No 2 / December 2015» Argument (Colegiul de redacție), p. 7-10

ALIANȚE ȘI ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE
» LAURIEN CRUMP, Institutionalisation and Multilateralisation in the Warsaw Pact, p. 11-30
» GH. CLIVETI, Rațiuni “bismarckiene” asupra urgenței unui aliniament defensiv germano-austro-ungar, la 1879, p. 31-41

POLITICĂ EXTERNĂ ȘI PROPAGANDĂ
» PAUL NISTOR, The Romanians and the Second American Red Scare. The Case of “The American-Romanian” Newspaper, p. 43-57
» ALEXANDRA TOADER, Propaganda românească împotriva “mitului Tito” (1948-1950), p. 59-70

POLITICA REGIONALĂ ȘI DE VECINĂTATE ÎN EUROPA DE EST
» MIHAI CROITOR, SANDA BORȘA, Sub ochii Kremlinului: convorbirile româno-iugoslave de la Pișchia (22 iunie 1964), p. 71-83
» MIHAELA BOTNARI, Aspecte ale relațiilor culturale româno-sovietice. Mihai Beniuc, diplomat la Moscova (1946-1948), p. 85-95
» SILVIU B. MOLDOVAN, Aspecte ale activităţii comuniştilor greci imigraţi în România (1945-1968), p. 97-110

ESTUL EUROPEI ÎN RELAȚIILE EUROPENE ȘI INTERNAȚIONALE
» LIVIU BRĂTESCU, Mitul francez în politica externă a României, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, p. 111-127
» CĂTĂLIN TROFIN, Intervențiile Marii Britanii în „problema evreiască” din România, cu accente pe răscoala țărănească de la 1907, p. 129-144

PROIECTE DE ORGANIZARE EUROPEANĂ
» MIHAI-ȘTEFAN CEAUȘU, Problema recunoașterii unirii Bucovinei cu România și a delimitării granițelor sale la Conferința păcii (1919-1920), p. 145-154
» ALEXANDRU AIOANEI, Atitudinea unor partide comuniste din Europa față de Piața Comună, la începutul anilor ’60, p. 155-165

POLITICI NAȚIONALE/STATALE ÎN CONTEXT EUROPEAN
» DAN LAZĂR, Fața “nefardată” a comunismului balcanic: ideologie și cultură de masă în Iugoslavia, p. 167-178
» IONUȚ NISTOR, Alcibiade Diamandi – principele fără țară. Sau despre proiectul statului aromân de la Pind, p. 179-189

RELAȚII INTERNAȚIONALE: TEORII, PACE ȘI RĂZBOI
» REMUS TANASĂ, I. Kant, G. Mazzini, J. S. Mill – repere în gândirea de relaţii internaţionale a epocii moderne, p. 191-202
» MARIAN HARIUC, La route vers les camps français: le cas des groupes roumains des Brigades internationales d’Espagne (1936-1939), p. 203-225

LUMEA POST-RĂZBOI RECE
» MIHAI SEBASTIAN CHIHAIA, ISIS – Another Threat in the Middle East, p. 227-239
» DIONISIE LIBONI, Apelând la imaginea lui Potemkin: noile veleități politice ale Transnistriei în contextul practicii discursive a “Lumii rusești”, p. 241-248


» NOTE BIBLIOGRAFICE ȘI RECENZII, p. 249-264

MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE
» ALEXANDRU AIOANEI, Conferința internațională “Dezvoltare internațională și democratizare”, ediția a III-a, Iași, 10-11 decembrie 2015, p. 265-266
» ALEXANDRU ISTRATE, Conferința internațională “The diplomats' Society in the Romanian Public Space. Perceptions, Images and Representations in the Last Decades of the 19th Century and the First Half of the 20th Century”, Iași, 30 octombrie − 1 noiembrie 2015, p. 267-269

» Contents

    ©Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Academia Româna, Filiala Iaşi