No 8 / 2021


ESTUL EUROPEI ÎN RELAȚIILE EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE
» EUSEBIU DIACONU, The Eastern Question and the British policy in the Romanian Principalities in the First Half of the Nineteenth Century. A historiographical Review, p. 7-18
» CODRUȚA ȘOROAGĂ, Vizita marelui duce Nicolae Mihailovici în România (1912), p. 19-31
» MIHAI TUDOSĂ, Romania’s Neutrality and Path to the Great War reflected in The Austro-Hungarian red book, p. 33-43

POLITICA REGIONALĂ ȘI DE VECINĂTATE ÎN EUROPA DE EST
» MIHAI ADAUGE, Conflicte la graniță: confruntări între grănicerii țariști și locuitorii din Costeşti în anii 1849-1850, p. 45-55
» LIVIU BRĂTESCU, Relațiile româno-sârbo-bulgare în deceniul șapte din veacul al XIX-lea. Obiective și acțiuni comune, p. 57-72

POLITICĂ EXTERNĂ ȘI PROPAGANDA
» ALEXANDRU D. AIOANEI, Corespondenții de presă britanici din România și cenzura sovietică în anii 1944-1945, p. 73-108
» PAUL NISTOR, Propagandă și schimburi culturale româno-americane în domeniul cinematografiei și radioteleviziunii, la finalul epocii Gheorghiu-Dej, p. 109-125
» ANDI MIHALACHE, „Războiul Rece” şi repercusiunile lui în istoriografia română, p. 127-159

ALIANȚE ȘI ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE
» MIHAELA GHEORGHIU, Procesul de repatriere a copiilor greci din republicile socialiste și implicarea Organizației Națiunilor Unite, p. 161-175
» MIHAELA BOTNARI, Aderarea României la Fondul Monetar Internațional (1967-1972), p. 177-199

LUMEA POST-RĂZBOI RECE
» ADRIAN CIOROIANU, România, între Istoria și prezentul său geopolitic – Elevul cel bun al clasei de băieți răi (și o anumită graniță la Marea Neagră), p. 201-211

»NOTE BIBLIOGRAFICE ȘI RECENZII, p. 213-244

» Contents

    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi