Tomul XLVI, 2009


STUDII ŞI ARTICOLE

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE – 150 ANI
» ALEXANDRU ZUB, Unitatea românilor – serie istorică fundamentală, p. 1-5
» GH. CLIVETI, Unirea Principatelor Române şi concertul european, p. 7-17
» VENIAMIN CIOBANU, Diplomaţia suedeză şi Unirea Principatelor Române, p. 19-45
» MIHAI DORIN, Unirea şi Cuza-Vodă. Glose eminesciene, p. 47-58
» MIHAI COJOCARIU, Un candidat la tronul Moldovei (1858-1859): Petre P. Mavrogheni, p. 59-76
» DUMITRU IVĂNESCU, Costache Negri şi Unirea Principatelor Române, p. 77-82
» LEONIDAS RADOS, Unirea Principatelor în interpretarea unui controversat universitar ieşean: Giorge Pascu, p. 83-96
» ION I. SOLCANU, Deplasările domnitorului Alecsandru Ioan Iiu în Principatele Unite, p. 97-106

EPOCA MEDIEVALĂ
» LAURENŢIU RĂDVAN, New considerations on the administration, law, and relations with the ruler in medieval Moldavian towns, p. 107-125
» ALEXANDRU SIMON, Valahii la Baia. Regatul Ungariei, Domnia Moldovei şi Imperiul Otoman în 1467, p. 127-150
» DANIEL MIREA, Domnul Ţării Rumâneşti în anul 1525 (II), p. 151-167
» ARCADIE M. BODALE, "Şi altul să nu se amestece!" Despre semnificaţia unei formule în diplomatica medievală, p. 169-207
» SILVIU VĂCARU, Isac Stârcea şi Popenii de pe Iubăneasa în veacul XVII, p. 209-217
» SORIN GRIGORUŢĂ, Aspecte privitoare la începuturile asistenţei medicale în oraşele Moldovei şi Ţării Româneşti, p. 219-226

EPOCA MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
» CRISTIAN PLOSCARU, Politica "reformatoare" a Rusiei şi interesele marii boierimi pământene din Moldova (1812-1818), p. 227-244
» MIHAI-ŞTEFAN CEAUŞU, Consideraţii privitoare la evoluţia mişcărilor naţionale din monarhia de Habsburg (secolele XVIII-XX), p. 245-272
» LIVIU BRĂTESCU, Iaşii la 1866: între acceptarea schimbării de regim şi tentaţia separatismului, p. 273-285
» SORIN IVĂNESCU, Securitatea şi cultele în perioada 1948-1958, p. 287-313

RELAŢII INTERNAŢIONALE
» DUMITRU VITCU, Rusia şi rectificarea graniţelor României în 1878. Reacţii şi atitudini politice, controverse istoriografice, p. 315-346
» CLAUDIU-LUCIAN TOPOR, Vizita ţarului Nicolae al II-lea la Constanţa (1914). Ecouri în presa europeană, p. 347-352
» ADRIAN VIŢALARU, Aspecte ale primului mandat al lui Nicolae Petrescu-Comnen la conducerea legaţiei României din Berlin (februarie 1928-martie 1930), p. 353-358
» BOGDAN-ALEXANDRU SCHIPOR, Câteva consideraţii asupra politicii interbelice a Marii Britanii în zona baltică, p. 359-366
» PAUL NISTOR, Relaţiile României comuniste cu U.R.S.S. în 1955. Aspecte culturale şi nonpolitice, p. 367-382

ISTORIE CULTURALĂ
» CĂTĂLINA CHELCU, Sinodul de la Iaşi (1642) – o evaluare istoriografică, p. 383-391
» IOANA CIOFLÂNCĂ, Clubul, formă de sociabilitate în epoca modernă, p. 393-396
» LILIA CRUDU, Abordarea conceptului de "elită" în Republica Moldova: excurs istoriografic,
p. 397-400


NUMISMATICĂ
» VIOREL M. BUTNARIU, Tezaurul de la Ungureni. Prolegomene la circulaţia şilingului în Moldova, p. 401-438

DEZBATERI ISTORIOGRAFICE
» PETRONEL ZAHARIUC, Ideologie comunistă şi istorie falsificată. Note pe marginea unei "cărţi" (Vasile Stati, Moldovenii din Ucraina. Studiu istorico-geografic şi etnodemografic, Chişinău, 2007, 484 p.), p. 439-475

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
» Activitatea Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” în anul 2008 (Bogdan-Alexandru Schipor),
p. 477-487
» In honorem Alexandru Zub (Gheorghe Cliveti), p. 488-490

» Sommaire
    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi