propagandă comunistă românească în America, la începutul Războiului Rece

» Dr. GHEORGHE CLIVETI: Noi contribuţii
istoriografice privitoare la epoca Unirii Principatelor Române

 

» Luni, 4 octombrie 2010, ora 11
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Dezbaterea:
» Universitatea "Al. I. Cuza" - 150.
Şcoala istorică - trecut, prezent, perspective.

Invitat special, acad. VIOREL BARBU

 

» Vineri, 17 septembrie 2010, ora 18,30
Muzeul Unirii,
Str. Lăpuşneanu nr. 14, Iaşi
Comunicarea:
» Prof. Dr. OLIVER JENS SCHMITT (Universitatea din Viena): Skanderbeg et les Sultans - Anatomie d’un rébellion contre l’ Empire ottoman

 

» Joi, 24 iunie 2010, ora 17
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicările:
» Drd. DANIEL VALERIU BOBOC: Circulaţia presei în mediul rural interbelic. Cunoaştere şi socializare politică în România mare
» Dr. VENIAMIN CIOBANU: Stagiu de documentare în Anglia

 

» Joi, 10 iunie 2010, ora 17
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicarea:
» Dr. BOGDAN MALEON: Mutilarea ochilor în Imperiul bizantin

 

» Joi, 27 mai 2010, ora 17
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicările:
» Dr. VIOREL M. BUTNARIU: "Grossus triplex" în Moldova
» a.c. BOGDAN ADRIAN CEOBANU: Stagiu de documentare în Franţa

 

» Joi, 29 aprilie 2010, ora 17
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicarea:
» Dr. CĂTĂLINA CHELCU: Laic şi religios în cronicile moldovene din secolul al XVII-lea

 

» Joi, 15 aprilie 2010, ora 17
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicarea:
» Dr. SORIN D. IVĂNESCU: Anchetele Securităţii în România "democrat-populară"

 

» Joi, 11 martie 2010, ora 17
Biblioteca Institutului de Istorie "A. D. Xenopol",
Str. Lascăr Catargi 15, Iaşi
Comunicările:
» Dr. MIHAI CHIPER: Onoare, masculinitate, duel. Ofiţer în România, 1859-1918
» Dr. BOGDAN SCHIPOR: Prezentarea Revistei Române de Studii Baltice şi Nordice, nr. 1/2009, Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2009

Afis
 
     
    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi